Gemiddelde snelheid

6.2 Gemiddelde snelheid
1 / 20
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

6.2 Gemiddelde snelheid

Slide 1 - Slide

Huiswerk bespreken
Test je zelf 1 t/m 7 + Opdracht B Cassette bandje
1) Welke gegevens heb je nodig om een plaats-tijd tabel te maken?
2) Stroboscopische foto, per 0,1 een flits, hoeveel tijdsverschil tussen de rollende ballen?
Tussen vraag hoeveel ballen? en wat is het startpunt?
3) Omrekenen: m/s naar km/h =.....van km/h naar m/s (moet je weten) meer is keer (m naar km ezelsbruggetje)
23 cm per 1 seconde; 2,3 dm per 1 seconde, 0,23 m per 1 seconde = 0,23 m/s

Slide 2 - Slide

Huiswerk bespreken
4)G: ligfiets, zeer lage luchtweerstand, 200 m is de afstand s, tijd over traject; t = 5,4 s.
G: v gem in km/h
F v gem = s/t
B: v gem = 200 /5,4
A v gem =..................m/s x...........
5)G: v = 90 km/h= : 3,6  = .......,/s rechterhoek doel, blijft met deze snelheid rollen, afstand s= 11,5 m vanaf penalty stip.
G: tijd in s om de bal tegen te houden
Tip maak een schetstekening.
F: t = s/v
B: t = 11,5 /                                   A: t =.......s

Slide 3 - Slide

Huiswerk bespreken
6) Wat weten we: Gegeven:  t= 20 min. = .......s.. v gem = 18 km/h =........m/s
Gevraagd: afstand s in meter
Formule: v = s/t , s = v x t
Berekening: s = .........x ....................
Antwoord: s = ..........m
7) Wat weten we? Gegevens: uit figuur 45 beweging van de auto als v,t-diagram, snelheid (in m/s) en tijd t (in s) diagram. Gevraagd: beweging? eenparig, versneld of vertraagd? (moet je weten) Hoeveel meter afstand s van t : 0-10 s. aflezen onder grafieklijn oppervlak of
via v gem = v begin + v eind/2

s reactie= v x t

Slide 4 - Slide

B Bewegen: Onderwerp: Rechtlijnige beweging
Een cassette bandje
Tekst: Als je een cassette afpeelt is de snelheid van de tape 4,75 cm/s. Een bandje heeft een speelduur van 45 minuten per kant. Wat is de lengte van de tape als je de tape helemaal zou uitrollen?
Wat haal je uit de tekst, de gegevens:
Noteer de gegevens met grootheid en eenheid:
G: v = 4,75 cm/s,  v = ..............m/s, t = 45 minuten per kant ( 1 minuut = 60 seconde), t = .......s.
G: lengte van de tape = s van afstand, aantal cm en omrekenen naar aantal m
F: v = s/t , s = v x t, t =s / v (dit moet je oefenen en weten)
B: s = v x t
s = .....x ......
A: s =..............m

Slide 5 - Slide

B Een cassette bandje
Stel je hebt de twee kanten vol met muziek-opnames staan?
Hoeveel tijd kun je dan van de muziek genieten?
Laat dit zien aan de hand van een berekening met GGFBA.
G: 2 kanten elk 45 minuten
G: hoeveel tijd
F: 1 minuut = 60 s.
t = 45 minuten = 2700 s
B: t = 2700 x 2
A: t = 5400 s

Slide 6 - Slide

6.2 Gemiddelde snelheid
Leerdoel 1: Ik kan uitleggen op welke manieren je gemiddelde snelheid kunt berekenen
Leerdoel 2: Ik kan snelheden omrekenen
Leerdoel 3a: Ik kan afstand en tijd berekenen
Leerdoel 3b: Ik kan een snelheid,-tijd diagram maken en aflezen.

Slide 7 - Slide

I kunt een beweging vastleggen door een video-opname te maken. De lengte van video-opname is 2 meter. De videocamera van Susan maakt opnames van 40 beelden per seconde. Bereken v gem:

Slide 8 - Open question

II Je ziet een stroboscopische foto van een rollende bal. De bal rolt op een baan die 200 cm lang is. De stroboscoop gaf om de 0,1 s een flits.
Bereken v gem
A
2,86 m/s
B
333,33 m/s
C
2000 m/s
D
28,6 m/s

Slide 9 - Quiz

III Je ziet de stroboscopische foto van een rollende bal. De stroboscoop gaf om de 0,2 s een flits.
Hoeveel tijdsverschil zit er tussen de eerste en de laatste opname?
A
1,0 s
B
1,2 s
C
1,4 s
D
0,2 s

Slide 10 - Quiz

IV Wat is een (v,t)-diagram?
Een (v,t)-diagram is een grafiek van een --------------- waarin je bij elk------------ de bijbehorende snelheid kunt aflezen.

Slide 11 - Open question

V Een (v,t)-diagram, wat kun je met deze diagram aflezen?
2 antwoorden.

Slide 12 - Open question

Zelfstandig werken
Wat: Lees, gebruik deze lesson-up en maak van hoofdstuk 6, paragraaf 1 en 2 flitskaartjes + Oefening en zelf te maken: C: Omrekenen en D:  De lift
Wanneer: Zorg dat dit volgens huiswerkopdrachtenplanning 14-15 januari in teams af is en ingeleverd. 
Hoe: Met je boek en in je schrift. Schrijf met pen, teken met potlood. 
Klaar?: (T-huiswerk) opdracht C en D en stapeltje flitskaartjes met alle formules, grootheden en eenheden (ook in woorden)+ begrippen en omschrijvingen. Met natuurlijk ook test je zelf: 8 t/m 15

Slide 13 - Slide

Flitskaartjes
bij huiswerkopdracht van 14-15 januari
Uitprinten of zelf maken op A-4 formaat

Slide 14 - Slide

C: Schaalsommen: Afstand/tijd/snelheid in de verhoudingstabel
MET ALTIJD GEGEVEN, GEVRAAGD, FORMULE, BEREKENING EN ANTWOORD
Afstand (s in m.) berekenen:
De snelheid van een voertuig is 120 km/uur. Het voertuig is 3 uur en 30 minuten onderweg.
Bereken de afgelegde afstand in meter
De snelheid van een voertuig is 85 km/uur. Het voertuig is 3 uur en 25 minuten onderweg.
Bereken de afgelegde afstand in meter
Slide 15 - Slide

tijd (t. in s.) berekenen:
De snelheid van een voertuig is 40 km/uur. Het voertuig heeft 119 km afgelegd.
Hoelang was het voertuig onderweg? Noteer in het aantal seconde.
De snelheid van een voertuig is 3 km/uur. Het voertuig heeft 16 km afgelegd.
Hoelang was het voertuig onderweg?(in s.)

Slide 16 - Slide

snelheid (v in m/s) berekenen
Het voertuig heeft 15 km afgelegd en deed daar 2 uur en 25 minuten over.
Bereken de snelheid van het voertuig. (antwoord in 1 decimaal)
Het voertuig heeft 80 km afgelegd en deed daar 2 uur en 25 minuten over.
Bereken de snelheid van het voertuig in km/h
(MEER OEFENINGEN: SOMMENPRINTER.NL)

Slide 17 - Slide

D De lift

Bekijk het v,t diagram van een lift in een kantoorgebouw.

Slide 18 - Slide

D De lift

Slide 19 - Slide

D Bereken:
a) de afgelegde afstand gedurende het gebruik.
b) geef aan welke beweging, eenparig, versneld en vertraagd is
c) de gemiddelde snelheid per beweging
d) de gemiddelde snelheid van de totale beweging
Bereken a t/m d met de oplossingsstrategie GGFBA

Slide 20 - Slide