M-decreet

Lector: Claudia Lento
1 / 50
next
Slide 1: Slide
psychopedagogiekHBOStudiejaar 3

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Lector: Claudia Lento

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

M-decreet?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Link

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn redelijke aanpassingen? Definieer en geef voorbeelden.

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

"Ik heb dit schooljaar een leerling die spellingsdictee maakt op de
laptop, een leerling die geholpen wordt bij het maken van zijn boekentas door
medeleerlingen en twee leerlingen die standaard wiskundeoefeningen maken met
een formularium bij de hand. Is dat nog wel eerlijk t.o.v. de andere lln. vraagt mijn parallel-collega zich af?"
akkoord
niet akkoord

Slide 12 - Poll

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

EEN REKENMACHINE TOELATEN
A
REMEDIËREN
B
DIFFERENTIËREN
C
COMPENSEREN
D
DISPENSEREN

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

INDIVIDUELE BIJLESSEN IN FUNCTIE VAN DE LEERNODEN
A
REMEDIËREN
B
DIFFERENTIËREN
C
COMPENSEREN
D
DISPENSEREN

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

MEER STRUCTUUR IN DE LEERSTOF BRENGEN, PRE-TEACHEN, IETS OP VOORHAND LATEN VOORBEREIDEN,...
A
REMEDIËREN
B
DIFFERENTIËREN
C
COMPENSEREN
D
DISPENSEREN

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

MONDELINGE TOELICHTING
OP HET EXAMEN GEVEN BIJ LEERLING MET DYSLEXIE
A
REMEDIËREN
B
DIFFERENTIËREN
C
COMPENSEREN
D
DISPENSEREN

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

EEN HOOFDTELEFOON TOELATEN
VOOR MEER RUST
A
REMEDIËREN
B
DIFFERENTIËREN
C
COMPENSEREN
D
DISPENSEREN

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

MINDER OEFENINGEN GEVEN,
KEUZE GEVEN IN HOEVEELHEID INSTRUCTIE
A
REMEDIËREN
B
DIFFERENTIËREN
C
COMPENSEREN
D
DISPENSEREN

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Vrijstellen van een bepaalde schrijftaak en vervangen door een andere taak
A
REMEDIËREN
B
DIFFERENTIËREN
C
COMPENSEREN
D
DISPENSEREN

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Slide 40 - Slide

TYPE 4 EN TYPE 7 KUNNEN MEER IN HET REGULIER TERECHT

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Slide 42 - Link

This item has no instructions

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

Slide 45 - Slide

This item has no instructions

LEERSTEUNDECREET
680 EXTRA VOLTIJDSE KRACHTEN

ONDERSTEUNERS VAST STATUUT
& recht op professionalisering & vorming

SCHOLEN MEER AAN HET STUUR, 
ze krijgen meer vertrouwen

Slide 46 - Slide

SCHOLEN KRIJGEN MEER VERTROUWEN 

NA EEN VOORLOPIGE INSCHRIJVING KUNNEN ZIJ LEERLINGEN WEIGEREN - GEBEURT DIT ECHTER MEERDERE KEREN ACHTER ELKAAR, DAN ZULLEN ZE DIT NIET MEER KUNNEN DOEN MAAR MOETEN AANTONEN DAT ZE INSPANNINGEN LEVEREN OM LEERLINGEN MET SPECIFIEKE NODEN ZOVEEL MOGELIJK TE HULP TE KOMEN
MODEL LEERSTEUN vanaf '22
Aandacht voor de HOOGBEGAAFDEN
Optimalisering samenwerking met BUO
MEER SAMENWERKING 

MEER CONTROLE OP KWALITEIT
VAN DE LEERSTEUN

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

nieuw leersteunmodel - vanaf 22
  • Oprichting 36 Leersteuncentra: expertisecentra die regionaal, laagdrempelig en net- en koepeloverschrijdend 
    = gekoppeld aan een Buo
    of zelfstandig centrum gericht door min. 1 school

  • 1 leersteuncentrum samenwerkingsafspraak met 1 school 
  • elke school vertegenwoordigd in de LEERSTEUNRAAD
Slide 48 - Slide

This item has no instructions

Slide 49 - Link

This item has no instructions

Slide 50 - Link

This item has no instructions