5.3 De verstedelijking van Duitsland

5.3
Par 5.3 De Verstedelijking van Duitsland
1 / 17
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

5.3
Par 5.3 De Verstedelijking van Duitsland

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

terugblik: Wat hebben we gedaan?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Plaats de drie processen in de juiste volgorde.
Re-urbanisatie
Urbanisatie
Suburbanisatie

Slide 3 - Drag question

This item has no instructions

Wat gebeurde er tijdens het proces urbanisatie?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Wat gebeurde er tijdens het proces suburbanisatie? En wat was de reden dat suburbanisatie ontstond?

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

Antwoord is C
Geef de politieke reden waarom de studenten en kunstenaars pas
vanaf 1990 in Prenzlauer Berg gingen wonen. Kunstenaars woonden in west en wilde naar Prenzlauer in oost.

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Wat gaan we doen?
Hoe zie je de verstedelijking terug in de inrichting van Duitsland?
  • Je kunt de kenmerken van de verstedelijking van Duitsland beschrijven.
  • Je kunt de kenmerken van de suburbanisatie van Berlijn beschrijven.
  • Je kunt de gevolgen van de suburbanisatie van Berlijn beschrijven.
  • Je kunt verschillen in herinrichting tussen Berlijn en andere Oost-Duitse steden beschrijven en verklaren.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn stedelijke gebieden?
A
Agglomeraties en steden die dicht bij elkaar liggen
B
Enorm grote agglomeratie
C
Oudste deel van een stad.
D
gebied rondom een stad met allerlei stedelijke gebieden

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Stedelijke gebieden
 In Duitsland is de verstedelijking te vergelijken met die in Nederland. --> door suburbanisatie zijn grote agglomeraties en stedelijke gebieden ontstaan.
Geen overheersend stedelijk gebied. Juist eigen specialisaties (vergelijkbaar met NL)
 - Ruhrgebied: industrie
 - Bremen en Hamburg: grote zeehaven
- Berlijn: hoofdstad met regering en parlement
 - Frankfurt: financiële hoofdstad
- Stuttgart en München: hightechstedenSlide 10 - Slide

This item has no instructions

Subarbanisatie Berlijn
  •  Tussen 1961 en 1989 was Berlijn een gedeelde stad. Oost-Berlijn was de hoofdstad van de DDR.
  •  Tot 1989 geen suburbanisatie mogelijk (muur om de stad).
  • Na 1990 veel suburbanisatie. Veel nieuwbouw in een ring rondom Berlijn.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

In Oost Duitsland en een deel van Berlijn vertrokken jonge gezinnen en mensen met werk en inkomen. 

Arme, werkloze en buitenlandse migranten blijven achter. Sociale ongelijkheid werd groter

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Welk probleem ontstaat niet als vooral jonge gezinnen en mensen met werk vertrekken?
A
vergrijzing
B
integratie
C
verpaupering van wijken
D
segregatie

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

belangrijke begrippen
*Segregatie = scheiden
*Sociale ongelijkheid 
(verschillen tussen werk, welvaart en inkomen)

*Integratie

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Integratie of segregatie
A
Integratie
B
Segregatie

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions