1.3 Gesteente wordt verplaatst

Paragraaf 1.3: 
Gesteente wordt verplaatst
1 / 20
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Paragraaf 1.3: 
Gesteente wordt verplaatst

Slide 1 - Slide

Bij Mechanische verwering
A
valt het gesteente uit elkaar (samenstelling verandert)
B
valt het gesteente uit elkaar (samenstelling verandert niet)
C
lost het gesteente op

Slide 2 - Quiz

Sleep het juiste begrip naar de juiste afbeelding
Chemische verwering
Vorstverwering
Verwering door temp. verschillen
Biologische verwering

Slide 3 - Drag question

Bekijk eerst de afbeelding.

In het kalksteen zijn grote gaten ontstaan.

De afbeelding is een voorbeeld van:
A
chemische verwering
B
erosie
C
vorstverwering
D
geen van de genoemde antwoorden is juist.

Slide 4 - Quiz

massabeweging
Gesteente dat langs een helling naar beneden komt onder invloed van de zwaartekracht.

Slide 5 - SlideSteile helling

Gesteente gaat rollen of vallen.


Flauwe helling

Gesteente schuift langzaam naar beneden.

Slide 6 - Slide

Massabewegingen
Massabewegingen
Massabewegingen zorgen
ervoor dat verweerd
materiaal langs de
helling naar beneden
beweegt.

- Hoe steiler de helling, hoe harder het gesteente naar beneden valt.
- Bij een flauwe helling rolt of schuift het langzaam naar beneden.
- De grootte van de steen heeft ook invloed.

Zwaartekracht
Zwaartekracht is verantwoordelijk voor
massabewegingen

Hoe noemen we dit materiaal?
Verweringsmateriaal

Slide 7 - Slide

 
Een Puinhelling is een helling die bestaat uit verbrokkeld gesteente.

Slide 8 - Slide

Erosie
"Het uitschuren en afschuren van gesteenten door de werking van stromend water, wind en/of ijs en het transporteren daarvan."

Slide 9 - Slide

Net verweerd gesteente is hoekig en scherp.
Doordat stenen met elkaar botsen  en langs elkaar schuren in de rivier, worden de stenen steeds meer afgerond.

Hierdoor onstaat in de bovenloop van de rivier grind.


Slide 10 - Slide

Rivier
  • In de bovenloop van de rivier:
Verweringsmateriaal (stukken steen) > komen in de rivier terecht > in het snelstromende water botsen die stenen > stenen breken en schuren langs elkaar > ontstaat grind.

  • In de bovenloop van de rivier schuurt dit grind over de bodem waardoor de rivier steeds dieper wordt. Hierdoor ontstaat er een V-dal.

V-dal
Een dal in de bergen dat door de rivier is uitgesleten.

Slide 11 - Slide

Gletsjer: ijsmassa's die langzaam naar beneden bewegen.

Firnbekken:
Komvormig gebied in de bergen waar zich sneeuw ophoopt en in ijs wordt omgezet

Slide 12 - Slide

rivier/V-dal
gletsjer/U-dal

Slide 13 - Slide

Verwering

Verbrokkelen/oplossen
Niet in beweging, dus
gebeurt op dezelfde plek.

Erosie

Uitschuren,
is in beweging
Water, wind, ijs.

Slide 14 - Slide

Grind: zien met blote oog.
Zand: zien met blote oog
Klei: alleen zien met microscoop
Verwering en erosie zorgen ervoor dat gesteente in kleine korreltjes uiteenvalt.

Slide 15 - Slide


A
U-dal
B
V-dal

Slide 16 - Quiz

Wat heeft de grootste korrels?
A
zand
B
klei
C
grind

Slide 17 - Quiz

U-dal
Gletsjer
V-dal
Rivier

Slide 18 - Drag question

Welke van de volgende begrippen passen bij het begrip massabeweging? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn.
Massabeweging
Zwaartekracht
Erosie
Verwering
Grind

Slide 19 - Drag question

Slide 20 - Slide