Ecologie basisstof 1

Ecologie
1 / 20
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Ecologie

Slide 1 - Slide

Doel van de les
Aan het einde van de les kun je:
 • vertellen wat ecologie is
 • invloeden uit het milieu noemen
 •  4 niveaus van de ecologie noemen
 • Weten wat voedselrelaties zijn
 • Een voedselketen en voedselweb kunnen lezen

Slide 2 - Slide

abiotische factoren | biotische factoren

Slide 3 - Slide

Ecologie
 • De studie van organismen onderling
 • Niveaus van de ecologie

- Individu

- Populatie

- Levensgemeenschap

- Ecosysteem

Slide 4 - Slide

0

Slide 5 - Video

belangrijke begrippen 
 • Biodiversiteit
 • Biotische factoren
 • Abiotische factoren
 • Populaties
 • Levensgemeenschappen
 • ecosystemen
 • voedselrelaties
 • voedselketens
 • voedselweb

Slide 6 - Slide

Hoe noem je het geheel van alle biotische en abiotische factoren in een bepaald gebied?
A
Ecosysteem
B
Ecologie
C
Abiotische factoren
D
Biotische factoren

Slide 7 - Quiz

Welk niveau van de ecologie wordt beschreven?
Op de Veluwe leven wilde zwijnen die zich onderling voortplanten. Samen vormen ze een
De populaties van de verschillende soorten op de Veluwe vormen een
De Veluwe is een voorbeeld van een
Een enkel organisme noem je een
levensgemeen-schap
individu
populatie
ecosysteem

Slide 8 - Drag question

Niveaus in de ecologieIndividu


Individu

Slide 9 - Slide

niveaus van de ecologie
- ecosysyteem
- levensgemeenschap
- populatie
- individu

Slide 10 - Slide

Biotische & abiotische factoren
levende factoren
levenloze factoren

Slide 11 - Slide

abiotische factoren

Slide 12 - Mind map

abiotische factoren
 • stenen
 • zeewater
 • lucht
 • wolken
 • zand

Slide 13 - Slide

invloed abiotische factoren

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

voedselrelaties

Slide 19 - Slide

Te doen:
LEZEN EN MAKEN BASISSTOF 1 EN 2 VAN HET THEMA ECOLOGIE.

Slide 20 - Slide