*Woordenschat H3, vwo 3

Beeldspraak

Asyndetische vergelijking

Homerische vergelijking

Synesthesie
1 / 20
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Beeldspraak

Asyndetische vergelijking

Homerische vergelijking

Synesthesie

Slide 1 - Slide

Wat is een vergelijking?

Slide 2 - Open question

Vergelijking
Een vergelijking beschrijft een overeenkomst tussen een object (dat werkelijk wordt bedoeld) en een beeld (dat het object beschrijft) door tussen beide een vergelijker te zetten: als / van.

De man is zo sterk als een beer

Een beer van een vent.

Slide 3 - Slide

Metafoor
Een metafoor beschrijft een overeenkomst tussen een object (dat werkelijk wordt bedoeld) en een beeld (dat het object beschrijft) door beide aan elkaar gelijk te stellen met: is / zijn.

Die vent is een beer.

Wanne bèr [issie toch] werjo.

Slide 4 - Slide

Asyndetische vergelijking
Bij een asyndetische vergelijking wordt er tussen het object en het beeld geen verbindingswoord gebruikt.

Karel, een echte angsthaas, was snel weg.
Zijn hoofd, een biet, [sprak boekdelen].

[Een spreekwoord, in dit geval: een personificatie in een asyndetische vergelijking.]

Slide 5 - Slide

Janna is een ster.
A
Vergelijking
B
Asyndetische vergelijking
C
Metafoor
D
Spreekwoord

Slide 6 - Quiz

Mijn hond kan schijten als een reiger.
A
Vergelijking
B
Asyndetische vergelijking
C
Metafoor
D
Spreekwoord

Slide 7 - Quiz

Siewert, die sluwe vos, heeft flink veel geld aan de overheid verdiend.
A
Vergelijking
B
Asyndetische vergelijking
C
Metafoor
D
Spreekwoord

Slide 8 - Quiz

Homerische vergelijking
Een homerische vergelijking is een vergelijking, uitgewerkt met allerlei bij-zonderheden. De homerische vergelijking dankt haar naam aan Homerus, de dichter van Ilias en Odyssee, waarin dit type vergelijking veel voorkomt. 

Vaak gebruikte formule: Zoals + bijzin met object + zo + hoofdzin met beeld.

Een homerische vergelijking ook een breedsprakige vergelijking, waarbij de schrijver zo opgaat in het vergelijken, dat hij dingen noemt die geen verwantschap meer hebben met het beeld.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Homerische vergelijking: voorbeelden

Zoals in het begin van de lente Apollo voortgaat over de bergruggen bij het eiland Delos en de reidansen opnieuw instudeert, zo ging Aenas zelf.

Zoals de zon in mei,
de warme zomerdag in juni,
en de stranddag in juli,
zo heb ik graag een vrije dag.

Slide 11 - Slide

Synesthesie
Synesthesie is een stijlfiguur waarbij een combinatie van de indrukken van verschillende zintuigen in uitdrukkingen wordt gebruikt. Synesthesie kan worden gezien als een bijzondere vorm van de metafoor:

schreeuwende kleuren, bittere woorden, warme stem.

Slide 12 - Slide

Christines heldere ogen, fijn kristal, schitterden in de lage avondzon.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie
D
metafoor

Slide 13 - Quiz

Uit zijn mond vloeien zoete woorden, zodra hij Agnes ziet.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie
D
metafoor

Slide 14 - Quiz

Zoals een mobiele telefoon de stilte kan verstoren wanneer die plotseling luid begint te piepen in een volle zaal, zo was de kreet van de verwarde man tijdens de herdenking een ergerlijke verstoring van de stille plechtigheid.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie
D
metafoor

Slide 15 - Quiz

Door de fraaie nazomer heeft de wijn een ronde smaak gekregen.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie
D
metafoor

Slide 16 - Quiz

Helena sprong gracieus over het hekje en holde naar de ijscokar als een hinde die het voorjaar ruikt en de waterbron opzoekt om haar dorst te lessen.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie
D
metafoor

Slide 17 - Quiz

Franka heeft haar vriendje Tom, die trouwe hond, volledig in haar macht.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie
D
metafoor

Slide 18 - Quiz

Ik begrijp dit:
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll

Opdracht: gedicht

Schrijf een gedicht van tenminste vijftig woorden door gebruik te maken van een: vergelijking, metafoor, personificatie, asyndetische vergelijking, homerische vergelijking en synesthesie.


Slide 20 - Slide