1.3 Gesteente wordt verplaatst

Paragraaf 1.3: Gesteente wordt verplaatst
1 / 17
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Paragraaf 1.3: Gesteente wordt verplaatst

Slide 1 - Slide

Opdracht
Je gaat in groepjes begrippen bespreken, daarna ga je in een nieuw groepje je kennis uitwisselen. 

Informatie zoek je op: internet, leerboek

Slide 2 - Slide

Begrippen
  1. Massabewegingen
  2. Grind, zand, klei
  3. Boven-loop
  4. Erosie
  5. Gletsjers 

Slide 3 - Slide

Deel 1
  1. Je gaat in groepjes een begrip bespreken
  2. Je gaat bij het begrip uitzoeken wat het betekent en je gaat opzoek naar foto's die hier bij horen. 
  3. De informatie die je hebt verzameld zet je in een word bestand. 
timer
10:00

Slide 4 - Slide

Deel 2
  1. Je gaat nu in een nieuw groepje de begrippen aan elkaar uitleggen. Foto's kan je naar elkaar sturen via Teams 
  2. Zorg ervoor dat je aan het eind van de les een document hebt met uitleg over alle begrippen 
timer
20:00

Slide 5 - Slide

massabeweging
Gesteente dat langs een helling naar beneden komt onder invloed van de zwaartekracht.

Slide 6 - Slide

Steile helling


Gesteente gaat rollen of vallen.
Flauwe helling


Gesteente schuift langzaam naar beneden.

Slide 7 - Slide

Erosie
De uitschurende werking van stromend water, wind of ijs.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Net verweerd gesteente is hoekig en scherp.
Doordat stenen met elkaar botsen  en langs elkaar schuren in de rivier, worden de stenen steeds meer afgerond.

Hierdoor onstaat in de bovenloop van de rivier grind.


Slide 10 - Slide

Gletsjer: ijsmassa's die langzaam naar beneden bewegen.

Slide 11 - Slide

U-dal (erosie door ijs)

Slide 12 - Slide

rivier/V-dal
gletsjer/U-dal

Slide 13 - Slide

Erosie door wind

Oud gebergte lager, afgeronde toppen (door erosie en verwering).

Slide 14 - Slide

Grind: zien met blote oog.
Zand: zien met blote oog
Klei: alleen zien met  microscoop
Verwering en erosie zorgen ervoor dat gesteente in kleine korreltjes uiteenvalt.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Wat ga je doen? 
Maken opdrachten paragraaf 1.3 
Klaar? Laten zien
timer
5:00

Slide 17 - Slide