(havo/vwo3) H2 leefbaarheid in Rotterdam paragaaf 2

Planning:
 • Introductie
 • Uitleg: paragraaf 2 H2
 • maken opdracht 2,3,4,7,8,9,11
 • paragraaf  blz. 26/27
 • nabespreken paragraaf 2
 • afsluiting
aan het einde van de les kan/weet je:
 • hoe de Afrikaanderwijk en andere woonwijken ontstonden
 • hoe deze wijken achterstandswijken werden
 • hoe de stedelijke vernieuwing van de afrikaanderwijk loopt
1 / 28
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Planning:
 • Introductie
 • Uitleg: paragraaf 2 H2
 • maken opdracht 2,3,4,7,8,9,11
 • paragraaf  blz. 26/27
 • nabespreken paragraaf 2
 • afsluiting
aan het einde van de les kan/weet je:
 • hoe de Afrikaanderwijk en andere woonwijken ontstonden
 • hoe deze wijken achterstandswijken werden
 • hoe de stedelijke vernieuwing van de afrikaanderwijk loopt

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

uitleg/aantekeningen

Slide 3 - Slide

Leefbaarheid
Leefbaarheid  = mate waarin een wijk geschikt is om te wonen.  

1.  Woningkenmerken
2. Bewonerskenmerken
3. Omgevingskenmerken 

Slide 4 - Slide

Leefbaarheid
Dit gaat over de mate waarin een wijk geschikt is om in te wonen. We kunnen dit meten op 2 manieren: buurtprofiel en mening bewoners
Bij een buurtprofiel kijk je naar de woning- en bewonerskenmerken. Bij de mening van bewoners vraag je bijvoorbeeld om hoe veilig zij de wijk vinden

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

Leefbaarheid Rotterdam
Wat valt op?
Slechte leefbaarheid in het zuiden en westen.
Hoe komt dat?

Hier werden de nieuwe havens gebouwd. Als gevolg daarvan ontstonden er nieuwe arbeiderswoningen waarin de havenarbeiders zich konden vestigen. 
Arbeiderswoningen:
- slecht onderhouden
- klein (weinig ruimte)
- weinig voorzieningen
- dicht op elkaar
- slecht gebouwd

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Afrikaanderwijk
 • Door het sluiten van de oudere kleine havens in Rotterdam verloren veel mensen hun baan. 
 • De mensen die genoeg geld hadden vertrokken uit de Afrikaanderwijk. 

Slide 9 - Slide

Afrikaanderwijk
 • De mensen die het niet konden betalen en werkloos waren moesten achterblijven. 
 • Dit zorgt voor selectieve migratie, waarbij dus 1 bepaalde groep wel kan migreren. 

Slide 10 - Slide

Selectieve migratie
 • Mensen trekken weg uit de Afrikaanderwijk wanneer ze werk en een goed inkomen hadden. 
 • Ze gaan op zoek naar 'betere wijken', omdat ze duurdere huizen kunnen betalen. Het gevolg is dat daar weer arme mensen voor terugkomen waardoor de wijk steeds armer wordt.  Het gaat steeds slechter met de wijk

Slide 11 - Slide

Achterstandswijk
Door de selectieve migratie uit de Afrikaanderwijk werd dit uiteindelijk een achterstandswijk. 

Slide 12 - Slide

Automatisering
Mede door automatisering in de havens waren er niet meer zoveel arbeidskrachten nodig. Hierdoor ontstaat de werkloosheid. 

Slide 13 - Slide

Arbeidsmigratie
Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat er een multiculturele wijk is ontstaan in de afrikaanderwijk. 

Slide 14 - Slide

Stedelijke Vernieuwing:
Speerpunt 1:
 1. Renoveren
 2. Saneren
Kortom sloop en nieuwbouw
Speerpunt 2:
Verbetering van de inrichting (herinrichting)
Speerpunt 3:
Verbetering van de voorzieningen
Kern van stedelijke vernieuwing:
 1. Vernieuwing woningen
 2. Verbetering leefomgeving
 3. Meer kansen op het gebied van wonen, werken, opleiding, zorg en welzijn

Slide 15 - Slide

Saneren 
Saneren 

Slide 16 - Slide

Renoveren 

Slide 17 - Slide

Restaureren

Slide 18 - Slide

(her) Inrichting
Het aanpassen van de inrichting heeft te maken met de verbeteringen van het stratenpatroon. 
Ook ruimte maken voor parken en groenvoorziening hoort hierbij. 

Slide 19 - Slide

Voorzieningen
 • Voorzieningen zorgen ervoor dat de wijk gezelliger kan worden.
 • Hiervoor legt de gemeente plekken aan voor nieuwe sportvoorzieningen, winkels etc. 

Slide 20 - Slide

Veiligheid en integratie
Meer veiligheid door politie, buurtcontrole.

Integratie verbeteren: hoe gaan mensen dus actief deelnemen?
 • taalcursussen
 • Buurtactiviteiten zoals markt, buurtfeesten
 • Schuldhulpverlening
 • Coaches om te helpen met werk

Slide 21 - Slide

Gentrificatie
Dit is een bijzondere vorm van stedelijke vernieuwing waarbij de rol van de lokale overheid heel gering is en de vernieuwing niet altijd ten goede komt van de oorspronkelijke bewoners. 
In 3 stappen:
 1. Rijke mensen kopen huizen en knappen deze op;
 2. Middenklasse trekt in de wijk waarmee de gemiddelde woningprijzen stijgen;
 3. Oorspronkelijke inwoners kunnen de stijgende prijzen niet betalen en worden verdrongen uit hun eigen woonwijk

Welke voor- en nadelen kan je benoemen als gevolg hiervan?

Before & After 

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

zelfstandig werken
lezen paragraaf 2 H2 leefbaarheid in Rotterdam + B170,B71, B172 B173,B74, B175
maken opdracht 2,3,4,7,8,9,11
gebruik hierbij:
 • tekstboek blz. 26/27
 • werkboek blz. 26/27/28/29
stoplicht: Rood = stil lezen en werken. Oranje = fluisteren als je wilt overleggen. Groen = normaal praat niveau met werken
timer
1:00

Slide 24 - Slide

herhalen/nabespreken

Slide 25 - Slide

Wat is de belangrijkste reden geweest voor het ontstaan van de Afrikaanderwijk als achterstandswijk
A
Oude havens
B
Nieuwe havens
C
Automatisering
D
Selectieve migratie

Slide 26 - Quiz

De havens bij de binnenstad werden voor moderne steden te klein. De haven kreeg een nieuwe functie, bv horeca. Welk begrip past hier bij?
A
Renovatie
B
Stadsvernieuwing
C
Re-urbanisatie
D
Herinrichting

Slide 27 - Quiz

Het beleid om meer te bouwen in de steden en dicht tegen de steden aan wordt ... genoemd
A
Stedelijke vernieuwing
B
Gentrificatie
C
Bestemmingsplan
D
Compacte stad-beleid

Slide 28 - Quiz