Observeren les 1

Module Planmatig werken
BBL/KOP
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
docent Maud Slutter
1 / 18
next
Slide 1: Slide
observerenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Module Planmatig werken
BBL/KOP
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
docent Maud Slutter

Slide 1 - Slide

Programma module
Informatie verzamelen
Ontwikkelplan schrijven
Sociale kaart
Product proces evaluatie
Piramide van Maslow

Slide 2 - Slide

Praktijksituatie 
Cindy werkt methodisch
Cindy werkt als pedagogisch medewerker op een medisch kinderdagverblijf. Zij werkt op een groep van acht kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar. Sinds kort is er een nieuw meisje in de groep, Kiara. Kiara is 3 jaar oud en wil niet met andere kinderen spelen of meedoen met groepsactiviteiten. Huilend rent zij rondjes als Cindy haar toch iets met de anderen wil laten doen. Haar ouders maken zich ernstig zorgen. Het is tenslotte belangrijk voor de   ..................   ontwikkeling van Kiara dat zij met andere kinderen leert omgaan. Welk ontwikkelingsgebied wordt hier bedoeld ?
In een vergadering met het multidisciplinaire team is het gedrag van Kiara eerst besproken. Daarna is er gezamenlijk een doel bepaald. Het team heeft de input geleverd voor een behandelplan met daarin de activiteiten die nodig zijn om dit doel te bereiken. Cindy en haar collega's kunnen hier gericht mee aan de slag.
Over enkele maanden zal ze rapporteren aan het team zodat ze samen kunnen beoordelen of de methodische aanpak werkt.
Stel, jij zit in dit team. Beschrijf welk doel je zou opstellen en omschrijf 2 activiteiten die daarbij aansluiten


Slide 3 - Slide

Antwoorden praktijksituatie
sociale ontwikkeling
doel: Kiara leren omgaan met andere kinderen.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Methodisch werken
Opvallend aan methodisch werken is dat het vier belangrijke kenmerken heeft.

Bespreek in tweetallen welke kenmerken dit zijn

Slide 6 - Slide

4 kenmerken van methodisch werken
Doelgericht
Doelgericht handelen is vooruitkijken: wat is het doel, waar werken we naartoe, waar willen we uitkomen, wat willen we bereiken? Doelgericht handelen is ook terugkijken: hebben we het doel bereikt en zijn we uitgekomen waar we wilden uitkomen?
Planmatig
De weg waarlangs je gaat werken, beschrijf je in een plan. Dat kan een lesplan zijn, de beschrijving van één activiteit, een volledig activiteitenplan, een ontwikkelplan of zelfs een beleidsplan.
Planmatig betekent ook dat elke stap die je zet, te maken heeft met de vorige stap en met de volgende stap. Alle stappen zijn met elkaar verbonden, er zit een logische lijn in.
Procesmatig
Tijdens de uitvoering van een activiteit werk je naar het doel toe. Als pedagogisch werker houd je in het oog of je nog op de goede weg zit, of dat je moet bijsturen.
Bewust
Bij het aanbieden van activiteiten denk je na over de doelen die je wilt bereiken. Je houdt tijdens de uitvoering het proces in de gaten. Dit betekent dat je bewust bezig bent. Je bent je niet alleen bewust van de situatie van het kind of de groep, de doelen, de werkwijze en het proces, maar ook van je eigen gevoelens. Ook ben je je bewust van de invloed van je eigen gedrag
Slide 7 - Slide

Waarnemen en observeren is hetzelfde
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quiz

Waarnemen 
Waarnemen doe je onbewust en bewust 
Waarnemen doe je altijd (werk, school, thuis)
Je hersens geven betekenis aan wat je ziet (referentiekader)
Slide 9 - Slide

Waarnemen doe je met al je zintuigen. Wat zijn de 5 zintuigen?

Slide 10 - Open question

Slide 11 - Video

Observeren
Observeren is doelgericht 
Observeren doe je bewust 
Met observeren wil je een specifieke vraag beantwoorden. Voorbeelden?

Slide 12 - Slide

Vul in: Stappenplan observeren
Stap 1. ...............................
Stap 2. ..............................
Stap 3. ..............................
Stap 4. ...............................
Stap 5. ...............................
Stap 6. ..............................
Stap 7. ...............................

Slide 13 - Slide

Observeren in de praktijk
Je MAG observeren in de praktijk 

Dit observatieplan mag je daarvoor gebruiken


Mocht je feedback willen dan kan ik het voorzien van feedback


Een mooi hulpmiddel om te oefenen met observerenSlide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Deze workshop was interessant:
😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll

Deze workshop was te kort
0100

Slide 18 - Poll