Week 4: Columns

Week 3
Let's get started.
Week 4
Column
🇬🇧
1 / 30
next
Slide 1: Slide
EngelsMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Week 3
Let's get started.
Week 4
Column
🇬🇧

Slide 1 - Slide

Objectives
⭐️ Grammar
⭐️ Practise Writing
⭐️ Exam Preparation
Goals
🎯 Grammar : Compound Nouns
🎯 Writing a columns

Today

Slide 2 - Slide

Reflect
Answer question in Teams.

Slide 3 - Slide


I finished my homework
Statement:
Of course!
Kind of...
No.

Slide 4 - PollWhat do you want to learn, improve or change?
Set a personal goal for 'English' this week.

Slide 5 - Open question

This Lesson
⭐️ Grammar Explanation: Compound Nouns
⭐️ Writing a columnSlide 6 - Slide


Which word is the correct compound noun?
A
Jellybean
B
Jelly-bean
C
Jelly bean

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Slide


Which word is the correct compound noun?
A
Highhat
B
Hi-hat
C
Hihat
D
Hi hat

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Slide


Which word is the correct compound noun?
A
Ice cream
B
Icecream
C
Ice-cream
D
Tom & Jerry's

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Slide


Which word is the correct compound noun?
A
Shuttle-cock
B
Shuttle cock
C
Shuttlecock

Slide 13 - Quiz

Slide 14 - Slide

Types of compound nouns
Closed
2 Become 1
Shuttlecock
Open
Ice cream
Hi-hat
Hyphenated
-

Slide 15 - Slide

Which OPEN compound nouns do you know?

Slide 16 - Mind map

Als je in het Engels van twee zelfstandige naamwoorden (nouns) één woord maakt (een samenstelling), doe je dat meestal door er een spatie tussen te zetten. Het eerste deel geeft vaak extra informatie over het tweede deel.
Open
Engels
Nederlands
summer school
zomerschool
high school
middelbare school
peanut butter
pindakaas
New Year's Day
Nieuwjaarsdag
science fiction
sciencefiction
school dinner
schoolmaaltijd

Slide 17 - Slide

Which HYPHENATED compound nouns do you know?

Slide 18 - Mind map

Soms schrijf je een streepje tussen twee woorden. Dat doe je in de volgende gevallen:

  • Bij getallen tussen de 20 en de 100 als je ze voluit schrijft; twenty-four, fifty-seven. Dit geldt niet voor de tientallen: thirty, forty, enzovoort.
  • Bij leeftijden, gewichten, tijden en afstanden vóór een zelfstandig naamwoord: a 12-year-old boy, a 10-ton lorry, a 12-hour flight, a 5-mile race.
  • Om te voorkomen dat een woord verkeerd gelezen wordt: pre-existing.
  • Er zijn ook woorden waar geen regel voor is. Die moet je gewoon uit je hoofd leren. Twijfel je? Zoek het woord dan op in een woordenboek.

Hyphenated

Slide 19 - Slide

Engels
Nederlands
brother-in-law
zwager
English-speaking person
Engelssprekende
ex-wife
ex-vrouw
first-class ticket
eersteklasticket
last-minute decision
beslissing op de valreep
good-looking
knap
so-called
zogenaamd
well-known
bekend

Slide 20 - Slide

Which CLOSED compound nouns do you know?

Slide 21 - Mind map

Sommige samenstellingen schrijf je aan elkaar vast. Welke dat zijn, moet je uit je hoofd leren of opzoeken in een woordenboek.
Closed
Engels
Nederlands
teacup
theekopje
copyright
copyright
makeup
make-up
keyboard
keyboard, toetsenbord
notebook
notitieboekje, schrift
newspaper
krant
airplane
vliegtuig
blackboard
schoolbord
grasshopper
sprinkhaan
highlight
markering
football
voetbal
grandmother
oma

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Link

Writing a column
/ˈkɒləm/
late Middle English: partly from Old French columpne, reinforced by its source, Latin columna ‘pillar’.
column

Slide 24 - Slide


What is a column?

Slide 25 - Open question

What is a column?
A column is a recurring piece or article in a newspaper, magazine or other publication, where a writer expresses their own opinion in few columns allotted to them by the newspaper organisation.
Instructions:
  1. Pick a topic
  2. Write your opinion
  3. 500-700 words
  4. Add a title and photo!
  5. Make it fun and easy to read :)
  6. Hand in via Teams
Assignment Briefing
Write a column!
Deadline: Friday 13 January 2023 (11:55 PM)
Assignment Briefing

Slide 26 - Slide


If you are done early with all the assignments, upload a funny picture or video (via Teams)

Slide 27 - Open question


Did you achieve all of our class goals?
Goals
🎯 Find a documentary
🎯 Form an opinion
🎯 Summarising
Yes 👍
Almost 😅
No 👎

Slide 28 - Poll


Give yourself a compliment 💚
and some good advice.. 💪

Slide 29 - Open question


Any feedback? Questions?

Slide 30 - Open question