7.1: Leefbaarheid

Problemen in de stad
4.7: Leefbaarheid
1 / 12
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Problemen in de stad
4.7: Leefbaarheid

Slide 1 - Slide

Herhaling
stadscentrum
arbeiderswijken
naoorlogse wijken
nieuwbouwwijken
jaren-`70-wijken
vooroorlogse wijken

Slide 2 - Drag question

Slide 3 - Video

Welke type wijk is vaak een probleemwijk?
A
Binnenstad
B
Arbeiderswijk
C
Vooroorlogse woonwijk
D
Hoogbouw

Slide 4 - Quiz

Kun je een kenmerk geven van (inwoners van) een slechte wijk?

Slide 5 - Mind map

Problemen in de stad
Problemen in de stad
Probleemwijken: “Vogelaarwijken”
   - 40 wijken waar extra aandacht voor is

Arbeiderswijken


Na-oorlogs (flats, 1970)


Slide 6 - Slide

Problemen in de stad
Wat gebeurt er in "slechte" wijken?

Wijken met eenzijdige (goedkope) woningen: 
- Laagopgeleiden (weinig kans bij ontslag)
- Niet-Westerse allochtonen (weinig toegang arbeidsmarkt, taalachterstand)
- Laag gemiddeld inkomen
- Veel criminaliteit
Slide 7 - Slide

Welk gedrag is bewezen vaker aanwezig in probleemwijken?
A
Tienerzwangerschappen
B
Hoog schooluitval
C
Weinig toegang tot werk
D
Crimineel gedrag

Slide 8 - Quiz

Problemen in de stad
De vicieuze cirkel
Kansen van mensen in de wijk:
- Schooluitval, slechte schoolscores, achterblijvende ontwikkeling van kinderen, 
- Weinig kans om aan het werk te komen, geen toegang tot arbeidsmarkt, slechte sociaaleconomische positie, 
- Afwijkend (crimineel) gedrag
- Sociale uitsluiting, tienerzwangerschappen(Bolt, Van Kempen & Van Ham, 2008)

Slide 9 - Slide

Problemen in de stad
Onveiligheid in woonomgeving
Objectieve onveiligheid: Mate waarin er sprake is van feitelijke onveilige situaties als inbraken, vechtpartijen en vandalisme.


Subjectieve onveiligheid: De beleving die 
bewoners hebben ten aanzien van de 
veiligheid in hun woonomgeving.


Sociale onveiligheid: De mate waarin de 
bewoners van een wijk zich beschermd 
voelen tegen criminaliteit en gevaarlijke 
situaties.


Slide 10 - Slide

Problemen in de stad
Woonomgeving:
Bewonerskenmerken: Eigenschappen van de bewoners van een wijk.
- Afkomst
- Inkomen
- Leeftijd
- Opleidingsniveau

Sociale cohesie: De mate waarin de bewoners van een wijk zich met elkaar verbonden voelen.

Slide 11 - Slide

Problemen in de stad
Aan de slag:
LessonUp:
- Rivieren
- Steden

Slide 12 - Slide