Begeleiden, periode 1, les 4

Het ondersteuningsproces
1 / 30
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Het ondersteuningsproces

Slide 1 - Slide

Programma
 • Welkom 
 • AWR
 • Deze periode 
 • terugblik
 • Theorie
 •  Filmpje
 • Opdracht

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Wat gaan we doen deze periode
Les 1:Ondersteuningsproces en begeleiding en ondersteuning geven
Les 2:Zelfregie en methodisch werken
Les 3: Stappen in het ondersteuningsproces
Les 4:  Verzamelen van informatie en vaststellen van behoeften en problemen
Les 5: Doelen formuleren/ plan maken
Les 6: Uitvoeren van de activiteiten volgens planning
Les 7:  thema opdracht 1
Les 8: proeftoets
Les 9: Toets

Slide 4 - Slide

terugblik

Slide 5 - Slide

Benoem de 6 stappen van het ondersteuningsproces

Slide 6 - Open question

Verzamelen van informatie
Je probeert je allereerst een goed beeld te vormen van het functioneren van de cliënt. Je begint met het verzamelen van informatie. Je probeert te ontdekken waar iemand behoefte aan heeft en stelt de wensen, behoeften, problemen en mogelijkheden vast. Je kijkt daarbij ook goed naar wat iemand zelf kan: alleen of met de familie, vrienden en buren uit zijn sociale netwerk. Je houdt rekening met andere hulp, zorg of diensten en stemt je bevindingen af met collega’s.

Slide 7 - Slide

Om een goed beeld te krijgen gebruik je verschillende informatiebronnen:

 • de cliënt zelf;
 • de familie of naasten;
 • andere professionals;
 • observatie;
 • eventueel het dossier.
Slide 8 - Slide

Observatie: let op signalen

Slide 9 - Slide

De cliënt zelf
In het eerste gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is de (ziekte)geschiedenis van deze cliënt?
 • Hoe ziet de cliënt zichzelf? Wat is zijn persoonlijk verhaal: wie is de cliënt, wat vindt hij belangrijk?
 • Wat kan de cliënt vertellen over zijn wensen, beperkingen, klachten, mogelijkheden en problemen?
 • Wat is zijn hulpvraag: welke zorg/begeleiding heeft de cliënt nodig?
 • Welke risico’s zijn er op het gebied van gezondheid of andere levensgebieden?
Slide 10 - Slide

De familie of naasten
Niet alle cliënten kunnen zelf goed hun verhaal doen. Daarom kan informatie uit het netwerk van de cliënt, bijvoorbeeld familie en vrienden, een belangrijke aanvulling zijn.
Slide 11 - Slide

Andere professionals
Als een cliënt al zorg of ondersteuning van anderen ontvangt, kunnen zij soms aanvullende informatie geven, bijvoorbeeld de huisarts.

Slide 12 - Slide

Observatie
Niet alleen wat de cliënt of mantelzorger vertelt is belangrijk, maar ook wat jij zelf of je collega’s waarnemen over welke zorg en ondersteuning iemand nodig heeft.

 • Hoe uit de cliënt zich verbaal en non-verbaal?
 • Welke aanwijzingen/signalen zijn er?
 • Hoe ziet zijn huis/leefomgeving eruit?
 • Hoe is het gesteld met de lichamelijke verzorging?Slide 13 - Slide

Dossier
Vaak kun je je ook een beeld vormen aan de hand van beschikbare informatie uit het (elektronische) dossier. Daarin vind je vaak de medische gegevens en voorgeschiedenis, een levensloopverslag en begeleidings- of behandelverslagen.Slide 14 - Slide

Vaststellen van behoeften en problemen
De volgende stap bestaat uit het vaststellen van de behoefte die de cliënt heeft aan hulp. Een behoefte is wat iemand nodig heeft om zich prettig te voelen of om beter te kunnen functioneren. De Amerikaanse psycholoog Maslow beschreef halverwege de vorige eeuw dat een mens verschillende drijfveren en aangeboren behoeften heeft. Die verschillen bij mensen niet zo veel van elkaar.Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Slide

1. primaire biologische behoefte
eten
drinken
zuurstof

Slide 18 - Slide

2. bestaanszekerheid
veiligheid
woning/huis bouwen
zekerheid
sparen/verzekeren

Slide 19 - Slide

3. sociale behoefte
vriendschap
liefde
sociaal contact
saamhorigheid

Slide 20 - Slide

4. erkenning
waardering
zelfrespect
hoe denken anderen over jou
onderhouden van vriendschappen

Slide 21 - Slide

5. zelfontwikkeling
ontwikkelen als mens
lezen
studeren
afdwingen door modieuze kleding of
 in een bepaalde auto rijden

Slide 22 - Slide

Piramide van Maslow
lichamelijke behoeften
veiligheid en zekerheid
sociale behoeften
waardering en erkenning
zelfrealisatie 
1e behoefte
2e behoefte
3e behoefte
4e behoefte
5e behoefte

Slide 23 - Drag question

In een gesprek stel je vragen om duidelijk krijgen wat de behoeften zijn. Wat wil de cliënt precies als het gaat om wonen, financiën, gezondheid, contacten met anderen, werk, medicijnen, eenzaamheid, verslaving, de verzorging van zichzelf, het contact met anderen, dagbesteding, omgaan met eigen gevoelens en emoties?Slide 24 - Slide

Soms werk je daarbij aan de hand van een vragenlijst:
 • Wat zijn de wensen en behoeften van de cliënt? 
 • Welke hulp of begeleiding heeft hij nodig?
 • Wat wil de cliënt zelf?
 • Op welk vlak wil hij zich ontwikkelen, welke toekomst ziet hij voor zichzelf, wat zijn de wensen, mogelijkheden en ambities van de cliënt?


Slide 25 - Slide

Bij het vaststellen van de behoeften heb je te maken met de ervaring van de cliënt zelf, maar ook met jouw ervaring als professional. Het is belangrijk dat jullie daarin zo dicht mogelijk tot elkaar komen om duidelijke en haalbare doelen te kunnen stellen.


Nu je de behoeften in kaart hebt gebracht kun je bepalen welke ondersteuningsbehoeften de cliënt heeft. De ondersteuningsbehoefte geeft aan wat de cliënt nodig heeft om een ‘goede kwaliteit van bestaan’ te bereiken.

Slide 26 - Slide

volgende week
Volgende week gaan we het hebben over doelen formuleren

Slide 27 - Slide

Opdracht
Maken van Thieme Meulenhoff
boek: Begeleider Specifieke Doelgroepen
1.3 opdracht 1 t/m 3c

Slide 28 - Slide

Wat heb je van deze les opgestoken?

Slide 29 - Open question

The end

Slide 30 - Slide