hoofdstuk 8

Hoofdstuk 8 Promotie
1 / 11
next
Slide 1: Slide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 11 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 8 Promotie

Slide 1 - Slide

Planning
 • Leerdoelen
 • Uitleg
 • Kleine opdracht
 • Opdrachten uit boek
 • Terugblik leerdoelen

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Je kan aan het einde van de les:
 • Uitleggen wat de meest voorkomende vorm van promotie is.
 • Het begrip "public relations" uitleggen.
 • Benoemen wat het belangrijkste promotie instrument is.

Slide 3 - Slide

Promotie
Kernpunten: 
 • Het verstrekken van boodschappen
 • De belangrijke personen voor de ondernemer 
 • Het gunstig beïnvloeden van gedrag

AIDA formule --> Attention(Aandacht), intrest(interesse), Desire(drang) en Action(actie)
Onder promotie wordt verstaan
"Het verstrekken van boodschappen met als doel, het gedrag van de voor de organisatie belangrijke personen gunstig te beïnvloeden."

Slide 4 - Slide

Reclame
Kernpunten:
 • Onpersoonlijk 
 • Massamedium
 • Betaling
persmedia(tijdschriften) - ethermedia (tv, socialmedia), drukwerk ( flyers), directe mail, overige (billboards, treinen, auto's)

Slide 5 - Slide

Public Relations
Kernpunten:
 • Stelselmatig
eenmalige informatie stroom
 • Wederzijds begrip
begrip voor de organisatie
 • Netwerkgroepen
gericht op publieks-groepen
Wat is het?
Het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar netwerkgroepen.

Slide 6 - Slide

Wie/wat zijn publieksgroepen?

Slide 7 - Open question

Persoonlijke verkoop
Gericht op verkoop
Kernpunten:
 • Persoonlijk <-->
 • Verkopen = primaire doel

Slide 8 - Slide

Promotieteam!
Maak een groepje van 2. 
Kies een bedrijf wat bij jullie past en maak daar reclame voor!
Presenteren (1 a 2 min) einde van de les alsof jullie het willen verkopen!
timer
30:00

Slide 9 - Slide

Opdrachten maken!
Maak nu voor jezelf de opdrachten 8.01 tot en met 8.10
Heb je het af voor de tijd? Mag je verder met je tekening!
timer
38:00

Slide 10 - Slide

Leerdoelen
Je kan aan het einde van de les:
 • Uitleggen wat de meest voorkomende vorm van promotie is.
 • Het begrip "public relations" uitleggen.
 • Benoemen wat het belangrijkste promotie instrument is.

Slide 11 - Slide