AK1_Van de bergen naar de zee_verwering

Van de bergen naar de zee
verwering
1 / 36
next
Slide 1: Slide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 36 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Van de bergen naar de zee
verwering

Slide 1 - Slide

Wat moet je kennen?
✅ Ik weet het verschil tussen jong en oud gebergte.
✅ Ik weet wat verwering is en kent de verschillende typen verwering.
✅ Je begrijpt dat door verwering  gebergten worden aangetast en grind, zand en klei ontstaan.
✅Je kunt een rivierdal en een gletsjerdal herkennen aan de hand van kenmerken op een foto.
✅ Je weet wat massabewegingen zijn.


Slide 2 - Slide

Begrippen
✅ Jong gebergte, oud gebergte, verwering. 

Slide 3 - Slide

Endogene en exogene krachten

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Ontstaan Alpen!

Slide 6 - Slide

Gesteente gaat van de bergen...
Gesteente puin

Slide 7 - Slide

....naar het laagland
Grind
Hier is het gesteente puin uit de bergen veranderd in grind. 

Het uitschuren van materiaal door water (rivieren), wind en ijs (gletsjer) noemen we erosie.

Slide 8 - Slide

Naar de kust

Slide 9 - Slide

massabeweging
Gesteente dat langs een helling naar beneden komt onder invloed van de zwaartekracht.

Slide 10 - SlideSteile helling

Gesteente gaat rollen of vallen.


Flauwe helling

Gesteente schuift langzaam naar beneden.

Slide 11 - Slide

 
Een Puinhelling is een helling die bestaat uit verbrokkeld gesteente.

Slide 12 - Slide

Net verweerd gesteente is hoekig en scherp.
Doordat stenen met elkaar botsen  en langs elkaar schuren in de rivier, worden de stenen steeds meer afgerond.

Hierdoor onstaat in de bovenloop van de rivier grind.


Slide 13 - Slide

Reliëf
Verschil in hoogte in het landschap.

Slide 14 - Slide

                                       Verwering
                                                       Het uiteenvallen van stenen en rotsen
                                                       (door invloed van temperatuur, water                   en plantenwortels)

Slide 15 - Slide

Er zijn twee soorten verwering:
1. Mechanische verwering
2. Chemische verwering

Slide 16 - Slide

Mechanische verwering  onstaat door:
-bevriezen van het water in de spleten

- duwen van de plantenwortels
Chemische verwering:
het gesteente reageert met (regen)water en zuren die in het water opgelost zijn.

Hoe warmer het klimaat, hoe meer chemische verwering

Slide 17 - Slide

Mechanische verwering:
stenen vallen uit elkaar in kleinere stukken, ze brokkelen af. De stenen houden dezelfde samenstelling 

Chemische verwering:
samenstelling van het gesteente verandert door invloed van water en zuren. De samenstelling van het gesteente veranderd. 

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Chemische verwering

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

U-dal

Slide 30 - Slide

Een V-dal (door een rivier)
Een U-dal (door een gletsjer)

Slide 31 - Slide

U-dal (erosie)
V-dal (erosie)

Slide 32 - Slide

Nieuw gebergte: veel reliëf
Oud gebergte: weinig reliëf

Slide 33 - Slide

Wat moet je kennen?
✅ Ik weet het verschil tussen jong en oud gebergte.
✅ Ik weet wat verwering is en kent de verschillende typen verwering.
 

Slide 34 - Slide

Begrippen
✅ Jong gebergte, oud gebergte, verwering. 

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video