Vragen & Ontkenningen met was & were

Past simple
WAS / WERE
Verleden Tijd
1 / 27
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Past simple
WAS / WERE
Verleden Tijd

Slide 1 - Slide

Past Simple
Je gebruikt de Past Simple als iets gebeurd is in de verleden tijd en ook beëindigd is.
Wij noemen de Past Simple de Verleden Tijd.

Het werkwoord 'to be' (zijn) kun je ook in de verleden tijd zetten: WAS & WERE.


Slide 2 - Slide

Past Simple - Signaalwoorden

In de zin staan vaak een tijdsbepaling van verleden tijd.

  • yesterday
  • last week
  • ten minutes ago
  • in 2007
  • this morning

Slide 3 - Slide

 Vraagzinnen was / were
Het lijkt op het Nederlands.
 

Ik was ziek.
Jullie waren thuis.
Zij waren op school.
Was ik ziek?
Waren jullie thuis?
Waren zij op school?
De eerste twee woorden veranderen van plaats. De rest blijft hetzelfde.

Slide 4 - Slide

 Vraagzinnen 
was / were
I
you
he, she, it

we
you
they
was
were
was

were
were
were

Slide 5 - Slide

Je gebruikt de Past Simple als...
A
iets gebeurd is in de toekomst
B
iets iedere dag gebeurt
C
iets gebeurd is in het verleden en afgerond is
D
iets nog niet gebeurd is

Slide 6 - Quiz


..... you happy?
A
was
B
were
C
are

Slide 7 - Quiz


..... they sick?
A
was
B
were
C
are
D
is

Slide 8 - Quiz


..... I scared last night?
A
was
B
were
C
am
D
is

Slide 9 - Quiz


..... she angry at you?
A
was
B
were
C
is
D
are

Slide 10 - Quiz


We ..... on holiday 2 years ago.
A
was
B
were
C
am
D
are

Slide 11 - Quiz

 Ontkennende zinnen 
was not / were not
Ik was ziek.
Jullie waren thuis.
Zij waren op school.
Ik was niet ziek.
Jullie waren niet thuis.
Zij waren niet op school.
In het Nederlands voeg je het woordje niet of geen toe en de zin is ontkennend.

Slide 12 - Slide

 Ontkennende zinnen was / were
I
you
he, she, it

we
you
they
was not / wasn't
were not / weren't
was not / wasn't

were not / weren't
were not / weren't
were not / weren't

Slide 13 - Slide


We ..... at home yesterday
A
was not
B
were not
C
are not

Slide 14 - Quiz


My friend ..... a good student.
A
wasn't
B
weren't
C
isn't

Slide 15 - Quiz


The children ..... swimming in the pool.
A
wasn't
B
weren't
C
aren't
D
isn't

Slide 16 - Quiz


Albert Einstein ..... musician.
A
was not
B
were not
C
is not

Slide 17 - Quiz


Yesterday it ..... raining.
A
wasn't
B
weren't
C
isn't

Slide 18 - Quiz


..... this mobile a new one?

Slide 19 - Open question

Most of the time I play online with other gamers. My best friend is a gamer too, but we (1)                    into the same games. Sometimes I play a game against my sister, but she (2)                    too keen and we (3)                    at the same level. When I (4)                    at the computer gaming, I do a bit of homework. My parents think my school results are bad because of all this gaming, but they (5)                      !
Vul Toms opstel aan met de juiste vormen van de ontkenning van to be.

am not
is not
are not
am not
are not
are not

Slide 20 - Drag question

..... they in London last year?

Slide 21 - Open question

It ..... a good concert.

Slide 22 - Open question

..... they in a hurry this morning?

Slide 23 - Open question

He ..... a young person.

Slide 24 - Open question

Wat vond je moeilijk in deze les?

Slide 25 - Open question

Noem 2 dingen die je geleerd hebt deze les.

Slide 26 - Open question

Past simple met 
was / were

Slide 27 - Slide