Нийгэм-10-р анги

Нийгэм-10-р анги
1 / 7
next
Slide 1: Slide
НийгэмSpecial Education

This lesson contains 7 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 10 min

Items in this lesson

Нийгэм-10-р анги

Slide 1 - Slide

Соёлын элементийг бичнэ үү

Slide 2 - Mind map

Макро эдийн засгийн асуудлууд
A
Инфляци
B
Машины үнэ
C
Гутлын үйлдвэр
D
Талхны үнэ

Slide 3 - Quiz

Хүний эрхэм чанар гэж юу вэ?

Slide 4 - Open question

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэж юу вэ?

Slide 5 - Open question

Үндэсний нийт бүтээгдэхүүн гэж юу вэ?

Slide 6 - Open question

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал хэдэн онд батлагдсан бэ?
A
1945
B
1948
C
1961
D
1992

Slide 7 - Quiz