SOAP rapporteren

Rapporteren en SOAP
1 / 34
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Rapporteren en SOAP

Slide 1 - Slide

Wat zijn jullie ervaringen met rapporteren?

Slide 2 - Open question

Vaardigheden in het beroepsmatig handelen:

Vaardigheden in het beroepsmatig handelen:
* Waarnemen
*Observeren
*Signaleren
*Rapporteren

Slide 3 - Slide

Wat is waarnemen?

Slide 4 - Open question

Waarnemen
Waarnemen:
 • Opnemen van informatie d.m.v. de zintuigen
 • Onbewust, de hele dag, elk moment
 • Selectief waarnemen: Je bepaalt (bewust of onbewust) zelf wat je wilt waarnemen

Slide 5 - Slide

Met welke zintuigen kan je waarnemen?

Slide 6 - Open question

Waarnemen
 • Oren= luisteren
 • Ogen= kijken
 • Tastzin= voelen
 • Reukzin= ruiken
 • Smaakzin = proeven

Slide 7 - Slide

Wat is het verschil tussen waarnemen en observeren?

Slide 8 - Open question

Observeren

Bewust, doelgericht iets waarnemen

Slide 9 - Slide

Signaleren
 • Het vaststellen van veranderingen bij de zorgvrager. 
 • Signaleren van veranderingen kan leiden tot evt acties.
 • De stap na signaleren = rapporteren

Slide 10 - Slide

Signialeren
Bedenk in groepjes wat je zoal kan signialeren.
Neem hier 5 minuten de tijd voor. 

Slide 11 - Slide

Wat is rapporteren?

Slide 12 - Open question

Rapporteren
Het schiftelijk/mondeling verslag doen van gebeurtenissen of situaties die zijn waargenomen. 

Je rapporteert het zorgproces van de zorgvrager

Slide 13 - Slide

Wat hoort er allemaal in
een rapportage?

Slide 14 - Mind map

rapportage
Wie rapporteert: 
Evver, verpleegkundige, verzorgende, arts, fysio, ergo 
(alle betrokken disciplines)

Wat rapporteer je: 
Alle informatie die belangrijk is voor goede zorgverlening. 
Bijvoorbeeld hoe het gaat met iemand, evt problemen, behaalde doelen, veranderingen, wensen, afspraken, etc.

Slide 15 - Slide

Dit is een rapportage waar niemand wat mee kan !!

Slide 16 - Slide

SOAP methode
De SOAP-methode structureert het rapporteren. Dit geeft niet alleen een beter overzicht, maar biedt ook veel mogelijkheden om beter te observeren, te analyseren en om betere zorgplannen te maken.


Slide 17 - Slide

SOAP methode
S: Subjectieve gegevens
O: Objectieve gegevens
A: Analyse van het probleem
P: Planning

Slide 18 - Slide

Ook bekend als de SOEP methode
S: Subjectieve gegevens
O: Objectieve gegevens
E: Evaluatie
P: Plan

Slide 19 - Slide

SOAP methode

Subjectief: 
Wat de cliënt zegt over zijn eigen belevingen.

Slide 20 - Slide

SOAP methode
Objectief: 
De directe observatie van de situatie door de medewerker. Met andere woorden: het gedrag van de cliënt zoals de medewerker dit waarneemt.

Slide 21 - Slide

SOAP methode
Analyse: 
Een conclusie getrokken uit de subjectieve en objectieve gegevens die de medewerker heeft verzameld.

Slide 22 - Slide

SOAP methode
Plan: 
Wat de medewerker vervolgens gaat doen.

Slide 23 - Slide

Wat zie je? en wat schrijf je op?
S = Mw. zegt jeuk te ervaren onder haar borsten
O = Rode plek zichtbaar onder rechter borst , om de grote rode plek enkele kleine rode plekjes aanwezig.
Huid is ontveld.
A= Het lijkt erop dat er sprake kan zijn van smetplekken maar het kan ook een schimmelinfectie zijn vanwege de jeuk
P=  onder borst goed gedroogd , ingeklopt met zink en afgedekt engels pluksel. Dagelijks monitoren en bij verergering actie > arts 

Slide 24 - Slide

VOORBEELD RAPPORTAGE VOLGENS SOAP
Subjectief:
Mw verteld vaak te moeten plassen en vaak aandrang te hebben.
Objectief:
Mw ging tijdens de dagdienst 7 x naar het toilet om te plassen.
Analyse: 
Mw gaat frequenter plassen dan normaal. Mogelijk sprake van een blaasontsteking.
Plan:
In overleg met arts urinekweek opgevangen. Temperatuur observeren en dagelijke DOSS-score afnemen. 

Slide 25 - Slide

VOORBEELD RAPPORTAGE VOLGENS SOAP
Subjectief:
Mevrouw weigerde haar middag-medicijnen en zei dat ze ze niet meer wilde hebben. 
Objectief:
Werd onrustig en raakte van streek.
Analyse: 
Weigert in de regel geen medicijnen, maar ik heb pas kort geleden met mevrouw kennisgemaakt en ze kent me niet goed.
Plan:
Ik zal wat tijd samen met haar doorbrengen zodat ze meer vertrouwd raakt met mijn gezelschap en vraag haar of zij de medicijnen later wil innemen.

Slide 26 - Slide

Voordelen rapportage via systeem

* Dwingt tot nauwkeurigheid en volledigheid
* Bevordert zorgvraag-gerichte overdracht
* Geschreven vanuit feitelijke verzorgingssituaties

Slide 27 - Slide

Wees specifiek!
Niet zo.. 
Mw ging vandaag vaak naar het toilet.

Maar zo..
Mw ging vandaag 5x naar het toilet , normaal is dit 3x

Slide 28 - Slide

Je mag ook een rapportage schrijven over een cliënt op werk. 

Slide 29 - Slide

Volgende week
 • Krijgen jullie les over koorts en griep.
 • Zal er ruimte zijn om aan deelopdrachten te werken.

Slide 30 - Slide

S = Subjectieve gegevens

Slide 31 - Slide

O = Objectieve gegevens

Slide 32 - Slide

A = Analyse

Slide 33 - Slide

P = Plan

Slide 34 - Slide