BS 6 .1 Organismen in hun omgeving

Ecologie en Duurzaamheid
Thema 6.1
Organismen in hun omgeving
(Bvj Blz. 178  (H) )
1 / 24
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Ecologie en Duurzaamheid
Thema 6.1
Organismen in hun omgeving
(Bvj Blz. 178  (H) )

Slide 1 - Slide

Ecologie en Duurzaamheid
Doelstellingen
- Je kunt de invloeden op organismen
   indelen in abiotische en biotische factoren
- Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven:
Populatie, levensgemeenschap, biotoop, ecosysteem
- In een ecosysteem de voedselrelaties aangeven

Slide 2 - Slide

4

Slide 3 - Video

02:04
Welke biotische factoren heb je gezien in het ecosysteem?

Slide 4 - Open question

04:25
In een toendra-gebied leven allerlei soorten organismen samen. Hoe noem je al deze soorten samen in dit gebied?
A
Ecosysteem
B
Populatie
C
Biotoop
D
Levensgemeenschap

Slide 5 - Quiz

04:25
Ecologie kun je bestuderen op verschillende niveaus. In welk rijtje staan ze op de juiste manier van klein naar groot?
A
Individu - levensgemeenschap - populatie - ecosysteem
B
Individu - populatie - ecosysteem - levensgemeenschap
C
Individu - populatie - levensgemeenschap - ecosysteem
D
Populatie - individu - levensgemeemschap - ecosysteem

Slide 6 - Quiz

02:04
Welke abiotische factoren zijn er in de woestijn?

Slide 7 - Open question

Wat is het meest indrukwekkende ecosysteem
waar jij bent geweest?

Slide 8 - Open question

Biotisch en abiotisch
  • Biotisch: levende natuur
  • Abiotisch: niet levende natuur
  • Beide hebben invloed op  een organisme

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Niveaus van de ecologie

Slide 11 - Slide

ecologische niveaus
In het filmpje:
Individu: 1 haai

Populatie: alle haaien van 1 soort

Levensgemeenschap: al het leven in de Noordzee

Ecosysteem: de Noordzee

Slide 12 - Slide

Levende invloeden
Niet levende invloeden

Invloeden

Slide 13 - Slide

Biotische factoren
Abiotische factoren

Invloeden

Slide 14 - Slide

abiotische 
en 
biotische factoren

Slide 15 - Slide

Ecologie en Duurzaamheid
Doelstellingen Gehaald?
- Ik kan de invloeden op organismen
   indelen in abiotische en biotische factoren
- Ik kan de niveaus van de ecologie beschrijven:
Individu, populatie, levensgemeenschap, ecosysteemSlide 16 - Slide

Huiswerk
Hoofdstuk Ecologie
Maak opdracht 1 t/m 9 BS 1 (online)
Je mag er nu mee beginnen.
Succes!

Slide 17 - Slide

Voedselrelaties
Voedselketen
Voedselweb
Producenten, consumenten, reducenten
Autotroof, heterotroof

Slide 18 - Slide

Voedselketen
Voedselweb

Slide 19 - Slide

  • Producenten, consumenten, reducenten
  • Herbivoor, omnivoor, carnivoor
  • Autotroof en heterotroof
  • Trofische niveaus

Slide 20 - Slide

Accumulatie van giftige stoffen in een voedselketen

Slide 21 - Slide

Piramides
Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 22 - Slide

Piramide van aantallen

Slide 23 - Slide

Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 24 - Slide