H4, les 5

Economie jaar 3
Hoofdstuk 4
1 / 16
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with text slides.

Items in this lesson

Economie jaar 3
Hoofdstuk 4

Slide 1 - Slide

Inhoud van de les
  • Herhaling vorige les
  • Maken opdracht 4.17
  • Theorie over de SWOT-analyse
  • Opdrachten maken
  • Theorie over de marketingmix
  • Opdrachten maken 

Slide 2 - Slide

Inhoud van de les
Doelen:
De leerling kan een SWOT-analyse invullen.
De leerling kan de marketingmix beschrijven.

Slide 3 - Slide

Ondernemingsplan (blz. 56)
Ondernemingsplan: hierin beschrijft een startend ondernemer in detail wat zijn/haar ideeën en plannen zijn. 
Het bestaat uit de verschillende hoofdstukken:
  • Over de ondernemer(s)
  • Marketingplan
  • Financieel plan

Slide 4 - Slide

Ondernemingsplan (blz. 56)
Kamer van koophandel: hier schrijf je het bedrijf in. Een soort bevolkingsregister voor bedrijven. Ook helpen zij de startende ondernemer. 

Slide 5 - Slide

Brutowinst- en nettowinstmarge
Brutowinstmarge --> brutowinst uitgedrukt in een percentage van de omzet.
Nettowinstmarge --> Nettowinst uitgedrukt in een percentage van de omzet.

Vraag: Waarom zijn deze cijfers ook alweer belangrijk?

Slide 6 - Slide

Bruto- en nettowinstmarge
Waarom zijn deze cijfers belangrijk?

Als je deze cijfers (percentages) hebt kan je makkelijk vergelijken. 
- Vergelijken met eigen cijfers van bijvoorbeeld vorig jaar.
- Vergelijken met concurrenten.
Omzet zegt bijvoorbeeld niet zo veel. Wel hoeveel daarvan winst is. Data is belangrijk!


Slide 7 - Slide

Bruto- en nettowinstmarge --> (opdr. 4.17 op blz. 57)
Brutowinstmarge: De verhouding tussen omzet en winst uitgedrukt als een percentage van de omzet.


Bij de nettowinstmarge doe je hetzelfde, maar dan nettowinst ipv brutowinst.
Tip: 4.17 is een belangrijke opdracht!


Slide 8 - Slide

Opdrachten maken
Maak opdracht 4.17 op blz. 57.
Jullie krijgen daar 10 minuten tijd voor.
Hulp nodig? Vraag het rustig aan diegene die naast je zit.
Klaar? Maak opdracht 4.18.

timer
10:00

Slide 9 - Slide

SWOT-analyse (blz. 57)
Een SWOT-analyse geeft een ondernemer inzicht in de sterke en zwakke punten van zijn bedrijf en welke kansen en bedreigingen er zijn in de markt waarin het bedrijf opereert. 

Slide 10 - Slide

SWOT-analyse 
Wat zou de SWOT-analyse van Coca-cola zijn?

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Marketingmix
Binnen een marketingplan zijn de vier p's beschreven: Product, Prijs, Promotie en Plaats.
Hoe deze vier instrumenten worden ingezet en gecombineerd om de marketingstrategie vorm te geven, wordt de marketingmix genoemd. 

Slide 13 - Slide

Opdrachten uit het boek
Wat: maak opdracht 4.18 t/m 4.23 op blz. 58 en 60.
Jullie krijgen hiervoor 30 minuten de tijd voor.
Klaar? Laat jullie werk aan de docent zien en maak opdracht 4 over de SWOT-analyse.

Slide 14 - Slide

Opdracht marketingmix
Werk in viertallen aan de opdracht 1 t/m 3. 
Jullie krijgen hiervoor 30 minuten de tijd voor. 
Klaar? Laat jullie werk aan de docent zien en maak opdracht 4 over de SWOT-analyse. 

Slide 15 - Slide

Inhoud van de les
Doelen:
De leerling kan een SWOT-analyse invullen.
De leerling kan de marketingmix beschrijven.

Slide 16 - Slide