hst 2 paragraaf 3 "temperatuur"

Hst 2.3 "temperatuur"
1 / 24
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hst 2.3 "temperatuur"

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • 2.3.1 Je kunt de onderdelen van een vloeistofthermometer benoemen en hun functie beschrijven.
 • 2.3.2 Je kunt uitleggen wat een bimetaal is en op welke manier een bimetaalthermometer werkt.
 • 2.3.3 Je kunt met het deeltjesmodel het verband tussen gasdruk en temperatuur toelichten.
 • 2.3.4 Je kunt met het deeltjesmodel uitleggen wat wordt bedoeld met het absolute nulpunt.
 • 2.3.5 Je kunt de temperatuur omrekenen van graden Celsius naar kelvin en omgekeerd.

Slide 2 - Slide

vandaag

Slide 3 - Slide

0

Slide 4 - Video

Hoe werkt een thermometer ?

Slide 5 - Slide

Hoe werkt een thermometer ?
 • reservoir
 • stijgbuis
 • schaalverdeling
 • meetbereik
 • graden Celsius
 • Kelvin (geen graden)

(0 graden = 273 Kelvin)

Slide 6 - Slide

Temperatuur
Wordt vaak gemeten met een vloeistofthermometer.

Schaalverdeling?


Slide 7 - Slide

Daniel Fahrenheit
Natuurkundige
1686 - 1736

Vooral gebruikt in V.S.

Temperatuur menselijk lichaam (96 F) en smeltpunt water/zout (0 F)

Slide 8 - Slide

Anders Celsius
Astronoom
1701 - 1744

Kookpunt water (100 C) en smeltpunt ijs (0 C)

Slide 9 - Slide

Lord Kelvin
Natuurkundige
1842 - 1907

Absolute nulpunt (-273 C) als ijkpunt (0 Kelvin)

Slide 10 - Slide


Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

0 Kelvin = - 273° C dus 0°C=273K

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Temperatuur-gevoeligheid

Oventhermometer
Koortsthermometer
Vloeistofthermometer - Hoeveel mm stijgt vloeistof als temperatuur met 1 graad toeneemt.


Slide 16 - Slide

Gevoeligheid 
vergroten:

Groter bolletje vloeistof
Dunnere glazen stijgbuis

Slide 17 - Slide

Elektronische thermometers
-Elektronische thermomerter heeft een metalen stift die sensor wordt genoemd.
-De sensor voelt de temperatuur en vertaalt die naar een elektrische signaal.
-Een klein computertje in de thermometer leidt uit dit signaal af hoe hoog de temperatuur is.

Slide 18 - Slide

Bimetaal

Slide 19 - Slide

Bimetaal thermometer
 • in bimetaalthermometer zit een strip bestaand uit twee verschillende metalen, meestal ijzer en aluminium
 • beiden hebben een andere temperatuur waarbij ze uitzetten of krimpen
 • ijzer zet bij een hogere temepratuur minder uit dan aluminium
 • strip is opgerold in spiraal
 • temperatuur wordt weergegeven met wijzer

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Gasdruk en temperatuur
De temperatuur heeft invloed op de gasdruk in een afgesloten ruimte. Dat kun je beredeneren met het deeltjesmodel. Als de temperatuur van het gas stijgt, gaan de moleculen steeds sneller bewegen. De moleculen botsen daardoor vaker en met een grotere snelheid tegen de wanden. Het gevolg is dat de gasdruk toeneemt. Omgekeerd neemt de gasdruk af als de temperatuur weer daalt.
Met de opstelling in het figuur hiernaast kun je het verband meten tussen de temperatuur en de gasdruk. Met de manometer meet je de druk van de lucht in de kolf. Met de thermometer meet je de temperatuur. Uit deze proef blijkt dat de druk gelijkmatig groter wordt als de temperatuur stijgt. Uit de toename van de gasdruk kun je eenvoudig afleiden met hoeveel graden de temperatuur is gestegen.

Slide 22 - Slide

Temperatuur meten
vloeistofthermometer
 • Het meten van temperatuur berust vaak op het uitzetten van stoffen bij stijgende temperatuur

 • Een vloeistofthermometer
 • Een glazen buisje met een reservoir
 • Een vloeistof in het reservoir
 • Omdat de vloeistof meer uitzet dan het glas
  zal bij stijgende temperatuur de vloeistof in
  het buisje stijgen

 • Een bimetaalthermometer
 • Twee verschillende metalen ..
 • .. die niet evenveel uitzetten,
 • daardoor trekt het bimetaal krom

 • Digitale thermometer
 • Temperatuur-afhankelijke weerstand ...
 • ... altijd met een batterij
bimetaalthermometer
digitale thermometer

Slide 23 - Slide

Lezen en maken
Lezen hst 2 paragraaf 3
Maken de opdrachten die bij hst 2 paragraaf 3 horen

Slide 24 - Slide