Plural

Tuesday the twenty-ninth of November
1 / 11
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 1

This lesson contains 11 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Tuesday the twenty-ninth of November

Slide 1 - Slide

Goals for today
  • Learn new words
  • Pass trial test

Slide 2 - Slide

Gebed van vandaag
God, Jezus is door zijn woorden en daden springlevende werkelijkheid voor ons. Dank u voor de weg die hij ons wijst, ook al kunnen wij die niet zomaar volgen. Geef dat we oprecht en eerlijk staan voor wat we doen en vinden. God, wij willen het anderen graag naar de zin maken, maar gaan daarin soms te ver. Geef ons de moed om overeind te blijven en niet alles op te geven van wie we zijn en waar we voor staan.

Slide 3 - Slide

Plurals

Slide 4 - Slide

Basisregel: enkelvoud +s

Slide 5 - Slide

s-klank
Woorden die op een s-klank eindigen (-s, -x, -sh) krijgen +es

box - boxes
bush - bushes
bus - buses

Slide 6 - Slide

woorden op -o
Woorden die op een -o eindigen, krijgen meestal +es

hero - heroes
tomato - tomatoes
potato - potatoes

Slide 7 - Slide

woorden op -y
Woorden die op een medeklinker gevolgd door -y eindigen, krijgen -ies

baby - babies
hobby - hobbies
let op: toy - toys

Slide 8 - Slide

woorden op -f(e)
Woorden die op -f of -fe eindigen, krijgen -ves

thief - thieves
wolf - wolves
wife - wives

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Link