Thema 1.2

1 / 31
next
Slide 1: Slide
MZMBOStudiejaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Vragen?

Slide 3 - Mind map

Een beperking heeft een stoornis tot gevolg en die leidt weer tot een handicap.

Beperking > stoornis > handicap
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quiz

Beperkingen zijn moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

Bij een handicap is sprake van een verlies van mogelijkheden om op normale wijze deel te nemen aan de samenleving.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quiz

Een bepaalde beperking of stoornis kan voor de een wel een handicap zijn, en voor de ander niet.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

Ziekte is een overkoepelend begrip voor het geheel van symptomen, ziekteverschijnselen, aandoeningen, beperkingen en letsels.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quiz

Onder zintuigelijke stoornissen vallen gehoor-, gezichts-, en spraakstoornissen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 9 - Quiz

Een aangeboren beperking is een beperking die alleen is ontstaan voor of tijdens de geboorte NIET in het eerste levensjaar.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quiz

Beperkingen op verstandelijk gebied kunnen aangeboren en niet-aangeboren zijn.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quiz

Meestal zijn ziekte en ouderdom de oorzaken van beperkingen op lichamelijk gebied.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quiz

Wanneer iemand op latere leeftijd beperkt raakt, gaat hij vaak anders kijken naar zichzelf en anderen en de maatschappij.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quiz

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Wat zijn de vooroordelen over verstandelijk beperkte mensen?

Slide 16 - Mind map

Slide 17 - Slide
Wat mensen kunnen en niet kunnen is leeftijdsgebonden. 


Beperking in het aanpassingsvermogen wil zeggen dat iemand niet voldoet aan de normen die horen bij de leeftijd. 

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Zet de antwoorden op volgorde van: zeer ernstig naar licht verstandelijk beperkt. 
De client heeft een vertraagde ontwikkelin, kan goed communiceren en heeft bijna geen begeleiding nodig. 
De client heeft motorische problemen. Vertoont passief gedrag en communiceert ook in woorden en voorwerpen. 
De client heeft redelijk goede motoriek, heeft vooral ondersteuning en voorlichting nodig. 
De client leeft in zijn eigen wereld en is niet zelf redzaam. Houdt soms van knuffelen. 

Slide 20 - Drag question

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Slide 27 - Slide

Verstandelijke beperking
Syndroom
Meervoudige beperking
Autisme-
spectrumstoornis
ADHD
Beperking in het aanpassings-vermogen 
Aangeboren stoornis die informatie anders verwerkt in de hersenen
Iemand die twee of meer beperkingen heeft
Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
Ziektebeeld 

Slide 28 - Drag question

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Je maakt in de licentie (online) opdracht 1-10.
Lees H1.3 pg 41-53 

Slide 31 - Slide