BFY_P5_BBK3_Omgevingsvergunningberekening

P5/6_OMGEVINGSVERGUNNING
BEREKENINGEN
BBK3
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BOUWFYSICAMBOStudiejaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

P5/6_OMGEVINGSVERGUNNING
BEREKENINGEN
BBK3

Slide 1 - Slide

Notities:
Let op deze kan de student ook zien...
  • Opname gestart?
  • Presentie gedaan of doen we die achteraf?
  • Te gebruiken als checklist of geheugensteuntje.
OMGEVINGSVERGUNNING

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Wat heb ik allemaal nodig:
- Bouwtekeningen;
- Constructieberekeningen (evt. sondering);
- Bouwbesluitberekeningen;
- Projectkosten;
- Foto's (bij een verbouwing)

OMGEVINGSVERGUNNING

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Bouwbesluitberekeningen
- Verblijfsgebied en verblijfsruimte (GO-VG - 55%)
   (NEN 2580);
- Daglichtberekening (NEN 2057);
- Ventilatieberekening (NEN 1087) 
- Spuivoorziening (NEN1087);


OMGEVINGSVERGUNNING

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

LES 1: Oppervlakteberekening
LES 2: Zelfstandig werken
LES 3: Daglicht en daglichtberekening
LES 4: Zelfstandig werken
LISSABON
LES 5: Zelfstandig werken
LES 6:Ventilatie en Ventilatieberekening
LES 6: Ventilatieberekening
LES 7: Krijtstreepmethode - Afronden opdracht
PLANNING P5/6

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Opdracht:
Maak een rapportage 'omgevingsvergunning berekening' voor jouw woning van LE19 BESTEKTEK.


OPDRACHT P5/6
- Kaft
- Inleiding
- regelgeving
- Gebruiksruimte, Verblijfsgebied, Verblijfsruimte (m2)
- Daglichtberekening + tekening
- Ventilatieberekening + tekening

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wie heeft er wel eens gehoord van de NEN 2580?
A
Ja
B
Nee

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

NEN 2580OPPERVLAKTE BEREKENING
Is een Nederlandse Norm (NEN) die de termen, definities en bepalingsmethoden geeft voor de oppervlakte van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

NEN 2580OPPERVLAKTE BEREKENING
Geeft aan hoe je oppervlakten moet berekenen, wat hoort erbij.
Bijvoorbeeld voor:
- Brutovloeroppervlak (BVO);
- Nettovloeroppervlak (NVO);
- Gebruiksoppervlak (GO);
- Verhuurbaar vloeroppervlak (VVO);
Maar ook voor de inhoud van een woning of het terreinoppervlak

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

NEN 2580OPPERVLAKTE BEREKENING

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

NEN 2580OPPERVLAKTE BEREKENING

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat is een verblijfsruimte?
OPPERVLAKTE BEREKENING

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat is een verblijfsruimte (VR)?
OPPERVLAKTE BEREKENING
Een in een verblijfsgebied gelegen ruimte voor het verblijven van personen.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Wat is GEEN verblijfsruimte?
A
Badkamer
B
Gang
C
Toilet
D
Garage/Berging

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Verblijfsruimte
Ruimte voor het verblijven van personen

Voorbeelden van een verblijfsruimte zijn:
Woonkamer, slaapkamer, keuken, kantoor, speelkamer...

Geen verblijfsruimten zijn bijvoorbeeld:
Toiletruimte, badruimte, garage, berging, technische ruimte of een verkeersruimte.
OPPERVLAKTE BEREKENING

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Waarom is een Toilet of badkamer geen verblijfsruimte?

Een verblijfsruimte in een "woonfunctie" moet bestemd zijn voor het verblijven van mensen. Aan verblijfsruimten zijn eisen gesteld m.b.t. verwarming, lichttoetreding, bereikbaarheid, ventilatie, afmetingen e.d.
OPPERVLAKTE BEREKENING

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Wat is een verblijfsgebied (VG)?
OPPERVLAKTE BEREKENING

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wat is een verblijfsgebied (VG)?
OPPERVLAKTE BEREKENING
Een verblijfsruimte ligt altijd in een verblijfsgebied. Waarbij het verblijfsgebied kan bestaan uit één of meerdere verblijfsruimtes (gelegen op dezelfde verdieping).

Verblijfruimtes die naast elkaar liggen (in de plattegrond) waarbij de scheidingsmuur niet dragend is, vormen samen een verblijfsgebied. Als de muur wel dragend is, worden de verblijfruimtes verdeeld in twee aparte gebieden.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

VOORBEELD VERBLIJFSRUIMTE EN VERBLIJFSGEBIED
VERBLIJFSRUIMTE = VR


VERBLIJFSGEBIED = VG

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Opdracht:OPPERVLAKTE BEREKENING
Teken en bereken de volgende oppervlakten van jouw woning (LE20)
- Gebruiksoppervlak (GO);
- Verblijfsruimten (VR);
- Verblijfsgebied (VG);
Ik zal even voordoen wat de bedoeling is...

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

VOORBEELD 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Waarom berekenen we de oppervlaktes?REGELGEVING
- Het Bouwbesluit stelt eisen aan het oppervlakte verblijfsgebied t.o.v. het gebruiksoppervlak;
- We hebben deze oppervlakten nodig bij de daglichtberekening;
- We hebben deze oppervlakten nodig bij de ventilatieberekening.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Verblijfsgebied en verblijfsruimtenREGELGEVING
Welke bouwbesluit artikelen zijn van toepassing? 


De eisen die gelden voor verblijfsgebieden en verblijfsruimten verschillen voor nieuwbouw en bestaande bouw. Dit is in de praktijk vaak erg verwarrend. In het bouwbesluit is dit onderverdeeld in ‘§ 4.1.1. Nieuwbouw’ en ‘§ 4.1.2. Bestaande bouw’.

Daarnaast zijn er verschillen tussen particulier en niet particulier opdrachtgeverschap. Hierdoor is het mogelijk dat een nieuwbouw woning niet op alle onderdelen wordt getoetst aan de eisen van nieuwbouw. Maar op verschillende onderdelen wordt getoetst aan de bouwbesluit eisen van bestaande bouw.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Verblijfsgebied en verblijfsruimten (Tabel 4.1)


REGELGEVING

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Verblijfsgebied en verblijfsruimten 


REGELGEVING
TOETS of jouw woning hieraan voldoet!

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Volgende week maken we een start met de daglichtberekening!VOLGENDE WEEK....
LES 3 en LES 4 = zelfstandig werken!! Je kan dan aan de slag met de oppervlakteberekeningen en daglichtberekening!


GA ALVAST AAN DE SLAG!

Slide 26 - Slide

This item has no instructions