paragraaf 4: Milieu in Noord-China dimensies

1 / 28
next
Slide 1: Video
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Slide 2 - Video

Vragen n.a.v fragment:
- Noem een economische reden waardoor deze verkeerssituatie kan ontstaan in Beijng.

-Noem een demografische reden waardoor deze verkeerssituatie kan ontstaan in Beijng.

-Noem een gevolg van deze verkeerssituatie binnen de
sociaal-culturele dimensie en de fysische dimensie

Slide 3 - Slide

 • Lesdoelen
 • je kunt de 4 geografische dimensies noemen.
 • je kunt voorbeelden geven van onderwerpen binnen elke dimensie.
 • je weet waardoor er vervuiling in steden ontstaat.
 • je kunt 3 vormen van milieuproblemen noemen.
 • je kunt o.b.v een afbeelding aangeven van welk milieuprobleem sprake is.
 • je kunt uitleggen waarom in het noorden van China watertekort ontstaat.
 • je weet welke oplossingen er zijn voor de watertekorten.

Slide 4 - Slide

geografische dimensies
--> verschijnselen/problemen vanuit verschillende
        kanten/gezichtspunten bekijken
1. natuurlijke/fysische
2. economische
3. politieke
4. sociaal/culturele
Soms wordt er ook gesproken van demografische dimensie en milieudimensie

Slide 5 - Slide

Smog: smoke + fog

Slide 6 - Slide

Milieu in China
- uitlaatgassen: smog 
   oplossing --> mondkapjes

- kolencentrales grootste vervuilers 
   oplossing --> filters op schoorstenen + koken op gas ipv                            kolen stimuleren

Slide 7 - Slide

Verkeer in China
- Veel files (=congestie)
- uitlaatgassen --> smog!

Oplossing:
- kentekenrijden
- mensen moeten loten als ze nieuwe auto willen kopen
- goed openbaar vervoer, bv filebus (zie video)
- groene auto's in centrum

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

3 soorten milieuproblemen
 1. Milieu-vervuiling : het milieu als afvalbak met veel schadelijke stoffen. (je voegt materiaal toe aan de natuur dat er van nature niet hoort.)
 2. Milieu-uitputting : Opraken van natuurlijke voorraden (zoals gas/olie/steenkool) Je haalt materiaal uit de natuur dat zich niet meer kan herstellen.
 3. Milieu-aantasting: Je haalt materiaal uit de natuur dat zich (langzaam) kan herstellen.

Slide 10 - Slide

Milieuproblemen
1. Vervuiling
2. Aantasting
3. Uitputting

Slide 11 - Slide

Neerslagverdeling China.
Waar valt jaarlijks de meeste neerslag? Welke klimaatfactor bepaalt dit?

Slide 12 - Slide

Waterschaarste in China
Geef een verklaring voor de waterschaarste rond Beijng vanuit:
-Demografische dimensie
-Fysische dimensie (natuur)
-Economische dimensie

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Link

Slide 16 - Link

Slide 17 - Link

Stroomgebied Huang He = gele rivier

Slide 18 - Slide

Regiem Huang He
Droge tijd is?

Het regiem is?

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Water uit aquifer: vervuiling-aantasting of uitputting?
Waarom?

Slide 22 - Slide

Vanuit welke dimensie is de foto genomen?
A
demografisch
B
economisch
C
fysisch
D
milieu

Slide 23 - Quiz

Bij welke dimensie sluit de tekst aan?
A
politiek
B
economisch
C
demografisch
D
sociaal-cultureel

Slide 24 - Quiz

Het kappen van het tropisch regenwoud is een vorm van...
A
milieuvervuiling
B
milieu-aantasting
C
milieu-uitputting

Slide 25 - Quiz

De foto laat..........zien
A
milieu-aantasting
B
milieuvervuiling
C
milieu-uitputting

Slide 26 - Quiz

Op de foto is sprake van....
A
milieuvervuiling
B
milieu-aantasting
C
milieu-uitputting

Slide 27 - Quiz

Afbeelding gaat over de.....
A
demografische dimensie
B
economische dimensie
C
natuurdimensie
D
politieke dimensie

Slide 28 - Quiz