wetgeving zorg

Wetgeving in de langdurige zorg
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Wetgeving in de langdurige zorg

Slide 1 - Slide

Vanuit de WMO is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet zelfredzaam zijn
A
Juist
B
Onjuist

Slide 2 - Quiz

De WLZ is alleen van toepassing als cliënten in een instelling wonen/verblijven (>24 uur)
A
juist
B
onjuist

Slide 3 - Quiz

De WLZ is bedoeld voor mensen die 24 uurs zorg of verpleging nodig hebben
A
Juist
B
Onjuist

Slide 4 - Quiz

Je bent volgens de WGBO als patiënt verplicht om je zorgverlener volledig en eerlijk op de hoogte te brengen van je problematiek
A
juist
B
onjuist

Slide 5 - Quiz

Mw. J. heeft 2 maanden geleden de diagnose dementie gekregen. Welke wet regelt dat zij zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen?
A
WGBO
B
WZD
C
WMO
D
ZVW

Slide 6 - Quiz

Mag een arts ook handelen zonder dat hij/zij toestemming heeft van de patiënt?
A
Ja
B
Nee

Slide 7 - Quiz

Welke wet regelt dit?
A
ZVW
B
WGBO
C
WMO
D
WKKGZ

Slide 8 - Quiz

De WGBO regelt dat een arts mag handelen zonder toestemming van de patiënt. Bijvoorbeeld om iemands leven te redden of om een ernstige handicap te voorkomen. 

Slide 9 - Slide


Is het volgens de WMCZ verplicht om als instelling een cliëntenraad te hebben?
A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quiz

WMCZ = wet medezeggenschap clienten zorginstellingen
Het doel van de WMCZ is de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen te bevorderen.  Het hebben van een cliëntenraad is verplicht. 

Slide 11 - Slide

Is de 'eerst verantwoordelijke' onderdeel van de WMCZ
A
Ja
B
Nee

Slide 12 - Quiz

Moeten volgens de WMCZ de cliëntenraden instemmen met voorgenomen besluiten van zorgaanbieders, voordat zij deze kunnen uitvoeren?
A
Ja
B
Nee

Slide 13 - Quiz

De Wet BOPZ is per 1 jan 2018 vervangen door de volgende wetten: Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD).
A
juist
B
onjuist

Slide 14 - Quiz

Het verschil tussen de wet BOPZ en de WZD is dat de WZD beter aansluit bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking
A
juist
B
onjuist

Slide 15 - Quiz

Zijn onderstaande stellingen over de WZD juist of onjuist?

I : De WZD geldt voor instellingen
II : De WZD geldt voor de thuissituatie, logeeropvang en kleinschalig wonen


A
I is juist
B
II is juist
C
I en II zijn juist
D
I en II zijn onjuist

Slide 16 - Quiz

Vanuit de wet BOPZ zijn de volgende vormen van dwangbehandeling toegestaan;
-Toedienen van medicatie
-Toedienen van vocht of voeding
-Fixeren
A
juist
B
onjuist

Slide 17 - Quiz

Je werkt als verpleegkundige op een afdeling in het ziekenhuis. Jouw patiënt is gister in jouw dienst op de IC opgenomen. Je hoort van je collega's dat de patiënt mogelijk morgen weer bij jou op de afdeling komt. Mag je in het digitale dossier kijken hoe het gaat met de patiënt?
A
Ja
B
Nee

Slide 18 - Quiz

Je werkt als verpleegkundige in de thuiszorg. Je doet de wondzorg bij een cliënt. Omdat je twijfelt of de wond wel of niet opknapt, maak je met je telefoon een foto en stuur je die via Whatsapp naar je collega die gister voor deze cliënt heeft gezorgd. Mag dit?
A
Ja
B
Nee

Slide 19 - Quiz

AVG - WhatsApp
WhatsApp heeft een beveiliging van de zender tot WhatsApp en van WhatsApp tot de ontvanger. Maar er is tijdens het verzendproces wel een moment dat WhatsApp toegang kan krijgen tot de gegevens. WhatsApp zegt bovendien in de algemene voorwaarden ‘geen garanties’ te geven dat de gegevens veilig zijn. Iedereen die in de zorg werkt, moet zich ervan vergewissen dat de technologie die je gebruikt om deze gevoelige gegevens te verzenden, veilig is. Dit alles betekent dat het verzenden van medische persoonsgegevens via WhatsApp níet aan de norm voldoet.’

Slide 20 - Slide

AVG
  • Als zorgverlener mag je niet méér persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.
• Zorgmedewerkers die geen behandelrelatie hebben met een patiënt, hebben ook geen toegang nodig tot het dossier van die patiënt.
• Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig is.

Slide 21 - Slide

"Dhr van der M. (58) heeft de ziekte van Parkinson. Dhr heeft hulp nodig bij het eten en zijn dagelijkse verzorging zoals wassen en aankleden. Hij heeft 24-uurszorg nodig en verblijft in een verpleeghuis.
Via welke wet wordt dit geregeld?
A
WGBO
B
WKKGZ
C
WLZ
D
WVGGZ

Slide 22 - Quiz

"Meneer en mevrouw Sutoon zijn allebei al ver in de 80 en hebben huishoudelijke hulp nodig. Voorheen werd dit gedaan door hun dochter van 61, maar zij heeft last van een versleten heup. Binnenkort krijgt het echtpaar huishoudelijke hulp."
Via welke wet wordt dit geregeld
A
WLZ
B
WMO
C
WKKGZ
D
WMCZ

Slide 23 - Quiz

WLZ
Iemand komt in aanmerking voor de Wlz als:

- Iemand zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij
- Er sprake is ernstige verwaarlozing
- Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking
- De ontwikkeling van iemand ernstig wordt geschaad, al dan niet onder invloed van een ander
- De veiligheid van iemand ernstig wordt bedreigd

Slide 24 - Slide

Blog over persoonsgegevens
https://www.nursing.nl/blog/blog-sandra-3/

Slide 25 - Slide