Les 4 Bedrijfskunde klas 2 periode 1

Opbouw van de les, wat gaan we vandaag doen?
We gaan het hebben over Bouwverordening, Gebruiksoppervlakte, verblijfsgebied en verblijfsruimte.
wat zijn de lesdoelen?
Terugblik op de vorige les, wat weet je nog van de vorige les?
instructie les
Filmpje boze burgers
bespreken opdracht
Vervolg les instructie
terugblik evaluatie zijn de lesdoelen behaald?
vooruitblik wat gaan we de volgende les doen?
1 / 18
next
Slide 1: Slide
BouwkundeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Opbouw van de les, wat gaan we vandaag doen?
We gaan het hebben over Bouwverordening, Gebruiksoppervlakte, verblijfsgebied en verblijfsruimte.
wat zijn de lesdoelen?
Terugblik op de vorige les, wat weet je nog van de vorige les?
instructie les
Filmpje boze burgers
bespreken opdracht
Vervolg les instructie
terugblik evaluatie zijn de lesdoelen behaald?
vooruitblik wat gaan we de volgende les doen?

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
  • Na deze les weet je wat een bouwverordening is.
  • Inzicht in gevolgen voor bestemmingsplanwijzigingen
  • Extra oefening om gebruiksoppervlakte, een verblijfsruimte en een verblijfsgebied te berekenen.

Slide 2 - Slide

Waar ging de vorige les bedrijfskunde over?

Slide 3 - Open question

Noem 4 verschillende gebruiksfuncties

Slide 4 - Open question

Bouwverordening
Een bouwverordening of bouwvoorschrift is regelgeving van de gemeentelijke overheid met daarin een aantal voorschriften met betrekking tot het bouwen, verbouwen, gebruik en slopen van bouwwerken. Voorwaarde voor een bouwvergunning, die gelden naast de technische voorschriften welke zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.

Slide 5 - Slide

Voordat je mag bouwen
Waarom zijn de landelijke regels van het bouwbesluit en de plaatselijke regels van de bouwverordening zo belangrijk bij het aanvragen van een bouwvergunning. En hoe werkt het?

Slide 6 - Slide

Een voorbeeld van een situatie waarbij het gebruik in strijd is met het geldende bestemmingsplan.
Gebruik

Slide 7 - Slide

Wat gebeurd er met je aanvraag om vergunning? 
Om te mogen bouwen of verbouwen, moet je een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen.
 Dit doe je via de gemeente. Soms is een omgevingsvergunning niet nodig, bijvoorbeeld voor een overkapping of dakkapel aan de achterkant van de woning.
De gemeente rekent kosten voor het beoordelen van een aanvraag om vergunning. Deze kosten heten 'leges'. De kosten verschillen per gemeente.
De gemeente zet de aanvraag meteen in een krant. Ook kan de gemeente een aanvraag op hun website zetten (vaak bij aanvragen welke een grotere inpakt hebben voor de omgeving. Zo krijgen belanghebbenden, zoals uw buren, de kans om te reageren en hiertegen in bezwaar te gaan. Het indienen van een bezwaar heet zienswijze

Slide 8 - Slide

De gemeente controleert de aanvraag op:

  • Past de aanvraag binnen het bestemmingsplan? (In dit plan van de gemeente staat wat er mag gebeuren met een stuk grond of een gebouw).
  • Voldoet de aanvraag aan de regels van het Bouwbesluit?
  • Past de aanvraag bij de welstandsregels? Met deze regels bepaalt de gemeente hoe gebouwen eruit mogen zien, bijvoorbeeld welke vorm of kleur.


De gemeente beslist meestal binnen 8 weken of de vergunning verleent wordt. Bij een ingewikkelde aanvraag is dit 6 maanden. In beide gevallen mag de gemeente deze periode nog verlengen met 6 weken.
Als de vergunning verleent wordt zet de gemeente deze beslissing in de krant

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

De verschillende oppervlakten vormen de basis voor vele andere berekeningen.
Het gebruiksoppervlakte (GBO of GO) is het bruikbare oppervlakte van een woning.
Een verblijfsgebied is een ruimte die bestaat uit één of meer verblijfsruimtes, met als doel het verblijven van mensen. Denk hierbij aan een woonkamer, slaapkamer en een keuken.
Het is belangrijk om de gebruiksoppervlaktes en de oppervlaktes van de verblijfsgebieden nauwkeurig op te meten. Deze oppervlaktes vormen de basis voor vele andere berekeningen. Denk hierbij aan de daglicht, ventilatie, spuiventilatie, EPC en de MPG (milieuprestatie gebouwen, (milieubelasting))

Slide 12 - Slide

Wat heb je nodig op de verschillende oppervlaktes te kunnen berekenen?

Slide 13 - Open question

NEN begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen.
 Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. Als neutrale partij inventariseert NEN aan welke normen behoefte is en brengt de organisatie belanghebbenden bij elkaar om deze normen te financieren en ontwikkelen. Dat doet NEN voor Nederland maar ook voor Europa.

Slide 14 - Slide

NEN 2580 Gebruiksoppervlak berekenen. Wat is de Gebruiksoppervlakte (GO)
Bij de aanvraag om omgevingsvergunning is de opgave van gebruiksoppervlakte verplicht. Wat betekent NEN? NEN betekent Nederlandse Norm. NEN is de naam van de samenwerking tussen het Nederlandse Normalisatie-instituut en Stichting NEC. Wat zijn NEN normen? Goede afspraken over producten, werkwijzen en diensten zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding dan zijn ze zelfs van levensbelang. Denk maar eens aan veiligheid van speelgoed, brandveiligheid, duurzame energie of cyber security.

Slide 15 - Slide

HOE BEREKEN JE HET GEBRUIKSOPPERVLAKTE (GBO)?
Het gebruiksoppervlakte bereken je door al het binnenmuurse oppervlaktes van de woning bij elkaar op te tellen met uitzondering van:
Vloeroppervlakte die een vrije hoogte hebben kleiner dan 1500 mm. Vaak wordt dit bij schuine daken aangegeven door de architect met behulp van een 1500 mm lijn. Let op: de vloer onder een trap of hellingbaan telt wel mee;
Dragende binnenmuren;
schalmgat, vide, liftschacht met een oppervlakte > 4 m2;
een vrijstaande bouwconstructie, niet zijnde een trap, en een leidingsschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m2.

Slide 16 - Slide

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN GEBRUIKSOPPERVLAKTES EEN VERBLIJFSGEBIED EN EEN VERBLIJFSRUIMTE?

Een verblijfsruimte (volgens bouwbesluit) is een ruimte bedoeld voor het verblijven van mensen en ligt altijd in een verblijfsgebied. Waarbij een verblijfsgebied kan bestaand uit één of meer verblijfsruimtes.
Verblijfsruimtes die naast elkaar liggen (in de plattegrond) waarbij de scheidingsmuur niet dragend is, horen samen in een verblijfsgebied. Als de muur wel dragend is, worden de verblijfsruimtes verdeeld in twee aparte verblijfsgebieden.
Het gebruiksoppervlakte kan dezelfde afmetingen hebben als een verblijfsruimte, maar dat hoeft niet altijd.
Een gebruiksoppervlakte meet je vanaf 1500 mm
De oppervlakte van een verblijfsruimte wordt gemeten vanaf de 2100 m of de 2600 mm lijn. Dit hangt af van de eisen en normen van het bouwbesluit (bestaande of nieuwbouw). 

Slide 17 - Slide

Oefenopdracht berekenen GO VR en VG
Tijdens de toets volgende week krijg je een soortgelijke opdracht, maak de opdracht die je tijdens de les uitgedeeld krijgt. Daarna wordt deze klassikaal besproken

Slide 18 - Slide