B. Munkhzaya practice lesson

Амьд биеийн бүтэц, зохион байгуулалтын үндсэн нэгж юу вэ?
A
Эд
B
Эс
C
Эрхтэн
D
Эрхтэн тогтолцоо
1 / 13
next
Slide 1: Quiz

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slide and 1 video.

Items in this lesson

Амьд биеийн бүтэц, зохион байгуулалтын үндсэн нэгж юу вэ?
A
Эд
B
Эс
C
Эрхтэн
D
Эрхтэн тогтолцоо

Slide 1 - Quiz

Амьтан, ургамлын эс адилхан болов уу?

Slide 2 - Open question

Амьтан, ургамлын эсийн бүтцийн онцлог
7-р анги

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Зөвхөн ургамлын эсэд байдаг эрхтэнцрүүдийг нэрлэнэ үү.

Slide 5 - Mind map

Зөвхөн амьтны эсэд байдаг эрхтэнцрүүдийг нэрлэнэ үү.

Slide 6 - Mind map

Дараах эсүүдийг зурагтай нь зөв тохируулна уу.
Цусны улаан эс
Навчны баганан эс
Мэдрэлийн эс

Slide 7 - Drag question

Навчны амсрын эс нь фотосинтез явуулах үүрэгтэй.
Үнэн
Худал

Slide 8 - Poll

Цусны улаан эс нь хоёр талаасаа хүнхэр, диск хэлбэртэй болсноор цусны урсгалаар саадгүй нэвтэрч бие махбодод хүчилтөрөгчийг зөөвөрлөдөг.
Үнэн
Худал

Slide 9 - Poll

Үндэсний үсэнцрийн эс нь олон тооны үсэнцэрүүдээс тогтох бөгөөд хөрснөөс ус, эрдэс бодисыг сорон авч бусад эрхтнүүдэд дамжуулах үүрэгтэй
Үнэн
Худал

Slide 10 - Poll

Зургийг ажиглаад яагаад ийм хэлбэртэй байгааг тайлбарлаарай.

Slide 11 - Open question

Эсүүдийн хэлбэр, хэмжээ өөр өөр байгаагийн учрыг тайлбарлана уу?

Slide 12 - Open question

Тухайн зүйлийн болон амьд биеийн
шинж тэмдэг, хөгжлийн онцлог үр
төлд нь дамжин хадгалагдах
үзэгдлийг юу гэдэг вэ?
A
Удамшил
B
Хувьсал
C
Мутац
D
Модификац

Slide 13 - Quiz