Thema 1- Hfst 1 Cliënten in de gehandicaptenzorg

Oriëntatie op de gehandicaptenzorg
1 / 15
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Oriëntatie op de gehandicaptenzorg

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen
 • Wat is gehandicaptenzorg? 
 • Mensen met een verstandelijke beperking;
 • Mensen met een licht verstandelijke beperking/ gedragsstoornis;
 • Mensen met een meervoudige beperking;
 • Mensen met een lichamelijke beperking;
 • Vormen van een lichamelijke beperking;
 • Overige indelingen;
 • Aan de slag. 

Slide 2 - Slide

Wat houdt gehandicaptenzorg in

Slide 3 - Mind map

Wat is gehandicaptenzorg? 
In de gehandicaptenzorg krijg je te maken met mensen die een beperking hebben. 
Gehandicaptenzorg = Verzamelnaam

Het gaat om zorg, begeleiding en opvang op het gebied van wonen, werken, dagbesteding en onderwijs voor mensen met een beperking. 

Slide 4 - Slide

Mensen met een verstandelijke beperking
 • Meer mannen dan vrouwen (6 mannen/5 vrouwen)
 • Mensen verschillen veel van elkaar (Het is geen groep!)
 • Benaming vroeger en nu
 • Het gaat om gewone mensen
 • Client heeft een beperking (hij IS het niet)
 • 'Probleem' bij het intellectuele  functioneren

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Definitie
Bij een verstandelijke beperking is sprake van een duidelijke beperking in het intellectuele functioneren en aanpassingsvermogen. Bij een beperking in het aanpassingsvermogen kan de cliënt niet handelen naar de normen die horen bij zijn leeftijd. (sociale vaardigheden, verantwoordelijkheden, communicatie, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. 

Slide 7 - Slide

Indeling van mensen met een verstandelijke beperking
Mensen met een licht verstandelijke beperking 
Mensen met een matig verstandelijke beperking
Mensen met een ernstige verstandelijke beperking
Mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Lichte verstandelijke beperking en gedragsstoornis
Speciale aandacht voor deze doelgroep
Ligt aan hoe groot de gedragsstoornis is
Problematiek bij deze doelgroep: 
 • crimineel gedrag
 • verslaving
 • psychiatrische stoornis / persoonlijkheidsstoornis
Vaak zien begeleiders veel te laat dat er ook sprake is van een verstandelijke beperking 

Slide 10 - Slide

Mensen met een meervoudige beperking 
 • Combinatie verstandelijke en motorische beperking
 • Doof/blind = meervoudig

EMB= Mensen met een ernstige meervoudige beperking 
ZEVMB= Zeer ernstige verstandelijke/motorische beperking 

Slide 11 - Slide

Mensen met een lichamelijke beperking 
 • Motorische beperking
 • Zintuigelijke beperking
 • Orgaan beperking
 • Bewustzijnsstoornis (coma, epilepsie) 
 • Spraak of taal stoornis 

Slide 12 - Slide

Verschillende vormen van een lichamelijke beperking
 • Mensen met een motorische beperking
 • Mensen met een zintuigelijke beperking
 • Mensen met een orgaanbeperking
 • Mensen met een spraak en/of taalstoornis
 • Mensen met een niet aangeboren hersenletsel 

Slide 13 - Slide

Overige indelingen
 • Aangeboren en niet-aangeboren beperkingen
 • Zichtbare en onzichtbare beperkingen: Cliënten worden door 'onbekenden' als 'normaal' gezien en benaderd. 
Nadeel: Er wordt geen rekening gehouden met de beperking!
 • Progressieve en niet progressief verlopende beperking
 • Ondersteuning van mensen met een lichamelijke beperking.
De zelfredzaamheid van de cliënt, vermogen om zelfzorgactiviteiten uit te voeren, is bepalend voor de hoeveelheid zorg die ingezet kan worden. 
ADL , verpleging, begeleiding of huishoudelijke verzorging, hulp bij reizen. 

Slide 14 - Slide

Aan de slag
Boek A
Hoofdstuk 1 
Opdracht 1 t/m 11

Slide 15 - Slide