Leefomgeving V5 paragraaf 4.5 en 4.6 Buurtprofiel en woonomgeving

H4 Stedelijke gebieden
Domein Leefomgeving
5v
1 / 27
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

H4 Stedelijke gebieden
Domein Leefomgeving
5v

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?

 • kort herhalingsfilmpje
 • Bespreken par. 4.5 Buurtprofiel
 • Bespreken par. 4.6 De woonomgeving

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Het buurtprofiel

Slide 4 - Slide

Model van een stad

1. Historische binnenstad/stadscentrum - kantoren
2. oude woonwijken - industrie
3. nieuwe woonwijken - ruimte

Slide 5 - Slide

stadscentrum
arbeiderswijken
naoorlogse wijken
nieuwbouwwijken
jaren-`70-wijken
vooroorlogse wijken

Slide 6 - Drag question

         1                      2                                   3
Welke 3 fasen van het verstedelijkingsproces?

Slide 7 - Slide

Hoe verder naar buiten hoe...

Slide 8 - Slide

Stad -> wijk -> buurt

Slide 9 - Slide

Buurtprofiel
 1. Woningkenmerken
 2. Bewonerskenmerken
 3. Kenmerken van de woonomgeving

Slide 10 - Slide

Woningkenmerken

 • ouderdom
 • eigendom
 • woningtype
 • staat van onderhoud

Slide 11 - Slide

Benoem de woningkenmerken van je eigen huis.

Slide 12 - Open question

Bewonersken-merken

 • Grootte huishouden
 • Etniciteit
 • Inkomen
 • Gezinsfase
 • Leeftijd bewoners

Slide 13 - Slide

Benoem de bewonerskenmerken van jouw woning

Slide 14 - Open question

Woonomgeving
Sociale veiligheid

Subjectief: gevoel
Objectief: gemeten 

Afhankelijk van persoonlijke kenmerken

Slide 15 - Slide

Benoem de kenmerken van jouw woonomgeving(ga in op de veiligheid, subjectief)

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Link

Geef van deze werkwijze een voordeel en een nadeel.
 • + in 1 oogopslag duidelijk
 • - niet duidelijk wat precies minder goed is

Slide 18 - Slide

Buurtprofiel eigen wijk

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Link


Welk begrip?
A
Stad
B
Agglomeratie
C
Stadsgewest
D
Stedelijk gebied

Slide 21 - Quiz


Welk begrip?
A
Stad
B
Agglomeratie
C
Stadsgewest
D
Stedelijk gebied

Slide 22 - Quiz


Welk begrip?
A
Stad
B
Agglomeratie
C
Stadsgewest
D
Stedelijk gebied

Slide 23 - Quiz

Welk proces?
A
Urbanisatie
B
Suburbanisatie
C
Netwerkvorming

Slide 24 - Quiz

Welk proces?
A
Urbanisatie
B
Suburbanisatie
C
Netwerkvorming

Slide 25 - Quiz

Welk proces?
A
Urbanisatie
B
Suburbanisatie
C
Netwerkvorming

Slide 26 - Quiz

Einde les
Advies ter voorbereiding op de eindtoets hoofdstuk 4 leefomgeving stedelijke gebieden
 • Leer de paragrafen 4.1 t/m 4.6
 • Maak de opdrachten en kijk ze ook kritisch na
 • Maak de examenopgaven via lessonup en via de online lessen Buitenland.
 • Leer de begrippen blz 127/128 tekstboek

Slide 27 - Slide