Participatie - Les 6

Vak: Participatie
Semester: 3
Lesweek: 6
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Vak: Participatie
Semester: 3
Lesweek: 6

Slide 1 - Slide

Licentie check 
Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator.

Slide 2 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan.
Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 3 - Slide

Programma 
 • Korte terugblik vorige les
 • Theorie - Participatieladder, Begeleidingsmethodieken begeleidingstechnieken, motivatietechnieken en STRAK - methodiek
 • Opdracht - Participatieladder
 • Evalueren op proces en product
Slide 4 - Slide

Doel van de les
De student kan omschrijven op welke trede zijn cliënt zich bevindt op de participatieladder. 

Slide 5 - Slide

Korte terugblik vorige les
 • Eigen mindmap;
 • Eigen mindmap besproken;
 • Mindmap van de cliënt;
 • Mindmap van de cliënt besproken;
 • STRAK - methodiek.

Slide 6 - Slide

Dagbesteding
is een doelgerichte, zo veel mogelijk zingevende gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die je tot je beschikking hebt te besteden?
                                Theoretische gedeelte

Slide 7 - Slide

Participatiewet
De Participatiewet is een Nederlandse wet die is ingegaan op 1 januari 2015. De wet vervangt het voorgaande stelsel van Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong. 

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Slide 8 - Slide

Participatieladder
Trede 1: Geïsoleerd
Geen contact buitenshuis behalve functionele contacten zoals een bezoek aan de huisarts of fysiotherapeut.

Trede 2: Sociale contacten, gericht op ontmoeten
Wekelijks contact met anderen buitenshuis zoals het deelnemen aan een koffieochtend of het volgen van cursussen/taallessen.

Trede 3: Deelname aan activiteiten, gericht op het leveren van een bijdrage
Deelname aan activiteiten met uitvoering van taken met een lage werkdruk en met weinig eigen verantwoordelijkheid en/of zelfstandigheid.


Slide 9 - Slide

Participatieladder
Trede 4: Onbetaald werk, gericht op werk
Voert zelfstandig taken uit en/of draagt verantwoordelijkheden en/of opbrengst heeft economische waarde; en/of volgt een beroepsopleiding.

Trede 5: Betaald werk met ondersteuning
Betaald werk met aanvullende uitkering en/of instrumenten UWV of Werk&Inkomen (gemeente) en/of in combinatie met het volgen van een beroepsopleiding.

Trede 6: Betaald werk
Betaald werk zonder aanvulling. 

Slide 10 - Slide

Begeleidingsmethodiek en -techniek
 • Begeleidingsmethodiek
Geheel van op theorieën gebaseerde begeleidingsmethoden die worden gebruikt om een doel te bereiken. De methodiek bestaat uit handelingsrichtlijnen, praktische handvatten, etc.

 • Begeleidingstechniek
Kennis, vaardigheid en hulpmiddelen die je inzet in de begeleiding om een doel te bereiken


Slide 11 - Slide

Begeleidingsmethodieken
In het boek (P)BSD worden de onderstaande begeleidingsmethodieken beschreven
 • Het 8 fasenmodel
 • Empowerment
 • Systematisch werken
 • Motiverende gespreksvoering
 • Oplossingsgericht werken
 • Belevingsgerichte zorg
 • Muzisch agogisch werken

Welke begeleidingsmethodieken worden er binnen jullie organisatie gebruikt?
Let op: je dient dat te onderzoeken voor je verslag.

Slide 12 - Slide

Begeleidingsmethodieken
 • Validation (dementie, vergevorderd stadium)
 • ROB (dementie, vroeg stadium)
 • Vlaskamp (ernstig verstandelijk beperkt)
 • Active Support (licht en matig verstandelijk beperkt)
 • Triple C (gehandicaptenzorg, ASVZ)
 • Methode Urlings (ernstig verstandelijk beperkt)
 • Reminiscentie (dementie)
 • Gentle Teaching (dementie, gehandicaptenzorg)
 • EIM (licht en matig verstandelijk beperkt)
 • Totale Communicatie (ernstig meervoudig beperkt)
 • Herstelondersteunende zorg (psychiatrie)
 • Empowerment (psychiatrie, gehandicaptenzorg)
 • Rehabilitatie (psychiatrie)

Slide 13 - Slide

Begeleidingstechnieken
 • Motiveren
 • Stimuleren
 • Activeren

Technieken kunnen onderdeel zijn van een methodiek, zoals gedragsmodificatie:
 • Straffen
 • Belonen
 • Negeren


Slide 14 - Slide

Begeleidingstechnieken
Andere technieken zijn:
 • Structuur bieden
 • Nabijheid bieden
 • Time-out
 • Terughalen naar de werkelijkheid

Welke begeleidingstechnieken worden er binnen jullie organisatie gebruikt?
Let op: je dient dat te onderzoeken voor je verslag.

Slide 15 - Slide

Motivatietechnieken

Slide 16 - Slide

STRAK - methodiek
 1. Situatie: Vertel kort de situatie 
 2. Taak: Wat is jouw taak?
 3. Resultaat: Wat is het resultaat van jouw handelen?
 4. Aanpak: Hoe heb je dat aangepakt in die situatie?
 5. Keuzes: Welke keuzes heb je gemaakt? 

Verantwoorden beschrijf je door de de onderstaande vragen te beantwoorden:
 • Wat heb ik gedaan? of Wat was mijn handelen?
 • Hoe heb ik het gedaan? of Hoe heb ik gehandeld?
 • Waarom ik dat zo gedaan? of waarom heb ik zo gehandeld zo als ik heb gehandeld?

Slide 17 - Slide

Welke vraag stel je bij het evalueren op het proces?

Slide 18 - Mind map

Welke vraag stel je bij het evalueren op het product?

Slide 19 - Mind map