Voorbereiding Examen B Verslag + GO Planning

Examen B
1 / 16
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Examen B

Slide 1 - Slide

Algemeen
Examen van 4 werkprocessen
B1-K1-W3 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten​
( gedrags- en productbeoordeling --> reportage met onderbouwing)
B1-K1-W5 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten​ ( gedrag- en productbeoordeling --> verantwoordingsverslag)
B1-K1-W7 zorg voor een veilig pedagogisch klimaat​ (gedragsbeoordeling)
B1-K1-W8 Evalueert de werkzaamheden​ ( gedrag- en productbeoordeling --> evaluatieverslag )Slide 2 - Slide

Wat moet je ook alweer doen bij W3?

Slide 3 - Open question

W5? Noem de opdrachtseisen

Slide 4 - Mind map

W7 is alleen een gedragsbeoordeling
A
Dat is waar
B
Dat is niet waar

Slide 5 - Quiz

Bij W8 evalueert je stagebegeleider jouw werkzaamheden en hoe je geen verslag te schrijven
A
Dat klopt
B
Dat klopt niet

Slide 6 - Quiz

GO Planning
We nemen samen even een kijkje: GO

Wanneer inleveren: 8 maart
Bespreek je opdrachten alvast met je stagebegeleider en doe eventueel al wat voorbereidende taken (bv voor en na foto's maken)

Slide 7 - Slide

Algemene tips bij je verslagen
 • Maak 1 voorblad
 • Maak 1 inhoudsopgave
 • Maak 1 inleiding voor je 3 verslagen. Beschrijf daarin wat de lezer tegen gaat komen.
 • Gebruik per werkproces de criteria van het examen als tussenkopjes 
 • Voeg Bronnenlijst en je GO planning als bijlagen toe

Slide 8 - Slide

Een kijkje nemen...
We nemen een kijkje in een paar B-verslagen:

Slide 9 - Slide

Tips per werkproces
W3: 
 • maak met foto's de aanpassing ruimte alsmede je gebruikte materialen inzichtelijk
 • gebruik de criteria van het examen als tussenkopjes en schrijf een duidelijke toelichting/onderbouwing.

Slide 10 - Slide

W5:
 • Volg in je beschrijving per activiteit de punten van het stappenplan (de stap evalueren doe je kort, en bij W8 uitvoerig)
 • Daarnaast verantwoord je per activiteit de criteria van het examen (gebruik deze als tussenkopjes)

Slide 11 - Slide

W8
 • kies min. 2 activiteiten (van W5) om te evalueren
 • beschrijf je werkwijze kort en herhaal je doelen van de activiteiten (smart)
 • evalueer met strak
 • verantwoord de criteria van het examen (tussenkopjes)

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Materialen
Alle materialen, bijlagen en hulpdocumenten van geheel examen B vind je in Teams. Ga naar je Klastegel, Kanalen, Voorbereiden Examen, Bestanden en kies dan Voorbereiden Examen B.

Slide 14 - Slide

Is het je nu duidelijker hoe je het verslag kunt vormgeven?
😒🙁😐🙂😃

Slide 15 - Poll

Tijd over? Begin aan je GO

Slide 16 - Slide