B1-K1-W1- Lesweek 3- 218B

Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: RSSMMZ222B
Docent: J. den Hoed 
Lesweek 3
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: RSSMMZ222B
Docent: J. den Hoed 
Lesweek 3

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma - methodiek -  vak 
 •  Welkom, AWR
 • Programma
 • Check-in
 • Terugblik vorige les
 • Beroepsgerichte vakken & kwalificatiedossier
 • Uitleg W1 opdracht - Vlog en beginsituatie
 • Lesdoelen
 • Theorie 
 • Opdracht 
 • Zelfstandig werken 
 • Afsluiting 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Check in
Valentijnsdag! Hoe voel jij je?
😒🙁😐🙂😃

Slide 3 - Poll

This item has no instructions

Terugblik vorige les
Methode

Methodisch handelen

3 fase en PDCA

Waarnemen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Terugblik: Methodisch werken 
3 fases in methodisch werken
Fase 1: Voorbereiding (beginsituatie)
Fase 2: Uitvoering (activiteit uitvoeren)
Fase 3: Afrondingsfase (evalueren) 

PDCA-cylus is altijd actief
P=fase 1, D= fase 2
C=fase 3, A= tussen fase 3 en fase 1 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Toetsing en verwachting 
Verwachtingen voor BGER:
- Licentie op orde (Thieme Meulenhoff) - deze heb je echt nodig voor het maken van opdrachten en het leren van de theorie! 

- Beroepshouding - op tijd en aanwezig in de les. In de les wordt er veel geoefend met de theorie en toets stof. Mis je een les dan mis je dus stof. Zorg dan dat je zelf bij je medestudent vraagt wat je hebt gemist! Of neem zelf de les door, die je op teams terug kunt vinden.

- Toetsing - Lesweek 18 - 20 tot 25 juni - bufferweek - dan de theorie toets van W1 -   van alle lesstof van lesweek 1- lesweek 17 + Mogelijkheid tot bonusopdracht voor 0,5 punt  tot 1,0 punt.                                                                                                We kijken samen even naar de lesplanner op teams! 

Slide 6 - Slide

Zie hier de link voor de lesplanner docent: 
https://studentalbeda.sharepoint.com/:w:/s/TMS-training-MZ-klas-A-LOBmini-team/EYqhZujRqGJHs1F_-wue0ZoBNN0-PjTdwcFfd6jBpJ7grw?e=cgoOS0 

Let uit: theorietoetsen op de computer 
Bonusopdrachten legt Melle nog uit in miniteam. 
Toetsing en verwachting 
VOOR DE DOCENT---DIT KUN JE ZELF OOK NOG INVULLEN MET JOUW VERWACHTINGEN: 

- Kom je te laat? Kom dan rustig binnen en stoor de overige studenten niet. 
- Neem altijd laptop + pen en papier meer (belang van informatieverwerking)
- Commitment- als je hier bent, ben je hier. Telefoon in tas/zak/jas. 
- Aanwezigheid. Ben je aanwezig? Let je goed op? Dan heb je de helft van de toets al binnen. Niet alle informatie staat op de slides, dus maak ook aantekeningen als aanvulling op de slides.

Een goed humeur :)! 
We gaan er een mooi jaar van maken... 

Slide 7 - Slide

Zie hier de link voor de lesplanner docent: 
https://studentalbeda.sharepoint.com/:w:/s/TMS-training-MZ-klas-A-LOBmini-team/EYqhZujRqGJHs1F_-wue0ZoBNN0-PjTdwcFfd6jBpJ7grw?e=cgoOS0 

Let uit: theorietoetsen op de computer 
Bonusopdrachten legt Melle nog uit in miniteam. 
Kwalificatiedossier 
 • Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. 
 • In het kwalificatiedossier staan de vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten waaraan je moet voldoen om de opleiding te behalen. Daarbij is er een verdeling gemaakt in kerntaken en werkprocessen. In de werkprocessen geven wij les! 
 • In leerjaar 1 geven we les in het basisdeel. In leerjaar 2, semester 4, ga je aan de slag met het profieldeel. 
  Het basisdeel betekent dat ongeacht de richting die je wilt doen of met welke doelgroep je wilt werken -> allemaal dezelfde basiskennis, dezelfde houdingsaspecten en vaardigheden moet beheersen. 

Slide 8 - Slide

Leg dit heel goed uit! 
Zorg dat als LOB'er je het kwalificatiedossier van vorig jaar het geüpload bij de studenten in het mapje. zodat ze deze kunnen doornemen! 
Kwalificatiedossier 
- Hoe zie je dit terug in het onderwijs? 
--> Je krijgt les in de vakken W1-2-3 tijdens BGER vakken in semester 1. 

In semester 2 gaan we aan de slag met de stage-opdrachten (oefenopdrachten) van W1-2-3. 

Je zult dan alle kennis die je hebt opgedaan verwerken in je stage-opdrachten (oefenopdrachten). 


Slide 9 - Slide

Leg dit heel goed uit! 
Zorg dat als LOB'er je het kwalificatiedossier van vorig jaar het geüpload bij de studenten in het mapje. zodat ze deze kunnen doornemen! 
B1-K1-W1 'Inventariseert de ondersteuningsvragen' 
Wat staat hier nou eigenlijk..... ?? 

Slide 10 - Slide

Doornemen met de klas en bespreken wat er staat. 
Vervolgens de koppeling leggen met het vak en wat er wordt geleerd ook met de stage opdracht. Dus welke doelgroepen er aan bod komen etc. 

Brainstormen met de klas (neem bordstift mee--> Verwerk je eigen actieve werkvorm hierin om de voorkennis te checken) 
W1 - Bonusopdracht 
Je kunt op je toets : 0.5 of 1 cijferpunt erbij verdienen door de W1 bonusopdracht te maken.  Je kunt kiezen uit 2 mogelijkheden.
Opdracht: Vlog - In het kort: 
- Je maakt een vlog van minimaal 3 min. max 8 min. 
Een uitwerking van alle ontwikkelingsgebieden met daarbij minimaal een foto/voorwerp die aansluit bij de ontwikkelingsgebieden. Bijv.: bij motorische ontwikkeling laat je een kort fragment/een foto zien waarbij je op een ladder klimt.

- Uitleg van je eigen mate van zelfredzaamheid op dit moment, met daarbij beeldmateriaal waarin je laat zien hoe zelfredzaam je op dit moment bent.

- Minimaal 1 ondersteuningsvraag die je op dit moment voor jezelf zou opstellen met daarbij een uitleg waarom je juist deze ondersteuningsvraag voor jezelf hebt opgesteld.

- De ‘vlog’ moet minimaal terugkomen met welke twee personen je hebt gesproken en wat zij jou hebben geleerd wat bijdraagt aan je ‘vlog’. 
- Deze vlog lever je aan het einde van het semester in. 
Opdracht 2:
- Werk de beginsituatie uit van jezelf. Neem het format en vul deze voor jezelf in.

Slide 11 - Slide

Leg uit dat ze nog uitleg en theorie krijgen over de ontwikkelingsgebieden de komende weken. 

Lesdoelen vandaag: 
Aan het einde van de les:
•Je weet hoe je een beginsituatie moet maken
•Je weet waarom we een beginsituatie maken
•Je weet wat een ondersteuningsvraag is
•Je weet welke soorten ondersteuningsvragen er zijn
•Je weet hoe je ondersteuningsvragen moet formuleren

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Beginsituatie  - Wat staat daarin? 
1. Persoonlijke gegevens
2. Levensloop (geschiedenis) 
3. Ontwikkelingsgebieden (Lichamelijk,  Sociaal- emotioneel, cognitieve ontwikkeling ) 
4. ADL 
5. Dagbesteding en vrije tijd 
6. Medicatie 
7. Bijzonderheden 
8. Hulpvragen - impliciet/ expliciet   

We pakken het format erbij. En lopen de stappen samen door! 
De impliciete en expliciete hulpvraag leggen we op de volgende dia uit! 

Vandaag is de basis... gedurende de lessen zoomen we steeds meer in op de onderdelen van beginsituatie 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Om tot een goede beginsituatie te komen...

- Dossier van cliënt doorlezen- wat is er al bekend over hem/haar?
- Uitgebreide intake
- Gesprek sociale netwerk client 
- Gericht observeren

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelgebieden

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Link

This item has no instructions

Zelfstandig werken 

Opdrachten op Thieme Meulenhoff maken.
Groepscode invullen: instructie docent ZL5HXT6B

Boek Methodiek 
Thema 3.9  wat is methodisch werken - maak alleen opdrachten niv 3-4


Weet je niet hoe je groepscode moet invullen? vraag dan hulp aan je klasgenoot en anders aan je docent. Code docent - Jantien; ZL5HXT6BSlide 21 - Slide

This item has no instructions

Afsluiting-2
Lesdoelen check: 
•Je weet hoe je een beginsituatie moet maken
•Je weet waarom we een beginsituatie maken
•Je weet wat een ondersteuningsvraag is
•Je weet welke soorten ondersteuningsvragen er zijn
•Je weet hoe je hulpvragen moet formuleren
 • Wat is een expliciete hulpvraag? geef een voorbeeld.
 • Wat is een impliciete hulpvraag? geef een voorbeeld.
 • Met welk woord begin je nooit bij het formuleren van een hulpvraag?     

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk volgende les
Maak van het boek Methodiek Hoofdstuk 3.9

Maak het via de groepscode, dan kan ik feedback geven op de opdrachten. Code: ZL5HXT6B

Geen licentie - maak foto's en werk de opdrachten uit op papier/ laptop en lever in via teams.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Check-out
Ik kan aan de slag met het huiswerk van B1-K1-W1
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll

This item has no instructions