Passive voice (part 2)

PASSIVE (part 2)
1 / 11
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

PASSIVE (part 2)

Slide 1 - Slide

Goal
You can change 3 active sentences 
into a passive voice sentence in the past and present tense.

Slide 2 - Slide

When to use a passive?
A
To speak about actions in the present tense.
B
To say what a subject does.
C
To say what happens to the subject.
D
To speak about ongoing actions in the past.

Slide 3 - Quiz

Hoe vervoeg je een passive?
A
be + voltooid deelw.
B
to be + -ing
C
have + voltooid deelw.
D
have + -ing

Slide 4 - Quiz

Wat gebeurt er met het lijdend voorwerp van een actieve zin als je hem passief maakt?
A
het verdwijnt
B
het wordt een onderwerp
C
het blijft een lijdend voorwerp
D
het komt tussen de werkwoord te staan

Slide 5 - Quiz

Recap
We gebruiken de passive als iets 
met het 
onderwerp gebeurt.
Bij het gebruik van een passive is wie iets doet of wat de aanleiding is meestal onbelangrijk.
to be
+
voltooid deelw.
Let goed op in welke tijd de zin staat.

Slide 6 - Slide

He stole a lot of money from the bank.

Slide 7 - Open question

Our school employs over a hundred people.

Slide 8 - Open question

They cancelled all flights because of fog.

Slide 9 - Open question

Tense
Active
Passive
I teach English to the students.
The students are taught English by me.
They are driving a car.
A car is being driven by them.
He painted the wall.
The wall was painted by him.
She was holding a meeting.
A meeting was held by her.
Tenses
present simple
present continuous
past simple
past continuous

Slide 10 - Drag question

Let's practise
1. Go to Classroom

2. Open the link

3. Do the exercises

Slide 11 - Slide