5VWO Globalisering H4

Hoofdstuk 4 en 5
5VWO Globalisering
1 / 26
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

Items in this lesson

Hoofdstuk 4 en 5
5VWO Globalisering

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Je kan de opbouw van het wereldsysteem in economisch opzicht analyseren en plaatsen binnen de overkoepelende mondialiserings processen.

Je kan de onstaanswijze van het economische wereldsysteem omkaderen met behulp van de rol van hegemoniale staten.

Je kan de verschuiving van het economische zwaartepunt in de wereld voorafgaand aan de dekolonisatie plaatsen binnen het globalisatie proces. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

In welke volgorde waren onderstaande landen hegemoniale staten?

Engeland
Nederland
Verenigde Staten
Portugal/Spanje

Slide 3 - Drag question

This item has no instructions

Van afhankelijkheid via onafhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

De wereld vanuit een systeemtheorie

Het wereldsysteem is een systeem dat bestaat uit verschillende elementen met elk onderlinge relaties.

Slide 5 - Slide

Als je de wereld als systeem bekijkt dan vormen alle landen samen de bouwstenen of elementen daarvan

Samen met de economische, politieke en sociaal-culturele aspecten vormen de ruim 200 landen op aarde het wereldsysteem.


Dependency-theory

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Periferie - centrum en semi-periferie landen

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

In welk deel van het wereldsysteem is er het vaakst sprake van fragmentarische modernisering?
A
Centrum
B
Semi-periferie
C
Periferie

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Wat is neo-kolonialisme?
A
centrumlanden domineren zelfstandige landen
B
centrumlanden domineren kolonies
C
periferielanden worden steeds machtiger
D
periferielanden domineren centrumlanden

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Welvaart
Welzijn
BNP/hoofd
Koploper
centrumlanden
Volgers
BRIC-landen
Achterblijvers
Levensverwachting
alfabetiseringsgraad
koopkracht

Slide 10 - Drag question

This item has no instructions

Dekolonisatie

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Slide 14 - Slide


Verschuiving van het economisch zwaartepunt (Global Shift)
Hegemoniele staten
Overheersende invloed van een staat over andere staten. De hegemoniale positie van de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog heeft de samenwerking van de West-Europese staten mogelijk gemaakt, waardoor oude rivaliteiten konden verdwijnen.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Welke uitspraak past bij een exploitatiekolonie?
A
Uitbreiding van het woongebied van een moederland.
B
Levert grondstoffen aan het moederland.
C
Hierdoor kon europeanisering ontstaan.
D
De transport-mogelijkheden namen hierdoor toe.

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Welke factoren zorgden voor een stevige positie van Engeland als hegemoniale staat?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Wat gebeurde na 1989?

Slide 18 - Mind map

This item has no instructions

Welk begrip past bij het proces van macht uitbreiden en veroveren van nieuwe gebieden?
A
dekolonisatie
B
tweede wereldoorlog
C
kolonisatie
D
imperialisme

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Sleep de ruimtelijke gevolgen van globalisering naar de juiste plaats
Nieuwe afzetmarkten
Verplaatsen van de maakindustrie
MNO's zijn steeds weer op zoek naar de goedkoopste mogelijkheden.
MNO's doen alleen wat een ander niet kan.
Slow world en fast world
Uitschuiving
Klanten in opkomende landen
Doorschuiven
Core business
Verbrokkeling

Slide 21 - Drag question

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions

Backwash en Spread
Backwash effecten: negatieve spiraal die ontstaat door globalisering, vaak in de periferie.
Spread effecten: positieve kanten van globalisering in landen in de periferie. 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Zoek een foto van een backwash effect van globalisering

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Welke kritiek op de globalisering ken je?

Slide 26 - Mind map

This item has no instructions