OPS Kleuter

OPS Kleuter
1 / 22
next
Slide 1: Slide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

OPS Kleuter

Slide 1 - Slide

Wat weten we nog van de soc.-affectieve ontwikkeling van de peuter?

Slide 2 - Mind map

Noem naast "krassen ipv binnen de lijntjes kleuren" een ander voorbeeld van grove motoriek.

Slide 3 - Open question

Noem een voorbeeld hoe je inspeelt op de belevingswereld van de peuter in de gymles.

Slide 4 - Open question

OPS Kleuter

Slide 5 - Slide

Lichamelijke ontwikkeling

 • Lengtegroei
 • Toename spiermassa

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Motorische ontwikkeling

 • Fijne motoriek ontwikkelt
 • Ontstaan van handvoorkeur
(90% rechts, 6% links, 4% geen)

 • Enorme beweegdrang
 • (Weinig UHV en kracht)

Slide 8 - Slide

Cognitieve ontwikkeling
 • Concreet denken
 • Fantasie
 • Schoolrijpheid

 • Taalontwikkeling richting volledige zinnen

Slide 9 - Slide

Cognitieve ontwikkeling
Concreet denken
 • Wordt steeds meer geordend
 • Geen spraken van objectief en logisch denken
 • Beheerst door waarneming
 • Ziet nog geen samenhang
 • Nog geen verband tot oorzaak en gevolg

Slide 10 - Slide

Cognitieve ontwikkeling
Schoolrijpheid (vanaf 4jr moeten kleuters naar school)
 • Zindelijk zijn
 • Kunnen aanpassen aan andere kinderen (samenwerken)
 • Zich redelijk kunnen concentreren
 • Enige tijd zonder ouders kunnen
 • Door middel van taal kunnen communiceren

Slide 11 - Slide

Cognitieve ontwikkeling
Taalontwikkeling
 • Differentiatiefase (net als peuter)
 • Basisregels zijn bekend, oefening nodig!
 • Omgeving heeft een grote invloed op de ontwikkeling

 • Jokken <-> Liegen
Jokken: iets vertellen om je onmogelijke wens te vervullen
(Aan de voordeur vertellen dat je moeder niet thuis is terwijl ze dat wel is, omdat de kleuter niet wilt dat moeder weg gaat)

Liegen: opzettelijk niet de waarheid spreken.

Slide 12 - Slide

Sociaal-afffectieve
ontwikkeling
 • Samen spelen samen delen
 • Sterke identificatie
 • Verwerking van angst en emotie in fantasiespel
 • Begin van intern geweten
 • Ontwikkeling eigen identiteit
 • Ontwikkeling seksualiteit

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Sociaal-affectieve ontwikkeling
 • Niet alleen imiteren maar ook identificeren
       - Niet nadoen, maar helemaal willen zijn!

 • Fantasiespel: rollenspellen ("vader/moedertje", "doktertje")
       - Leren van sociale regels en omgangsnormen

 • Gewetensontwikkeling
       - Kleuters krijgen door wat goed/fout is en krijgen schuld

Slide 15 - Slide

Sociaal-affectieve ontwikkeling
 • Eigen identiteit
       - Zelfbeeld vooral gevormd door wat ouders/docenten over ze zeggen                  (later krijgt ook mening van andere kinderen rol)
       - TOV van een peuter is een kleuter meer prestatiegericht, resultaten                       krijgen meer waarde

 • Ontwikkeling seksualiteit
        - Ontdekt eigen geslacht en geslacht van anderen
        - Kleuters worden geïnteresseerd in geslacht van anderen 

Slide 16 - Slide

Stelling 1: Veter strikken is fijne motoriek
Stelling 2: Een bal weg schoppen is fijne motoriek
A
Alleen stelling 1 is juist
B
Alleen stelling 2 is juist
C
Beide stellingen zijn juist
D
Beide stellingen zijn onjuist

Slide 17 - Quiz

Wanneer zijn kinderen 'schoolrijp'?

Slide 18 - Mind map

Wat ontwikkelt zich allemaal op sociaal-affectief gebied bij kleuters?

Slide 19 - Mind map

Wat is geen kenmerk binnen de cognitieve ontwikkeling van kleuters?
A
Concreet denken
B
Taalontwikkeling in de richting van volledige zinnen maken?
C
Abstract denken
D
Fantasie

Slide 20 - Quiz

Slide 21 - Link

Slide 22 - Link