4.4 En het milieu? KM

Paragraaf 4.4: En het milieu?
1 / 29
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Paragraaf 4.4: En het milieu?

Slide 1 - Slide

Waar ging de vorige les over?

Slide 2 - Mind map

Wat is mechanisatie?

Slide 3 - Open question

Wat is automatisering?

Slide 4 - Open question

Rachid koopt voor 30.000 een bedrijfswagen. De auto gaat 5 jaar mee. Bereken de afschrijving per maand.

Slide 5 - Open question

Een bedrijf produceert 300.000 lampen per jaar. Het heeft 15 werknemers in dienst. Bereken de arbeidsproductiviteit per werknemer per maand

Slide 6 - Open question

Leerdoelen
  • Je kunt voorbeelden geven van milieuschade.
  • Je weet hoe we duurzaam produceren.
  • Je weet waarom recyclen goed is voor het milieu.
  • Je kunt uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Milieuschade
Wat is milieuschade?
- Dat zijn de negatieve gevolgen van ons gedrag voor het milieu.

Waardoor ontstaat schade aan het milieu?
- Vervuiling van lucht, water en bodem
- Energieverbruik
- Verbruik van grondstoffen
- Afval

Slide 10 - Slide

Wat is milieuschade?
De positieve gevolgen van ons gedrag voor het milieu
De negatieve gevolgen van ons gedrag voor het milieu

Slide 11 - Poll

Het aanlaten van de lamp terwijl je niet thuis bent milieuschadelijk.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quiz

Het kopen van een herbruikbare tas voor de boodschappen is milieuschadelijk.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quiz

Jouw lege plastic flesje in de bosjes gooien is milieuschadelijk.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quiz

In Singapore krijg je een boete van 5.600 euro als je kauwgom op straat gooit
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quiz

Slide 16 - Slide

Duurzaam
  • Duurzaam produceren = produceren zonder schade voor mensen/natuur voor nu en in de toekomst

Slide 17 - Slide

Duurzamer worden/maken
  • 1. Energie gebruiken die niet op kan gaan

Slide 18 - Slide

Wanneer een bedrijf overstapt op windenergie is dit een voorbeeld van duurzaam produceren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quiz

Het beperken van afval en vervuiling is een voorbeeld van duurzaam produceren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 20 - Quiz

Het gebruik van aardolie, aardgas en steenkool is een voorbeeld van duurzaam produceren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quiz

Duurzamer worden/maken
  • 2. Afval voorkomen, scheiden en recyclen
  • Recycling = van afval weer nieuwe materialen maken (hergebruik)

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

De krant in de afvalbak gooien is een vorm van recyclen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 24 - Quiz

Jouw lege statiegeldflessen inleveren is een vorm van recyclen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 25 - Quiz

Recyclen is een voorbeeld van duurzaam produceren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 26 - Quiz

Wie betaalt al deze milieumaatregelen?
- Maatschappelijke kosten: Wanneer de maatschappij, 
wij dus, mee betaalt aan de kosten van milieuschade.


- Wanneer bedrijven milieuschade 
veroorzaken moeten zij zelf voor de kosten
opdraaien.  

Slide 27 - Slide

Wanneer een bedrijf afvalstoffen in de zee pompt, is dit een voorbeeld van maatschappelijke kosten.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 28 - Quiz

Wanneer een groep onbekende mensen een brandje sticht, zijn de opruimingskosten maatschappelijke kosten.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 29 - Quiz