hst 8 paragraaf 5 "Brandstoffen en milieuvervuiling"

hst 8.5 "brandstoffen en milieuvervuiling"
1 / 24
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

hst 8.5 "brandstoffen en milieuvervuiling"

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Je kunt de verbranding van fossiele brandstoffen beschrijven.
  • Je kunt de gevolgen voor het milieu beschrijven die kunnen optreden als gevolg van de uitstoot van schadelijke gassen.
  • Je kunt de gevolgen voor het milieu beschrijven die kunnen optreden door de uitstoot van ammoniak.

Slide 2 - Slide

vandaag

Slide 3 - Slide

Herhaling voorgaande paragrafen

Slide 4 - Slide

Welk onderdeel uit de branddriehoek kun je met behulp van water weg halen.
A
Warmte
B
Brandstof
C
Zuurstof

Slide 5 - Quiz

Ik zet een potje over een brandende kaars. De kaars gaat uit. Welk onderdeel van de branddriehoek haal ik weg?
A
Brandstof
B
Zuurstof
C
Ontbrandings-temperatuur

Slide 6 - Quiz

Welke factoren zijn van belang voor een explosie (meerdere antw mogelijk)
A
voldoende zuurstof en temperatuur
B
perfecte mengverhouding en verdelingsgraad
C
soort brandbare stof
D
aanwezigheid katalysator

Slide 7 - Quiz

Je ziet hiernaast een explosie.

Wat weet je over de reactietijd?

A
De reactietijd is groot.
B
De reactietijd is klein.
C
De reactietijd kun je niet bepalen.

Slide 8 - Quiz

Hoe moet je de vlam in de pan blussen?
A
Afdekken
B
Met water
C
Met zand
D
Kouder maken

Slide 9 - Quiz

Hoe kun je het beste een vetbrand blussen (bv vlam in de pan)?
A
1. gas uitdraaien 2. deksel op de pan
B
1. gas uitdraaien 2. water erop gooien
C
1. de pan oppakken en naar buiten brengen

Slide 10 - Quiz

Waar mee kun je water mee aantonen
A
kalkwater
B
kopersulfaat
C
gloeiende houtspaander
D
wit kopersulfaat

Slide 11 - Quiz

Wat is het gevaar van CO
A
giftig
B
niet
C
raak je verslaaft aan
D
je wordt geel

Slide 12 - Quiz

Welke milieu gevolg wordt veroorzaakt door CO2
A
het wordt warmer
B
versterkt broeikaseffect
C
het wordt kouder
D
ijstijd

Slide 13 - Quiz

Brandstoffen en milieuvervuiling

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Fossiele brandstoffen
Steenkool
Aardgas
Aardolie

Slide 16 - Slide

Formules
Steenkool: C
Aardolie/aardgas: koolwaterstoffen (verbindingen tussen C en H).
Bij de ferbranding ontstaat CO2 (en H2O)

Als er S in de moleculen voorkomt ontstaat ook SO2
Bij de verbranding ontstaat door de hoge temperatuur ook NOx
omdat de N2 uit de lucht met de O2 uit de lucht reageert

Slide 17 - Slide

Drie milieu-effecten
Morsen van aardolie
Zure regen door SO2 en NOx
Broeikaseffect door CO2

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Slide 22 - Link

Milieu-effecten die niets met verbranden te maken hebben


Het gat in de ozonlaag : oorzaak CFK's (uit oa koelkasten)
Bodemverzuring: oorzaak bacteriën in de bodem zetten ammoniak uit mest om in salpeterzuur

Slide 23 - Slide

Lezen en maken
Lezen hst 8 paragraaf 5
Maken de opdrachten die bij hst 8 paragraaf 5 horen

Slide 24 - Slide