H3 1.2 Kantelt het economisch wereldbeeld?

1.2 Kantelt het wereldbeeld
Met lesstof uit HAVO 2
1 / 35
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

1.2 Kantelt het wereldbeeld
Met lesstof uit HAVO 2

Slide 1 - Slide

Wat weten jullie al over Centrum, Semi-periferie en Periferie?

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Voordat we hiermee verder gaan, eerst enkele vragen.....

Slide 5 - Slide

Wat is de secundaire sector?
A
Industrie
B
Diensten
C
Landbouw
D
Commerciële dienstverlening

Slide 6 - Quiz

Welk beroep valt onder de quartaire sector?
A
Melkveehouder
B
Treinmachinist
C
Docent aardrijkskunde
D
Lasser in staalfabriek

Slide 7 - Quiz

De primaire sector is..?
A
De industrie
B
Dienstensector
C
Landbouwsector
D
Sector voor onderwijs

Slide 8 - Quiz

Onder welke sector valt deze varkensboer?
A
De primaire sector
B
De secundaire sector
C
De tertiare sector
D
Geen van alle sectoren

Slide 9 - Quiz

Primaire sector
Secundaire sector
Tertiaire sector

Slide 10 - Drag question

Primaire sector 
Primaire sector: Werk dat gericht is op het verbouwen van producten
Landbouw:  houden van dieren of verbouwen van gewassen voor menselijk gebruik
  • akkerbouw
  • Veeteelt
  • tuinbouw

Slide 11 - Slide

Secundaire sector
Secundaire sector = industriesector
Grondstoffen worden verwerkt  tot een product
(of halffabricaat)

Slide 12 - Slide

Tertiaire sector
Bedrijven die zich bezighouden met het verlenen van diensten -> dienstensector

Bijvoorbeeld bedienen in de horeca


Slide 13 - Slide

Quartaire sector
  • dienstverlenende bedrijven die geen winst maken
  • scholen, ziekenhuizen, brandweer, defensie
  • Geen winstoogmerk

Slide 14 - Slide

Conclusie: Sectoren
- primaire sector zoals                     landbouw
- secundaire sector zoals               industrie
- tertiaire sector zoals diensten
- quartaire sector - geen                 winstoogmerk 

Slide 15 - Slide

De wereld is ingedeeld in drie groepen.
Waar zullen de meeste mensen uit elke sector werken?

Slide 16 - Slide

1. Centrumlanden

Slide 17 - Slide

Centrumlanden
A
Primaire sector
B
Secundaire sector
C
Tertiaire sector

Slide 18 - Quiz

2. Semi-periferie

Slide 19 - Slide

Semi-perifere landen
A
Primaire sector
B
Secundaire sector
C
Tertiaire sector

Slide 20 - Quiz

3. Periferie (ontwikkelingslanden)

Slide 21 - Slide

Perifere landen
A
Primaire sector
B
Secundaire sector
C
Tertiaire sector

Slide 22 - Quiz

Kenmerken van de wereld systemen
(Wallerstein)

Slide 23 - Slide

Periferie
1. De economie hangt in sterke mate af van de primaire sector (landbouw, visserij, mijnbouw);
2. Levert met name grondstoffen en (goedkope) arbeidskracht;
3. Blijft economisch achter op de rest van de wereld.

Slide 24 - Slide

Semi-periferie
1. De economie is sterk gericht op industriële activiteit (secundaire sector), maar er is vaak ook een groeiende dienstensector;
2. Profiteert van de uitschuiving van de productieketen. Hier bevindt zich de maakindustrie;
3. Er is vaak een sterke economische groei en het gemiddeld inkomen stijgt (bijvoorbeeld in de BRIC-landen). Dit leidt overigens ook tot groeiende ongelijkheid.

Slide 25 - Slide

Centrum
1. De economie is voornamelijk gebaseerd op dienstverlening (tertiaire sector);
2. Er is veel (technologische) kennis en kapitaal aanwezig;
3. Gefocust op de winstgevende kanten van de productieketen, bijvoorbeeld design en marketing;
Hoog gemiddeld inkomen.

Slide 26 - Slide

Welk land is het centrum land?
A
Mexico
B
Verenigde Staten
C
Beiden
D
Geen van Beide

Slide 27 - Quiz

Centrum of periferie?
A
Centrum
B
Periferie

Slide 28 - Quiz

Centrum of periferie?
A
Centrum
B
Periferie

Slide 29 - Quiz

Wat zijn centrum landen
A
De meest onderontwikkelde landen
B
De meest ontwikkelde landen in Afrika
C
De meest ontwikkelde landen in de wereld
D
De meest ontwikkeld landen in de periferie.

Slide 30 - Quiz

Wat is geen centrum land?
A
Amerika
B
Australië
C
Duitsland
D
China

Slide 31 - Quiz

Centrum, Periferie of Semi-periferie?
A
Centrum
B
Periferie
C
Semi-periferie

Slide 32 - Quiz

Wat zijn de periferie landen?
A
Rijk
B
Arm

Slide 33 - Quiz

BRIC-Landen

Slide 34 - Slide

BRIC-landen
Brazillië 
Rusland
India
China 

Toevoeging -> BRIC's-landen ( = s South- Afrika)
Snelle economische groei

Slide 35 - Slide