De Groote Oorlog

De Groote Oorlog - WO I
1 / 27
next
Slide 1: Slide
WereldoriëntatieLager onderwijs

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

De Groote Oorlog - WO I

Slide 1 - Slide

WOI - De Groote Oorlog

Slide 2 - Mind map

Aan het begin van de 20ste eeuw is elk land in Europa erg trots op zichzelf. Zo trots dat het beter, groter en sterker wil zijn dan de andere landen.  


Daardoor loopt de spanning algauw hoog op. Verschillende Europese landen worden bondgenoten : ze beloven elkaar te zullen verdedigen als het ooit oorlog wordt. 
Zo ontstaan er twee kampen :
* Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië.
* Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland : dit worden later de geallieerden.
Rusland belooft ook Servië te helpen als het door Oostenrijk-Hongarije wordt aangevallen

Slide 3 - Slide

• Tussen Frankrijk en Duitsland was er wrevel na de nederlaag van Frankrijk in de Frans-Duitse oorlog van 1870. Frankrijk had in       die oorlog twee stukken land verloren: de Elzas en Lotharingen.
• De Engelsen voelden zich bedreigd door de uitbouw van de ‘Duitse vloot’: Duitsland had steeds meer en betere schepen op           zee, waar tot nog toe vooral de Engelsen ‘baas’ waren.
• Oostenrijk en Hongarije waren toen nog één land. Oostenrijk-Hongarije voegde ook nog een ander land toe: Bosnië-                
    Herzegovina. Dat zorgde voor heel wat onrust bij de Serviërs, hun buren.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Op 28 juni 1914 werd de  Oostenrijkse-Hongaarse troonopvolger, Franz-Ferdinand door een Servische student doodgeschoten.

Dat vonden de Oostenrijkers niet leuk. Oostenrijk-Hongarije verklaarde de oorlog aan Servië. Nu gaan ook de bondgenoten zich ermee bemoeien. 
Duitsland steunde Oostenrijk en de Fransen en de Russen sprongen Servië bij.


 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Hoe verliep de oorlog in ons land? 
Duitsland wil Frankrijk graag zo snel mogelijk veroveren. Daarom vraagt de Duitse keizer aan de Belgische koning Albert I of zijn leger door België mag trekken.  Maar koning Albert I weigert. België is namelijk neutraal : dat betekent dat het geen partij wil kiezen?  Op 4 augustus 1914 valt het Duitse leger ons land binnen. Zo werd België toch meegesleurd in de Eerste Wereldoorlog. 

Slide 8 - Slide


Op 4 augustus 1914 vielen de Duitse troepen ons land binnen. 
Het Belgische leger was niet opgewassen tegen het grote Duitse leger. In een paar maanden tijd sneuvelden 16 000 Belgische soldaten 

Slide 9 - Slide

Eind september besloot koning Albert I zijn leger (75 000 soldaten) over te brengen naar het laatste Belgische verdedigingslinie, de IJzer .

Slide 10 - Slide

Toen de Duitsers de IJzer wilden oversteken, zette de sluiswachter van Veurne -Karel Cogge- op 27 oktober 1914 de sluizen van Nieuwpoort open waardoor de gehele IJzervlakte onder water liep.
Door het stijgende water waren de Duitsers verplicht zich opnieuw achter de IJzer terug te trekken en al hun materiaal achter te laten. De slag om de IJzer was begonnen en nu begon de loopgravenoorlog

 

Slide 11 - Slide

28 juni 1914
4 augustus 1914
27 oktober 1914
oktober 1918
11 november 1918
Frans Ferdinand, troonopvolger in Oostenrijk-Hongarije wordt vermoord. 
Het Belgische leger trekt zich terug achter de rivier de IJzer. De sluizen worden bij hoogwater opengezet en de IJzervlakte loopt onder water.
Einde van WOI. Een wapenstilstand wordt ondertekend. Om 11 uur stoppen de gevechten. 
Het Duitse Rijk verklaart de oorlog aan België en valt ons land binnen. 
De Duitsers vragen een 'staakt-het-vuren'.

Slide 12 - Drag question

Slide 13 - Video

Loopgravenoorlog 
Kilometer lange gangen die bekleed waren met duizenden zandzakjes : Vaderlandertjes. Indien er geen zandzakjes meer waren -> vlechtenwerk.
Het water bleef in de gangen staan waardoor veel soldaten bevroren voeten kregen.
Er was een luizen-en de rattenplaag. De ratten werden aangetrokken door de lijken op het slagveld.                                  

Slide 14 - Slide

Nieuwe wapens... 
De tank -> Engelse uitvinding
De Zeppelin of het luchtschip was een Duitse uitvinding waarmee bombardementen uitgevoerd werden.
Een strijd op leven en dood tussen de Franse bommenwerper “Voisin” en de Duitse “Aviatic”Slide 15 - Slide

 En het Gifgas werd door de Duitsers voor het eerst gebruikt. Tegenstanders vonden dan maar de gasmaskers uit.
Het meest dodelijke gifgas werd Yperiet genoemd omdat het voor het eerst bij Ieper werd gebruikt.
 

Slide 16 - Slide

Kindsoldaten
In Groot-Brittannië spoorde men mannen via affiches aan om zich aan te sluiten bij het leger. Ook minderjarige jongens voelden zich aangesproken. Zij melden zich aan onder een valse naam en gaven een valse leeftijd op. De jongste gesneuvelde Britse soldaat was de veertienjarige John Condon. 

Slide 17 - Slide

Einde van WOI
In 1917 verklaarde de VS de oorlog aan Duitsland.  Omdat er zoveel extra soldaten bijkomen krijgen de geallieerden weer moed. In oktober 1918 vragen de Duitsers daarom een staakt-het-vuren. 
Uiteindelijk ondertekent Duitsland op 11 november 1918 in het Franse Compiègne een wapenstilstand. Diezelfde dag nog, precies om 11 uur, stoppen de gevechten. 

Slide 18 - Slide

Militaire begraafplaatsen 
Vier militaire Duitse                            Saint Charles de Potyze.                            Ongeveer 180 Britse
begraafplaatsen in                              4 200 Franse soldaten,                              militaire begraafplaatsen.
Vlaanderen. Onder                              waarvan 616 in een massagraf.              Elke soldaat = een kruis.
elke plaat 20                                           Ook 69 Islamitische                                      In de eerste plaats                gesneuvelde                                           grafstenen.                                                      grasvelden, waarbij het      soldaten.                                                                                                                                 gras heel secuur                    Langemark -> 25  638                                                                                                       verzorgd wordt.

Slide 19 - Slide

De eerste IJzertoren van Diksmuide werd gebouwd in 1928-1929.
Op 16 juni 1945 werd de toren door onbekenden helemaal opgeblazen.
Met het puin van de eerste IJzertoren werd in 1949 de Paxpoort (vredespoort)opgericht.
Vanaf 1952 werd geleidelijk een nieuwe IJzertoren, nog groter dan de vorige, gebouwd.
In 1962 was de toren helemaal af.
Slide 20 - Slide

Menenpoort 
In 1927 ingewijd als Brits gedenkteken.
Namen van 54.896 Britse soldaten die tijdens de eerste wereldoorlog als vermist zijn opgegeven.
Klaprozen (poppies) sieren de vele Britse begraafplaatsen.

Slide 21 - Slide

In Ieper wordt het elke dag om 20 uur gespeeld onder de Menenpoort door de leden van de Last Post Association, als eerbetoon aan hen die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. Dit ritueel doet men al sinds 1928, met enige onderbreking tijdens de bezetting van Ieper door de Duitsers tussen mei 1940 en 6 september 1944.

Slide 22 - Slide

Wanneer vond de eerste wereldoorlog plaats?
A
1940-1945
B
1814-1818
C
1830-1845
D
1914-1918

Slide 23 - Quiz

Welke 3 landen behoren tot de geallieerden?

Slide 24 - Open question

Duid aan wat bij WOI past.
A
kanon
B
moord op Frans Ferdinand
C
moord op Nelson Mandela
D
Anne Frank

Slide 25 - Quiz

Welke bloem staat symbool voor de gesneuvelde soldaten uit WOI?
A
de lelie
B
de klaproos
C
de narcis
D
de zonnebloem

Slide 26 - Quiz

Welke 4 landen behoren tot de centralen?

Slide 27 - Open question