5.3 Oren & ogen

Ogen en oren
1 / 40
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Ogen en oren

Slide 1 - Slide

Programma
 • Terugblik
 • Lesdoelen 
 • Uitleg Oren
 • Uitleg Ogen

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Wat weet je nog van de vorige lessen?

Slide 4 - Mind map

Leg uit hoe een mens iets waarneemt?

Slide 5 - Mind map

Zintuigen
Prikkels
licht
zintuig
gehoor zintuig
reuk zintuig
smaak zintuig
warmte zintuig
muziek 
vieze sokken ruiken
vuurwerk 
Een klap op je arm
snoep

Slide 6 - Drag question

Wat is een impuls?
A
een signaal uit de omgeving
B
een elektrisch stroompje op de huid
C
een elektrisch signaal dat door zenuwen gaat
D
Een reactie van een spier

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Video

Ogen en oren

Slide 9 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les kun je:

 • de anatomie (bouw) en de werking van het oor benoemen
 • de anatomie (bouw) en de werking van oog benoemen
 • de functie van belangrijke delen van het oog benoemen

Slide 10 - Slide

B4 oren
 De oren

Slide 11 - Slide

Geluiden zijn trillingen van de lucht

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Geluiden zijn trillingen van de lucht

Slide 14 - Slide

Doorsnede van het oor

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Evenwichtsorgaan
 1. Uitleg
 2. Socrative toetsje
 3. Opdrachten

Slide 17 - Slide

gehoorgang
trommelvlies
gehoorbeentjes
evenwichtszintuig
slakkenhuis

Slide 18 - Drag question

Ik heb dit onderdeel begrepen
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll

Wat is de prikkel voor het oor?
A
een trilling
B
geluid
C
een stroompje
D
licht

Slide 20 - Quiz

(H)oren
 1. Een geluidsprikkel wordt ontvangen door de oorschelp.
 2. deze geeft via de gehoorgang door aan het trommelvlies.
 3. het trommelvies geeft het door aan de gehoorbeentjes.
 4. Deze geven het via het ovale venster door aan de gehoorzintuigcellen in het oor.

 In het gehoorzintuig wordt de prikkel (geluid/trillingen) omgezet in een impuls.Maar hoe wordt de impuls doorgegeven?

Slide 21 - Slide

Geluidsterkten
GELUIDSTERKTE

Slide 22 - Slide

trommelvlies --> Slakkenhuis --> gehoorzenuw

Slide 23 - Slide

waar ligt het evenwichtszintuig in je gehoororgaan ?
A
naast het slakkenhuis
B
voor het trommelvlies
C
in de oorschelp
D
?

Slide 24 - Quiz

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

De vleermuis
Ken je ook een ander dier dat gebruik maakt van echolocatie?

Slide 27 - Slide

Ik heb dit onderdeel begrepen..
😒🙁😐🙂😃

Slide 28 - Poll

De ogen

Slide 29 - Slide

Oog uitwendig
Wenkbrauwen: houden vocht en zweet uit de ogen.

Ooglid: verspreid traanvocht over de ogen.

Wimpers: beschermen de ogen tegen vuil en te fel licht.

Slide 30 - Slide

Hoe wordt het oog beschermd?
wenkbrauwen
Oogleden
Traanklieren
Wimpers
Houdt zweet tegen
Bescherming bij gevaar
Houdt oog vochtig
Houdt stof tegen

Slide 31 - Drag question

De ogen
buitenkant van het oog:
 • harde oogvlies: witte gedeelte van de oogbol: beschermt het binnenste van het oog.
 • iris/regenboogvlies: gekleurde gedeelte van de oogbol, kan verschillende kleuren hebben
 • pupil: opening in de iris: hierdoor komt het licht het oog binnen
 • hoornvlies: ligt over de iris en de pupil heen

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video

Hoe heet het buitenste vlies van je oog, dat je oog beschermt?
A
Vaatvlies
B
Hoornvlies
C
Netvlies
D
Harde oogvlies

Slide 35 - Quiz

Het OOG: zet onderdelen op de juiste plaats
netvlies
oogzenuw
lens
Hoornvlies

Slide 36 - Drag question

Slide 37 - Video

Slide 38 - Video

Zichtbaar en
niet zichtbaar
 • In zonnestralen zit ook niet zichtbaar licht

 • Ultraviolet en Infrarood licht

Slide 39 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les kun je:

 • de anatomie (bouw) en de werking van het oor benoemen
 • de anatomie (bouw) en de werking van oog benoemen
 • de functie van belangrijke delen van het oog benoemen

Slide 40 - Slide