Les 3 Kwaliteitszorgsystemen en instrumenten om de kwaliteitszorg te analyseren

KWD Les 3
kwaliteitszorgsystemen en instrumenten om de kwaliteitszorg te analyseren
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 4

This lesson contains 22 slides, with text slides and 3 videos.

Items in this lesson

KWD Les 3
kwaliteitszorgsystemen en instrumenten om de kwaliteitszorg te analyseren

Slide 1 - Slide

les doelen
Aan het einde van deze les kan ik:
- de betekenis van een kwaliteitssysteem benoemen.
- instrumenten benoemen om kwaliteit te analyseren 
- heb ik geoefend met 2 meetinstrumenten.
- weet ik wat EVB is


Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Inhoud
- Kwaliteit zorgsysteem
- EBP
- instrumenten om kwaliteit te analyseren
- oefening met meetinstrumenten

Slide 4 - Slide

Kwaliteit van zorg controle
 • Keurmerk (certificaat)
 • Zegt iets over persoon, systeem of dienst
 • BIG, Certificaat managementsysteem, NPTN- certificaat
 • ziekenhuis die speciale zorg aanbied, organisaties die medicatie online aanbied, bedrijf dat med hulpmiddelen levert

Slide 5 - Slide

Kwaliteitszorgsysteem
 • Zorginstellingen zijn verplicht om de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk te houden
 • Kwaliteitsmodellen- beschrijven eisen aan goede zorg
 • Kwaliteitsmodel = kwaliteitszorgsysteem
        door vastgestelde eisen makkelijker om zorg te toetsen

Slide 6 - Slide

Kwaliteitszorgsystemen
 • HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
 • ISO ( Internationale Organisatie voor Standaardisatie)
 • NAIZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de zorg)
 • PREZO ( PREstaties in de ZOrg

Slide 7 - Slide

Kwaliteitszorgsystemen
Een kwaliteitssysteem is een managementinstrument om de kwaliteit van je bedrijfsvoering te waarborgen en te verbeteren. Het systeem maakt zichtbaar wat de kritieke processen in de organisatie zijn, of klantaanvragen juist en tijdig verwerkt worden en of je klanten tevreden zijn.
Bijv HKZ, ISO, NIAZ, PREZO


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Opdracht in duo's
Welk kwaliteit systeem heeft jou werkgever?
Wat merk je hiervan?


Slide 10 - Slide

instrumenten om kwaliteiten analyseren
- plan-do-check-act- cirkel
- sterkte zwakte analyse
- visgraatdiagram
- Pareto - analyse
- benchmark
- intercollegiale toetsing
- visitatie

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Pareto analyse
De Pareto analyse, ook wel bekend als Pareto principe of de 80 20 regel, gaat er vanuit dat een grote meerderheid van de problemen (80%) te herleiden zijn naar een paar belangrijke oorzaken (20%). 

Slide 16 - Slide

Een aantal 80/20 regel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk die vaak genoeg kloppen zijn:

 • 80% van de klachten van klanten komen voort uit 20% van de producten of diensten.
 • 20% van de producten of diensten zijn goed voor 80% van de winst.
 • 20% van de sales verantwoordelijken genereert 80% van de bedrijfsinkomsten.
 • 20% van de systeemgebreken veroorzaken 80% van de systeemproblemen.

Slide 17 - Slide

Benchmark
Een benchmark is een vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties van organisaties, producten, diensten of programma’s op identieke wijze worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken.

Slide 18 - Slide

Meetinstrumenten
Een meetinstrument is gemaakt om iets specifieks te meten bijv of iemand ondervoed is, zo weet de zorgverlener welke zorg nodig is. Dit is nodig om de kwaliteit te bewaken en indien nodig te verbeteren.

Slide 19 - Slide

opdracht instrumenten kwaliteitszorg
https://meetinstrumentenzorg.nl/
Zoek 2 meetinstrumenten, die bij jou werkgever passen en neemt deze bij elkaar af

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

afsluiting
Vragen?
Doel?

Slide 22 - Slide