Havo 3 2.2. leefbaarheid in Rotterdam

HAVO 3
Hoofdstuk 2.1 (herhaling)
en hoofdstuk 2.2
1 / 44
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

HAVO 3
Hoofdstuk 2.1 (herhaling)
en hoofdstuk 2.2

Slide 1 - Slide

Planning
 • Herhalen theorie 2.1
 • Bespreken 2.2 (afwisseling opdrachten, vragen + theorie)
 • (werken aan opdrachten methodesite)

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
 • Je weet hoe de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid zijn ontstaan.
 • Je weet waardoor de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid achterstandswijken werden.
 • Je weet hoe de stedelijke vernieuwing van de Afrikaanderwijk verloopt.

Let op! Basisboek komt niet voor in de leerdoelen. Is wel de theoretische basis!!

Slide 3 - Slide

Herhalen 2.1

Slide 4 - Slide

De naam Rotterdam is afkomstig van een dam in de rivier de Rotte. Vanuit welke dimensie wordt de naam verklaard?

A
Economisch
B
Fysisch
C
Sociaal-cultureel
D
Demografisch

Slide 5 - Quiz

In welke volgorde vonden onderstaande processen plaats?
A
Suburbanisatie – urbanisatie – re-urbanisatie
B
Urbanisatie – re-urbanisatie – suburbanisatie
C
Urbanisatie – suburbanisatie – re-urbanisatie
D
Re-urbanisatie – suburbanisatie – urbanisatie

Slide 6 - Quiz

Welk deel van de stad is hier zichtbaar?
A
CBD
B
Historische binnenstad
C
Bedrijvenpark buiten centrum
D
Oude woonwijk

Slide 7 - Quiz

Welk begrip is van toepassing op de afbeelding?

Slide 8 - Open question

Hieronder staan 3 stellingen.
1. Door cityvorming neemt de woningdichtheid toe.
2. Huidige industrieterreinen waar bedrijven zich kunnen vestigen, bevinden zich in of nabij het centrum van een stad.
3. In de wijken die als gevolg van de industrialisatie in Rotterdam werden gebouwd, waren van goede kwaliteit.

Slide 9 - Open question

Wat was het doel van stedelijke vernieuwing in Rotterdam na WOII?

A
Vooral aandacht voor ruime woonwijken
B
Havens uitbreiden
C
Gericht op ontwikkelen van werkgebieden
D
Aandacht voor wonen, werken en recreatie

Slide 10 - Quiz

Wat was het doel van stedelijke vernieuwing in Rotterdam in de jaren ‘80 van de vorige eeuw?

A
Woonwijken uitbreiden
B
Havens uitbreiden
C
Meer voorzieningen
D
Aandacht voor wonen, werken en recreatie

Slide 11 - Quiz

Welk begrip past bij de stedelijke vernieuwing in Rotterdam in de jaren ‘80 van de vorige eeuw?

A
Cityvorming
B
Urbanisatie
C
Herinrichting
D
Compacte stad

Slide 12 - Quiz

Volgens het stadsmodel is dit de bebouwing/omgeving die het verst van de binnenstad te vinden is.
A
B
C
D

Slide 13 - Quiz

Wat is volgens het model een verklaring voor de ligging van de bedrijventerreinen?

Slide 14 - Open question

Door cityvorming
A
Neem de woningdichtheid toe
B
neemt de woningdichtheid af
C
Blijft de woningdichtheid gelijk

Slide 15 - Quiz

Uitleg H2.2

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Buurtprofiel
Overzicht van bewoners- en woningkenmerken en de woonomgeving. Waar kunnen we dan naar kijken?

Slide 18 - Slide

Buurtprofiel

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Link

Leefbaarheid
De geschiktheid van een wijk om daar te leven. 
Dit kun je alleen ontdekken door dit aan de inwoners te vragen.
Waar moet je dan op letten?
 • Onderhoud woningen en openbare ruimte
 • Kwaliteit voorzieningen
 • Veiligheid
 • Sociale samenhang.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Link

De Afrikaanderwijk is een achterstandswijk. Noteer 2 kenmerken die volgens jou passen bij een achterstandswijk.

Slide 23 - Open question

Buurtprofiel van een achterstandswijk
Een achterstandswijk/probleemwijk is een wijk waar de leefbaarheid slecht is. Kenmerken?
 • Sociaal-economische achterstanden (laag inkomen, laag opgeleid, werkloos a.g.v. automatisering/slecht betaald werk)
 • Fysieke achterstanden (kleine, oude en goedkope woningen)
 • Sociale problemen (oordeel van bewoners over overlast, vernielingen, onveiligheid a.g.v. criminaliteit etc.)
 • Fysieke problemen (oordeel van bewoners over woningen en woonomgeving, overlast door stank, vuil, verkeer etc.)

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Stedelijke vernieuwing
Het vernieuwen van een wijk of stad om de leefbaarheid te verbeteren, nadruk op het sociale aspect - bevolkingssamenstelling wordt bewust veranderd.
 • Woningvoorraad aanpakken
 • Leef- en woonomgeving aanpakken (veiligheid)
 • Problematiek bij bewoners aanpakken (schulden, werkloosheid, taalproblematiek)

Slide 26 - Slide

Woningen + openbare ruimte
Renoveren, saneren, restauratie & verbeteren voorzieningen

Slide 27 - Slide

Leefomgeving en integratie
Meer veiligheid door politie, buurtcontrole.

Problematiek bij bewoners aanpakken
 • taalcursussen
 • Buurtactiviteiten zoals markt, buurtfeesten
 • Schuldhulpverlening
 • Coaches om te helpen met werk

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Wat heb je gezien / gehoord?

Slide 31 - Slide

Gentrification
Welvarende mensen kopen huizen in achterstandswijken. Ze knappen de woningen op waardoor de prijzen/huren stijgen. De leefbaarheid verbeterd. Maar, de oorspronkelijke bewoners (minder rijk) kunnen de prijzen niet meer betalen en vertrekken uit de wijk. De kwaliteit van de woningen gaat omhoog, de samenstelling van de bewoners verandert (rijken). 

Slide 32 - Slide

Gevolgen gentrification
Woningprijzen stijgen
Luxere voorzieningen door stijging inkomenspeil
Oorspronkelijke bewoners moeten verhuizen: niet te betalen

Slide 33 - Slide

Vragen?
vragen?

Slide 34 - Slide

In de transitiezone maken arme stadsbewoners plaats voor rijkere.
Hoe heet dat proces?
A
De-industrialisatie
B
Suburbanisatie
C
Gentrification
D
Stedelijke vernieuwing

Slide 35 - Quiz

Wat zijn de drie speerpunten van stedelijke vernieuwing?
A
Renovatie, migratie en inrichting
B
Inrichting, voorzieningen en ruimte
C
Renovatie, inrichting en voorzieningen
D
Woning, omgeving en bewoner

Slide 36 - Quiz

Welke vorm van stadsvernieuwing zie je op de afbeelding?
A
Renoveren
B
Saneren
C
Nieuwbouw
D
Vinex

Slide 37 - Quiz

Wat is de belangrijkste reden geweest voor het ontstaan van de Afrikaanderwijk als achterstandswijk
A
Oude havens
B
Nieuwe havens
C
Automatisering
D
Selectieve migratie

Slide 38 - Quiz

Wat zijn kenmerken van een achterstandswijk? (Meerdere antwoorden kiezen!)
A
Slechte leefbaarheid
B
Veel sociale problemen
C
Weinig werkloosheid
D
Laag opgeleide bevolking

Slide 39 - Quiz

Een buurtprofiel
let op ...
A
bewonerskenmerken
B
suburbanisatie
C
woningkenmerken
D
woonomgeving

Slide 40 - Quiz

Leerdoelen
 • Je weet hoe de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid zijn ontstaan 

Gebouwd voor havenarbeiders die in de nieuwe havens (rond 1900) kwamen werken 


Slide 41 - Slide

Leerdoelen
 • Je weet waardoor de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid achterstandswijken werden 
1. komst arbeidsmigranten 
2.selectieve migratie 
3. verplaatsen havens + werkloosheid door automatisering
 • Je weet hoe de stedelijke vernieuwing van de Afrikaanderwijk verloopt.

Slide 42 - Slide

Leerdoelen
 • Je weet hoe de stedelijke vernieuwing van de Afrikaanderwijk verloopt.
 1. woningbouw (renovatie / sloop & nieuwbouw)
 2. verbetering van de inrichting (betere ontsluiting)
 3. verbetering voorzieningen 

Slide 43 - Slide

Aan de slag!
Maken H2.2: opgave 4, 8 t/m 11
Huiswerk voor donderdag 14 januari 

Donderdag 14 januari: start H5
Maandag 18 januari: les zelfstandig werken aan PO. Deze dag PO ook inleveren!

Slide 44 - Slide