Herhaling ecologie mavo 4

Thema 2 Ecologie
Eten en gegeten worden
1 / 36
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 2 Ecologie
Eten en gegeten worden

Slide 1 - Slide

Onderwerpen
 • Voedselketen, voedselweb
 • Producenten, consumenten, afvaleseters en reducenten
 • Kringlopen
 • Evenwicht
 • Aanpassingen bij planten en dieren

Slide 2 - Slide

 eten en gegeten worden Waarom ???

Slide 3 - Slide

Introductiefilmpje

Slide 4 - Slide

0

Slide 5 - Video

Voedselketen
 • Pijltje = Wordt gegeten door
 • dus: alg wordt gegeten door watervlo
 • watervlo wordt gegeten door baars
 • baars wordt gegeten door reiger

Slide 6 - Slide

Voedselweb
In een voedselweb staan 
een aantal voedselketens.

Een voedselketen begint altijd met een plant.

De pijl betekent 'wordt gegeten door'.

Slide 7 - Slide

voedselketen
consument van de eerste orde

consument van de tweede orde
consument van de derde orde
consument van de vierde orde
producent
  

Slide 8 - Slide

Afvaleters
 • Dode resten van organismen kunnen worden gegeten door afvaleters.
 • De afvaleters zijn net als alle andere dieren consumenten in de voedselketen.

Slide 9 - Slide

0

Slide 10 - Video

Even oefenen

Slide 11 - Slide


kikker eet libel. wat is de kikker?

Slide 12 - Open question


noem twee producenten

Slide 13 - Open question


noem een consument van de vierde orde

Slide 14 - Open question

B2 Piramiden
Je kunt omschrijven wat piramiden van aantallen en
van biomassa weergeven. 

Je kunt beschrijven op welke
manieren energie uit de voedselketen verdwijnt.

Slide 15 - Slide

producent-->consument 1e 
orde-->consument 2e orde-->
consument 3e orde

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Piramide van aantallen
Piramide van aantallen

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Piramide van biomassa
piramide van biomassa

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide


Bodemvochtigheid en concurrentie. Zijn deze factoren abiotisch of biotisch?
A
Beide zijn abiotisch
B
Beide zijn biotisch
C
Bodemvochtigheid abiotisch, concurrentie biotisch
D
Bodemvochtigheid abiotisch, concurrentie biotisch

Slide 23 - Quiz

Vraag 5. Welke plaats heeft de mens in de voedselkringloop bij het drinken van koemelk?

A
Producent
B
Consument 1e orde
C
Consument 2e orde
D
Consument 3e orde

Slide 24 - Quiz

vanaf welke schakel consumenten kan ik vleeseters tegenkomen?
A
1e
B
2e
C
3e
D
4e

Slide 25 - Quiz

waarmee begint een voedselketen altijd?
A
plant
B
dier

Slide 26 - Quiz

Wat betekent het woord 'Ecologie'?
A
De leer van de populaties van hun soorten
B
De leer van de relaties tussen organismen en hun milieu
C
De wetenschap die Darwin heeft bestudeerd
D
De wetenschap die de grondslag van de fotosynthese bepaalt

Slide 27 - Quiz

wat is een consument?
A
een organisme dat voedsel maakt
B
een organisme dat voedsel eet

Slide 28 - Quiz

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Individu
Populatie
Levensgemeenschap

Slide 32 - Slide

Ecosysteem

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Aanpassingen

Slide 35 - Slide

Oefenen
Examenopgaven thema 6 Ecologie online

Slide 36 - Slide