§2.2: Leefbaarheid in Rotterdam

§2.2: Leefbaarheid in Rotterdam
Hoe kan stedelijke vernieuwing de leefbaarheid van achterstandswijken verbeteren
1 / 14
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 14 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

§2.2: Leefbaarheid in Rotterdam
Hoe kan stedelijke vernieuwing de leefbaarheid van achterstandswijken verbeteren

Slide 1 - Slide

Aan het eind van deze paragraaf kun je uitleggen/verklaren:
 • Hoe de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid ontstonden;
 • Waardoor de Afrikaanderwijk en ander woonwijken in Rotterdam-Zuid achterstandswijken werden;
 • Hoe de stedelijke vernieuwing van de Afrikaanderwijk en Rotterdam-Zuid verloopt
Lesdoelen:
Basisboek:
B170: Buurtprofiel + Leefbaarheid
B171: Leefbaarheid
B172: Achterstandswijken
B173: Stedelijke vernieuwing
B174: Betere woningen
B175: Gentrificatie

Slide 2 - Slide

Lesplanning:
 • Lesdoelen
 • Basisboeknummers
 • Leefbaarheid
 • Achterstandswijken
 • Stedelijke vernieuwing
 • Rotterdam Zuid
 • Huiswerk

Slide 3 - Slide

Leefbaarheid
Dit gaat over de mate waarin een wijk geschikt is om in te wonen. We kunnen dit meten op 2 manieren: buurtprofiel en mening bewoners. 
Bij een buurtprofiel kijk je naar de woning- en bewonerskenmerken. Bij de mening van bewoners vraag je bijvoorbeeld om hoe veilig zij de wijk vinden

Slide 4 - Slide

Afrikaanderwijk als achterstandswijk:
Dit is een wijk die de afgelopen jaren sterk is veranderd. Daarbij zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die een belangrijke bijdrage hebben geleverd.

In de jaren '60 en '70 kwamen er arbeidsmigranten.  Daarnaast kwamen er ook nog illegalen en vluchtelingen waarmee de Afrikaanderwijk veranderde in een multiculturele wijk

Doordat het inkomsniveau van de bevolking laag was, kwam men er niet aan toe de wijk goed te onderhouden en ontstond er een slechte leefbaarheid
De oude havens waren te klein en te oud, waardoor er in het westen nieuwe havens werden aangelegd. door de modernisering (automatisering) in de nieuwe havens kwamen mensen zonder baan te zitten. Hierdoor verslechterde de wijk nog meer.
Een belangrijke oorzaak dat heeft bijgedragen aan de slechte leefbaarheid is de selectieve migratie , waarbij de rijke inwoners vertrokken uit de wijk waardoor de leefbaarheid verslechterde

Slide 5 - Slide

Arbeidsmigratie
Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat er een multiculturele wijk is ontstaan in de afrikaanderwijk. 

Slide 6 - Slide

Leefbaarheid Rotterdam
Wat valt op?
Slechte leefbaarheid in het zuiden en westen.
Hoe komt dat?

Hier werden de nieuwe havens gebouwd. Als gevolg daarvan ontstonden er nieuwe arbeiderswoningen waarin de havenarbeiders zich konden vestigen. 
Arbeiderswoningen:
- slecht onderhouden
- klein (weinig ruimte)
- weinig voorzieningen
- dicht op elkaar
- slecht gebouwd

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Stedelijke Vernieuwing:
Speerpunt 1:
 1. Renoveren
 2. Saneren
Kortom sloop en nieuwbouw
Speerpunt 2:
Verbetering van de inrichting (herinrichting)
Speerpunt 3:
Verbetering van de voorzieningen
Kern van stedelijke vernieuwing:
 1. Vernieuwing woningen
 2. Verbetering leefomgeving
 3. Meer kansen op het gebied van wonen, werken, opleiding, zorg en welzijn

Slide 9 - Slide

Gentrificatie= de heropwaardering van de woonwijk


In 3 stappen:
 1. Rijke mensen kopen huizen en knappen deze op;
 2. Middenklasse trekt in de wijk waarmee de gemiddelde woningprijzen stijgen;
 3. Oorspronkelijke inwoners kunnen de stijgende prijzen niet betalen en worden verdrongen uit hun eigen woonwijk

Welke voor- en nadelen kan je benoemen als gevolg hiervan?

Before & After 
YUP=Young Urban Professional
DINKY=Double Income No Kids

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Welke voor en nadelen kan je bedenken bij gentrificatie?

Slide 12 - Open question

Leefbaarheid
In hoeverre is jouw woonwijk leefbaar volgens de gegevens?
(Bekijk leefbarometer.nl, allecijfers.nl)
Wat is jouw mening over jouw woonwijk als je kijkt naar de leefbaarheid?
(Bekijk google streetview en gebruik je eigen ervaringen)

Slide 13 - Slide

Aan het eind van deze paragraaf kun je uitleggen/verklaren:
 • Hoe de Afrikaanderwijk en andere woonwijken in Rotterdam-Zuid ontstonden;
 • Waardoor de Afrikaanderwijk en ander woonwijken in Rotterdam-Zuid achterstandswijken werden;
 • Hoe de stedelijke vernieuwing van de Afrikaanderwijk en Rotterdam-Zuid verloopt
Lesdoelen:
Basisboek:
B170: Buurtprofiel + Leefbaarheid
B171: Leefbaarheid
B172: Achterstandswijken
B173: Stedelijke vernieuwing
B174: Betere woningen
B175: Gentrificatie
Begrijp je alles?

Slide 14 - Slide