VAI Les 6

1 / 35
next
Slide 1: Slide
VAIMBOStudiejaar 3

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Lesonderwerp
Financiering
  • WLZ
  • WMO
  • Jeugdwet
  • PGB

Slide 2 - Slide

Financiering
Ziekte en zorg hoge kosten:
Zorgverleners
hulpmiddelen
medicatie
Verpleging/ ondersteuning
Regelingen waar zorgvragers meeste mee te maken krijgen: 

Slide 3 - Slide

WLZ
WMO

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Iemand die gebruik wil maken van Wlz moet een CIZ indicatie?
JA
NEE

Slide 6 - Poll

WLZ Zorgprofielen

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Link

Wmo 2015 staat voor...

Slide 10 - Open question

Wmo 2015 biedt steun in de vorm van...

Slide 11 - Open question

WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

Slide 12 - Slide

WMO aanvragen
Algemene voorzieningen 
Maatwerkvoorzieiningen
Vervoersvoorzieningen

Slide 13 - Slide

Algemene voorzieningen
Een boodschappendienst.
Een maaltijdservice (bijvoorbeeld tafeltje-dekje).
Organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte of buurthuis.
Maatschappelijke opvang en meldpunten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld.
Personenalarmering

Slide 14 - Slide

Maatwerkvoorzieningen
Individuele begeleiding.
Huishoudelijke hulp: opruimen en schoonmaken (dit kan in sommige gemeenten een algemene voorziening zijn)
Aanbouw van de woning.
Aanpassingen in de woning, zoals een traplift, verbreding van deuren of het wegnemen van obstakels in de woning.
Toilet- en badkamer voorzieningen.
Antislip douche en een speciale douche zit.
Dagbesteding.

Slide 15 - Slide

Vervoersvoorziening
Wmo-vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi.
Aanpassing van de auto.
Een scootmobiel.
Een rolstoel.
Auto in bruikleen.
Vergoeding voor vervoer (per eigen auto)
Hiertoe behoren ook indirecte zaken zoals:
Vergoeding voor bepaalde verzekeringen en onderhoud.
Medische begeleiding bij vervoer (indien noodzakelijk).
Oplaadkosten voor een elektrisch vervoersmiddel.
Een parkeerfaciliteit.
Een parkeerkaart voor gehandicapten.

Slide 16 - Slide

Aanvraag WMO
1. Melding maken
2. Gesprek en onderzoek gemeente
3. Voorstel
4. Besluit
5. Hulp en ondersteuning welke vormSlide 17 - Slide

De jeugdwet
Zorg aan jeugd is geregeld in de Jeugdwet; jongeren tot 18 jaar
Gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering

(begeleiding, dagbesteding of logeeropvang)

Slide 18 - Slide

Persoonsgebonden budget
PGB: geldbedrag waarmee zorgvrager zelf zorgverleners kan inhuren
(langdurige zorg/ ondersteuning aan huis/ jeugdhulp/ v&v thuis)
Nadeel: administratieve rompslomp, zelf overeenkomsten afsluiten en verantwoording afleggen

Slide 19 - Slide

Zorg in natura/ PGB
pgb geen vervanging van zorg in natura. 
Zorgvrager kan ook een combinatie hebben van beiden.

Slide 20 - Slide

Wetten en regels in de praktijk
Zelfredzaamheid en samenredzaamheid
Professionals in ondersteuning

Slide 21 - Slide

Wat is samenredzaamheid?

Slide 22 - Open question

Zelfredzaamheid en samenredzaamheid
Mantelzorg
Vrijwilligerswerk

Kun je verschillen tussen beide noemen? 

Slide 23 - Slide

Professionals in ondersteuning
Huisarts
Wijkverpleegkundige
Transferverpleegkundige
Verzorgende
Ketenzorg 
Zorgcentra

Slide 24 - Slide

Organisaties voor VAI
Landelijke organisaties
Gemeentelijke instellingen
Patiëntverenigingen
VAI op internet

Slide 25 - Slide

Landelijke organisaties
VeiligheidNL
Patiëntfederatie NPCF (Nederlandse Patiënten Consumentenfederatie)
Trimbos instituut

Slide 26 - Slide

VeiligheidNL
VeiligheidNL is hét kenniscentrum voor letselpreventie. Zij zetten zich in om het leven van mensen veilig(er) te maken. Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Het is het resultaat van onderzoek, van wetenschap, van interventies, van gedrag. Ze werken samen met partners en professionals en samen strijden ze voor maximale impact. Want veiligheid is niet per ongeluk.

Slide 27 - Slide

NPCF
Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen ze dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. Hun informatie helpt mensen bij het maken van keuzes in de zorg. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties

Slide 28 - Slide

Trimbos instituut
Het Trimbos-instituut is hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid.

Slide 29 - Slide

Gemeentelijke instellingen
MEE
GGD

Slide 30 - Slide

Welke patiëntverenigingen ken je?

Slide 31 - Open question

VAI op internet
Informatie: hoe weet je of de informatie betrouwbaar is?
Zelftests op internet kunnen informatie geven over de staat van je gezondheid --> vragenlijsten --> betrouwbaar?
Internet is het communicatiemiddel bij uitstek: mailen, chatten en lotgenotencontact
Websites van officiële instanties

Slide 32 - Slide

Hoe weet je of informatie op internet betrouwbaar is?

Slide 33 - Open question

Websites van officiële instanties
Kiesbeter.nl
Socialekaartnederland.nl
Volksgezondheidenzorg.info
Rijksoverheid.nl
Zorgkaartnederland.nl
VSOP.nl
IKNL.nl
WHO.int
Wat voor site is het?

Slide 34 - Slide

VRAGEN???

Slide 35 - Slide