VWO - Rechtsstaat - par. 4

par. 4 - De rechtspraak (on)afhankelijk?
1 / 19
next
Slide 1: Slide
ArabischMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

par. 4 - De rechtspraak (on)afhankelijk?

Slide 1 - Slide

Daderstrafrecht

De rechter houdt rekening met bijzondere omstandigheden van de dader.

Slide 2 - Slide

Eerste Aanleg
Rechtbank (11)


Hoger beroep
Gerechtshof (4)
Cassatie
(Hoge Raad in Den Haag)

Slide 3 - Slide

In NL is het onmogelijk om 'levenslang' te krijgen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 4 - Quiz

Slide 5 - Video

Onafhankelijke rechtspraak
Rechters worden benoemd voor het leven en kunnen alleen bij hoge uitzondering door de Hoge Raad ontslagen worden.

Slide 6 - Slide

Wraken
Als de verdachte het vermoeden heeft dat de rechter partijdig is kan hij hem 'wraken' (om een andere rechter vragen).

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Wetboek van Strafrecht

Welke gedragingen zijn strafbaar en welke maximum straf hoort daarbij.
Wetboek van Strafvordering

De regels rond opsporing, vervolging en berechting. De rechten van de verdachte.

Slide 9 - Slide

Onschuldpresumptie
Iemand is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen.

Slide 10 - Slide

Hoe heet de brief die je thuis gestuurd krijgt als je voor de rechter moet verschijnen?
A
Gerechtsbevel
B
Opkomstplicht
C
Dagvaarding
D
Blauwe envelop

Slide 11 - Quiz

Dagvaarding
Het OM wil iemand vervolgen: een brief waarin staat waar je van verdacht wordt en wanneer je voor de rechtbank moet komen.

Slide 12 - Slide

Je mag niet liegen in de rechtszaal. Hoe heet dit strafbare feit?
A
Bestwil
B
Meineed
C
Smaad
D
Laster

Slide 13 - Quiz

Zwijgrecht
In de rechtszaal sta je onder ede. Als je liegt pleeg je meineed. Je mag je wel beroepen op je zwijgrecht.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

7 stappen van een rechtszaak


1. Opening (pers.gegevens + zwijgrecht)

2. Tenlastelegging (OvJ)

3. Onderzoek (rechter en OvJ stellen vragen)


4. Requisitoir (strafeis OvJ)

5. Pleidooi (vedediging advocaat)

6. Laatste woord

7. Vonnis (uitspraak)

Slide 16 - Slide

Seponeren
De verdachte wordt niet vervolgd (hoeft niet voor de rechter te verschijnen).

Technisch sepot: er is te weinig bewijs.

Slide 17 - Slide

Trial by media
De verdacht krijgt veel (negatieve) media-aandacht, dit beïnvloedt de publieke opinie.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video