Paragraaf 5.3 De verstedelijking van Duitsland

5.3 De verstedelijking van Duitsland
1 / 13
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 13 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

5.3 De verstedelijking van Duitsland

Slide 1 - Slide

5.3 Verstedelijking van Duitsland
Wat ga je leren? 

Aan het einde van de les kun je de spreiding van de steden en de stedelijke gebieden in Duitsland verklaren. 

Slide 2 - Slide

Stedelijke gebieden
Elk stedelijk gebied eigen specialisaties:
 • Ruhrgebied veel industrie
 • Hamburg, Bremen zeehaven
 • Stuttgart en München hightechsteden
 • Berlijn hoofdstad en regering
 • Frankfurt financiële hoofdstad

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Subarbanisatie Berlijn
 Tussen 1961 en 1989 was Berlijn een gedeelde stad. Oost-Berlijn was de hoofdstad van de DDR.

 •  Tot 1989 geen suburbanisatie: Door Berlijnse muur
 • Na 1990 veel suburbanisatie

Slide 5 - Slide

Gevolgen voor Berlijn:
 Na 1990 veel suburbanisatie, dit had gevolgen:

 • In omgeving Berlijn vele nieuwbouwwijken gebouwd 
 •  Vooral gezinnen met jonge kinderen vertrokken uit de stad. 

Slide 6 - Slide

Uitbreiding Berlijn

Slide 7 - Slide

Gevolgen suburbanisatie voor Berlijn na 1990:


 •  Hoogste vertrekoverschotten: stadswijken in binnenstad en flatwijken
                         - Mensen met hoge inkomens vertrekken uit de binnenstad 
                         - Plek ingenomen door arme, werklozen, vaak    
                           buitenlandse migranten → achterstand en
                           armoede wordt versterkt. 


 • Door suburbanisatie en migratie is in Berlijn de  sociale ongelijkheid ( verschil tussen arm en rijk)  toegenomen. 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Steden in Oost-Duitsland -> na de val van de Muur
 • Veel herinrichting in Oost - Duitsland zoals in Oost - Berlijn
 • Flats afgebroken, nieuwe huizen op die plaats
 • Minder huizen nodig omdat veel mensen weggaan

Slide 10 - Slide

Stedelijke gebieden in Duitsland

Lijkt op Nederland:
- Er zijn grote agglomeraties en stedelijke gebieden
- Er is steeds minder landelijk gebied hierdoor
- Elk stedelijk gebied heeft eigen specialiteit => net als de Randstad in Nederland.


Slide 11 - Slide

Vooral de mensen met hoge inkomens trokken weg uit Berlijn, ze trokken weg uit..
A
buitenwijken
B
binnenstad
C
nieuwbouwwijken
D
agglomeraties

Slide 12 - Quiz

Nu Maken
Lezen leerboek H5 par 5.3 blz. 66 en 67

Maken H5 par. 5.3 blz. 125 vraag  3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
( 20 minuten)


Slide 13 - Slide