Hoofdstuk 4 herhaling / samenvatting

Hoofdstuk 4 
1 / 45
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes, text slides and 10 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 4 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Sleep de kenmerken naar het juiste woord.
Stereotype
Vooroordeel
Als stereotypen als waarheid worden gezien.
Kan zowel positief als negatief zijn.
Kenmerk van de groep wordt sterk overdreven.
Is altijd negatief.

Slide 2 - Drag question

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Beeldvorming
De media beïnvloedt het beeld en onze voorstellingen van bepaalde personen en groepen mensen.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Tolerantie
Het accepteren van mensen met andere waarden en normen.

Slide 8 - Slide

Het tegenovergestelde van discriminatie
Past het bij de Nederlandse dominante cultuur?
Elfstedentocht schaatsen
Oliebollen eten
Roken
Haast hebben
Gay pride
Beschuit met muisjes
Dominante cultuur
Niet dominante cultuur

Slide 9 - Drag question

This item has no instructions

 • wat beeldvorming is
 • het verschil tussen stereotypen en vooroordelen
 • welke invloed media heeft op beeldvorming, stereotypen en vooroordelen
 • het verschil tussen discriminatie en cultuur
Ik leerde...

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Cultuur
Een groep mensen die dezelfde waarden, normen en tradities hebben.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Subcultuur
Een cultuurgroep die naast de gedeelde waarden en normen ook hun eigen waarden en normen hebben.

Slide 14 - Slide

moet je gaan duiden.  muziek, kleding, woonplaat, herkomst.

Slide 15 - Video

This item has no instructionsElke zondag ga ik naar de kerk bij ons in het dorp.
Hier kom ik bijna alle buurtbewoners tegen waar ik dan even een praatje mee maak.
Elke zondag ga ik naar de kerk bij ons in het dorp. Hier kom ik bijna alle buurtbewoners tegen waar ik dan even een praatje mee maak.
A
Woonplaats
B
Herkomst
C
Religie

Slide 16 - Quiz

Zie uitleg onder dia 16

Twee keer in het jaar gaan wij met het gezin op
vakantie in Turkije om familie te bezoeken.
Twee keer in het jaar gaan wij met het gezin op vakantie in Turkije om familie te bezoeken.
A
Woonplaats
B
Herkomst
C
Religie

Slide 17 - Quiz

Zie uitleg onder dia 16

Ondanks dat de winkels in onze woonplaats open zijn,
ga ik op zondag niet shoppen omdat ik vind dat
dat een rustdag moet zijn voor iedereen.
Ondanks dat de winkels in onze woonplaats open zijn, ga ik op zondag niet shoppen omdat ik vind dat dat een rustdag moet zijn voor iedereen.
A
Woonplaats
B
Herkomst
C
Religie

Slide 18 - Quiz

Zie uitleg onder dia 16
Woonplaats
 • Dorp/stad
 • Sociale contacten
 • Dialect
Oorsprong van subculturen
Herkomst
 • Taal
 • Rol familie
Religie
 • Kerk/ moskee/ synagoge
 • Feesten

Slide 19 - Slide

De volgende vragen gaan over de oorsprong van sommige subculturen. Geef aan waar de oorsprong van de subcultuur ligt.
Gaat deze afbeelding over
diversiteit of uniformiteit?
Gaat deze afbeelding over diversiteit of uniformiteit?
A
Diversiteit
B
Uniformiteit

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

 • wat een cultuur kenmerkt
 • het verschil tussen een dominante cultuur, een subcultuur en een tegencultuur
 • hoe subculturen ontstaan
Ik leerde...

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions

Cultuurdilemma
Een dilemma voor actoren hoe ze omgaan met verschillende culturen in een land.

Slide 23 - Slide

De twee begrippen die een rol spelen in dit dilemma zijn 'diversiteit' en 'uniformiteit'.


Diversiteit
Mensen met verschillende achtergronden leven naast elkaar en mogen hun eigen waarden en normen hebben.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Uniformiteit
Als er maar één cultuur in een land wordt geaccepteerd.

Slide 25 - Slide

Ezelsbruggetje: uniformen, die zorgen ervoor dat iedereen er hetzelfde uitziet.
 • wat het cultuurdilemma is
 • welke waarden er bij het cultuurdilemma horen
Ik leerde...

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Sleep de begrippen naar de juiste plaats op de links-rechts verdeling.
Diversiteit
Uniformiteit

Slide 27 - Drag question

Dit is dezelfde vraag als aan het einde van de vorige les. Hier is bewust voor gekozen, omdat de leerlingen zo hun kennis uit de vorige les opfrissen en je zo een betere basis legt voor deze les.

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Pluriformiteit
In de media

Slide 30 - Slide

Bij media gaat het niet om de verschillende media, maar om de verschillende invalshoeken bij een medium, bijvoorbeeld verschillende kranten.
Pluriformiteit
In de media

In kleding

Slide 31 - Slide

Als iemand kledingstukken aanheeft die verschillende stijlen hebben, is de outfit pluriform. Bijvoorbeeld een joggingbroek, enkellaarsjes, een blouseje en een pet.
Pluriformiteit
In de media

In kleding

In eten

Slide 32 - Slide

De Chinees is niet pluriform. Al het eten bij de Chinees ís Chinees.
Tapas daarentegen is wel pluriform. Daar kan je eten uit verschillende landen eten en de hapjes zijn gevarieerd.
Pluriforme samenleving
Een samenleving waarin verschillende culturen mogen bestaan met gedeelde waarden.

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Grondwet
De belangrijkste wetten en regels van een land.

Slide 34 - Slide

Nu volgen er vier belangrijke wetten die de leerlingen moeten kennen.
Artikel 1
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 23
Zet de begrippen en afbeeldingen bij juiste grondwetsartikel. Je houdt begrippen over. 
Gelijkheid
Vrijheid van godsdienst
Vrijheid van meningsuiting
Bijzonder onderwijs
Kiesrecht
Vrijheid van vereniging
Privacy

Slide 35 - Drag question

This item has no instructions

Slide 36 - Video

This item has no instructions

Artikel 1
Mensen moeten gelijk behandeld worden.

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Artikel 6
Mensen hebben de vrijheid om te geloven wat ze willen.

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Artikel 7
Mensen hebben vrijheid van meningsuiting.

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Artikel 23
Mensen hebben de vrijheid om een school te stichten.

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Slide 41 - Video

This item has no instructions

Slide 42 - Video

This item has no instructions

Slide 43 - Video

This item has no instructions

 • hoe Nederland omgaat met het cultuurdilemma
 • wat een pluriforme samenleving is

 • vier artikelen van de Grondwet
Ik leerde...

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

Einde van de lessenserie over het cultuurdilemma
Einde van de les 'Cultuurdilemma in Nederland'

Slide 45 - Slide

This item has no instructions