Dagbesteding - Hoofdstuk 3 (les 9)

Dagbesteding les 9 - 3.4 Beroepskracht MZ en dagbesteding
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Dagbesteding les 9 - 3.4 Beroepskracht MZ en dagbesteding

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we vandaag doen?
 • Terugblik
 • 3.4 Beroepskracht MZ en dagbesteding
 • Aan de slag & huiswerk
 • Afsluiting  

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat is vraaggericht werken?
timer
2:00

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat betekent vraaggericht werken voor de Beroepskracht MZ?
timer
1:00
A
Goed luisteren, kijken naar signalen en vragen van de cliënt.
B
Brengt wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt in kaart.
C
Laat zich leiden door de eigen normen en waarden.
D
Kan zich niet inleven in de cliënt.

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

1. Wat is een hulpvraag?
2. Wat is een impliciete hulpvraag?
timer
1:00

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen 
 • Aan het einde van de les kan de student vertellen welke kernkwaliteiten er van een beroepskracht MZ verwacht worden. 
 • Aan het einde van de les  kan de student uitleggen welke vaardigheden  je nodig hebt om te werken in het werkveld.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Welke (kern)kwaliteiten zijn volgens jullie belangrijk als beroepskracht MZ?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Kernkwaliteiten 
 • Creativiteit en scheppingsvermogen
 • Genuanceerdheid en diplomatie
 • Doelmatigheid en pragmatisme
 • Inlevingsvermogen en harmonie  

Slide 8 - Slide

Ook uitleggen wat kernkwaliteiten zijn!
Kwaliteiten komen van binnenuit. 

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Welke kernkwaliteiten hebben jullie teruggezien in het filmpje?


Creativiteit en scheppingsvermogen
Genuanceerdheid en diplomatie
Doelmatigheid en pragmatisme
Inlevingsvermogen en harmonie  

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Vaardigheden van een beroepskracht  
 • Cognitieve component
          - kennis, reden, doel, hoe een handeling uitgevoerd moet                                              worden.  
 • Motorische component
         - gedragspatroon
 • Sociaalpsychologische component
         - durf en zelfvertrouwen
 • Handelingscomponent  
         - zorgvuldig, snel en flexibel 

Slide 11 - Slide

Vaardigheden komen van buitenaf. 
Sociaal psychologische component is:
A
De kennis die je nodig hebt om te begrijpen hoe en waarom je iets doet.
B
Het uitvoeren van de handeling is automatisme.
C
Je durft de handeling in de praktijk toe te passen
D
Je kunt de handeling in verschillende situaties toepassen

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Vaardigheden van een beroepskracht
 • Agogische vaardigheden
 • Ambachtelijke vaardigheden 
 • Strategische vaardigheden 
 • Methodische vaardigheden 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
 • 1.3 :Digitale leeromgeving: opdracht  3 + 4  van niveau 3 & 4
Niveau 4: 1a
 • Verwerkingsopdracht 3.4 & 3.5
Enquête invullen over de les, link staat in de chat. 

--> uiterlijk zondag 31 januari 23:59 ingeleverd en afgetekend
Volgende week geen Dagbesteding, i.v.m. bufferweek. 

Slide 14 - Slide

Verwerkingsopdracht over 3.4 & 3.5 
Noem 2 van de 4 kernkwaliteiten van de beroepskracht MZ
timer
1:30

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Welke uitspraak gaat over de methodische vaardigheden?
A
Het gaat over de professionele relatie die je aangaat met de cliënt.
B
Het gaat over muzische, theatrale, sportieve en creatieve middelen die je inzet voor je cliënt.
C
Je kunt uitleggen wat je werk is.
D
Bewust en planmatig werken.

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions