6.1 Organismen en hun omgeving

https://www.bookwidgets.com/play/hvkq62Pb-iQAE_t1dcgAAA/HEG93HR?teacher_id=6724168750465024
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Mens & NatuurMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 2

This lesson contains 32 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

https://www.bookwidgets.com/play/hvkq62Pb-iQAE_t1dcgAAA/HEG93HR?teacher_id=6724168750465024

Slide 1 - Slide

Thema 6 Ecologie en duurzaamheid
Bs 1 Organismen en hun omgeving

Slide 2 - Slide

leerdoelen
- Je kunt biotische en abiotische factoren onderscheiden
- Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven

Slide 3 - Slide

Wat is Ecologie
Het bestuderen van relaties tussen organismen 
het bestuderen van relaties tussen organismen en het milieu

Slide 4 - Slide

Wat is Milieu
De omgeving waarin je leeft =
leefomgeving

Slide 5 - Slide

Milieu/ Ecologie
Organismen (alles dat leeft) en hun omgeving hebben invloed op elkaar.
De omgeving noem je zijn milieu. Het milieu heeft invloed op organismanen, maar ook andersom. Biologen zeggen dat ze een relatie met elkaar hebben. 
Die relatie noemen we ecologie, dus:
de invloed die organismen en milieu op elkaar hebben

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

De invloeden uit milieu kun je indelen in twee groepen
(a)biotische factoren
Bij ecologie spreken we van factoren. hiermee wordt het volgende bedoeld:
iets dat invloed heeft op de omgeving.
je hebt twee soorten factoren:
-biotisch (biologisch)
-abiotisch (niet biologisch)

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

abiotisch = levenloze natuur                  biotisch= levende natuur

Slide 10 - Slide

Niveaus van de Ecologie
- Individu
-Populatie
-Levensgemeenschap
- Ecosysteem

Slide 11 - Slide

Individu

= 1 organisme
Individu

Slide 12 - Slide

Populatie ( van dezelfde soort)

Een groep individuen van het zelfde soort in een bepaald gebied die zich onderling voortplanten

Slide 13 - Slide

Levensgemeenschap ( alle populaties samen in een gebied)

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Voedselrelaties

Slide 17 - Slide

leerdoelen
- je kunt een voedselketen en een voedselweb maken.
- je kunt de groepen organismen in de kringloop van stoffen onderscheiden.
- je kunt biologisch afbreekbaar afval en niet-biologisch afval onderscheiden

Slide 18 - Slide

B2: Voedselrelaties
Voedselketen: 
  • reeks soorten, waarbij elke soort voedselbron is voor de volgende soort
  • eerste schakel is altijd een plantensoort
  • pijl gaat altijd naar de volgende soort

Slide 19 - Slide

Begint met producent (plant)
Eindigt met een consument

Voedselketen

Slide 20 - Slide

B2: Voedselrelaties
De werkelijkheid is altijd ingewikkelder dan een voedselketen
  • meerdere voedselketens lopen door elkaar

Al deze voedselketen bij elkaar noem je een voedselweb

Slide 21 - Slide

Voedselketen
Voedselweb

Slide 22 - Slide

Producenten
Planten produceren (maken) glucose (voedingsstof)
Aantekening

Slide 23 - Slide

Consument
Eet of een plant (planteneter/herbivoor) of een ander dier (vleeseter/carnivoor)
Aantekening

Slide 24 - Slide

Reducent
Bacteriën & schimmels
Breken dode planten- en dierenresten af tot mineralen
Mineralen gaan weer naar de plant => fotosynthese
Aantekening

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Video

Biologisch afbreekbaar afval
Afval dat wordt afgebroken door bacterien en schimmels
Biologisch afbreekbaar
afval dat door reducenten (schimmels en bacteriën) kan worden afgebroken

Slide 29 - Slide

Niet biologisch afbreekbaar afval
Niet biologisch afbreekbaar
afval dat NIET door reducenten (schimmels en bacteriën) kan worden afgebroken

Slide 30 - Slide
Belangrijke termen voor vandaag
ecologie 
milieu
(a)biotische factoren
individu
populatie
levensgemeenschap
ecosysteem
voedselketen
voedselweb
producent
consument
reducent
biologisch afbreekbaar
niet biologisch afbreekbaar

Slide 31 - Slide

Huiswerk en wat volgende les?
- Maak de opdrachten die bij paragraaf 1 horen.
- De volgende les behandelen we paragraaf 2 over voedselketens en voedselwebben.

Slide 32 - Slide